Det lønner seg å være medlem i Unit4 Brukerforening!

Elisabeth Fjeld, fagleder i Sande Kommune og leder i Unit4 BrukerforeningØnsker du som kunde å påvirke utviklingen av Unit4 Business World On! (Agresso)?
Ønsker du som bruker å dra nytte av andres erfaringer og kompetanse?
Da må du melde deg inn i Unit4 Brukerforening!

Som medlem får du tilgang til et sterkt fagmiljø hvor du kan drøfte eksisterende og fremtidige løsninger, bidra til et felles press i forhold til viktige endringer og ikke minst dra nytte av andres erfaringer.

Gjennom Brukerforeningen er medlemmene delaktige i prioriteringen av endringsønsker innmeldt til Unit4. Brukerforeningen representerer også brukernes interesser overfor Unit4s partnerbedrifter.

Brukerforeningens formål er

  • å fremme brukernes krav overfor leverandøren med hensyn til videreutvikling av Unit4 Business World On!
  • å fremme erfaringsutveksling mellom brukere av Unit4 Business World On!
  • å fremme brukernes interesser med hensyn til supporttjenester, konsulentbistand, kvalitetssikring av nye versjoner, brukerdokumentasjon m.m.

Brukerforeningen har etablert nettverksgrupper innen ulike fagområder. Nettverk er dagens og morgendagens kompetansefora. I Norge er vi tusenvis av mennesker som daglig jobber med Unit4 programvarer. Til sammen utgjør vi et enormt kompetansenettverk som kan utvikle og hjelpe hverandre. Her har du en unik mulighet til å møte andre kunder, diskutere felles problemstillinger og å dele kompetanse.

Så hva venter du på?  Send en epost til post@unit4brukerforening.no om du som kunde vil bli medlem eller du som bruker ønsker å delta i en eller flere nettverksgrupper. Send oss også gjerne en mail om du lurer på noe.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Fjeld
Fagleder i Sande Kommune og leder i Unit4 Brukerforening

Medlemskap i brukerforeningen

Unit4 Brukerforening (tidligere Agresso Brukerforening) er et uavhengig norsk brukerforum hvor Business World On!-brukere kan utveksle erfaringer og påvirke utviklingen av programvaren. Vi ønsker også å tilrettelegge for samarbeid mellom virksomheter, både innenfor samme sektor og på tvers av sektorer. Se møtereferater og les mer om vårt arbeid på Kundenettet

Vil du melde deg inn? 

Eller kanskje du har forslag til forbedringer eller endringer i Unit4 Business World On!? Vi ønsker å høre fra deg, enten det gjelder spørsmål om medlemsskap, gode idéer, ris eller ros!

Send en epost til post@unit4brukerforening.no!

Pris for medlemskap

Den årlige medlemsavgiften er for tiden kr 2.500,- per virksomhet. 

Medlemskap i Unit4 Brukerforening gir også kr 1.000,- i redusert deltakeravgift ved Unit4 Brukerkonferanse (Billett 1 (søn-tirs) og Billett 2 (man-tirs).)

Aktiviteter i Unit4 Brukerforening

Nettverksgrupper

Brukerforeningen arrangerer nettverksgrupper innen lønn/HR, eHandel, systemadministrasjon og økonomi. Idéen med gruppene er å dele kunnskap om Unit4 Business World On! (Agresso), samt å diskutere faglige spørsmål, tolkning av regelverk og løsninger på praktiske problemstillinger.

Møtedeltakelsen er helt frivillig; du deltar kun på de møtene du selv vurderer som nyttige og interessante. Møtene har hittil blitt holdt i lokalene til Unit4 i Oslo. For å bli med i en nettverksgruppe sender du ganske enkelt en epost til post@unit4brukerforening.no og forteller hvilken gruppe du ønsker å delta i.

Les om nettverksgruppene i dette intervjuet med Kirsti Omberg i Unit4 Brukerforening 

Unit4 Brukerkonferanse

En annen av hovedaktivitetene til Brukerforeningen er Unit4 (Agresso) Brukerkonferanse, som arrangeres hvert år i september. Foreningen utarbeider fagprogrammet i samarbeid med ressurspersoner i Unit4 AS. 

For å få et fagprogram som er nyttig og relevant for alle som arbeider med Business World On!, ønsker vi å få inn forslag til tema og kundecaser. Å høre hvordan virksomheter løser sine utfordringer er en inspirasjon for andre til å se hvordan systemet kan benyttes på best mulig måte. Så har du en idé, liten eller stor, eller du har lyst til å fortelle hvordan din virksomhet benytter Business World On!, ta kontakt med oss på post@unit4brukerforening.no!

Unit4 Brukerforening på LinkedIn

Brukerforeningen har også opprettet en LinkedIn-gruppe: Unit4 (Agresso) Brukerforening

Hensikten med denne gruppen er å dele informasjon og diskutere faglige problemstillinger. Medlemmene i gruppa har til sammen stor Business World On! (Agresso) kompetanse og formålet er å kunne hjelpe hverandre og bistå med å løse alle typer problemstillinger som vi opplever i vår arbeidshverdag.

Gruppen er privat. Det vil si at informasjonen som deles kun vil være synlig for andre medlemmer. Akutelle temaer kan være alt fra tekniske spørsmål til utfordringer knyttet til daglig bruk av systemet. Målet er at vi skal få god aktivitet i gruppen slik at alle kan hjelpe hverandre når de har et problem. Ofte har andre vært borti problemstillingen og kan bistå deg med hjelp.

Gå til gruppen Unit4 (Agresso) Brukerforening på LinkedIn.
Om du vil bli med i gruppen, klikk på Bli med, så vil forespørselen din bli gjennomgått av en gruppeleder. 


Styret i Unit4 Brukerforening September 2016Styret i Unit4 Brukerforening 2016

LEDER: Elisabeth Fjeld, Sande kommune 
NESTLEDER: Kirsti Omberg, Akershus fylkeskommune
KASSERER: Trine Lie Andersen, Asker kommune
INFORMASJONSANSVARLIG: Snezana Rabasovic, Oslo kommune
NETTVERKSANSVARLIG: Rigmor Jønson, Petroleumstilsynet 
KONFERANSEANSVARLIG: Ingar Slette, Oslo Komune
UNIT4-REPRESENTANT: Dan André Nylænder, Unit4 AS


I mars 2015 endret Agresso-produktene navn til Unit4 Business World. I den forbindelse har også Agresso Brukerforening endret navn til Unit4 Brukerforening. Agresso Brukerkonferanse heter nå Unit4 Brukerkonferanse.

Les mer om navneendringene til Unit4 AS og Unit4 Business World.