Events

E-læring Tilgangsstyring i Unit4 Business World

elaering

Formålet med kurset er å lære hvilke muligheter som finnes og hvordan du kan få kontroll over tilganger i din virksomhet.

Følgende emner blir gjennomgått i e-læringen:

  • Styre tilganger i Unit4 Business World
  • Roller og rolleoppbygging
  • Menytilgang
  • Brukere og brukeradministrasjon
  • Verktøy
  • Forberede dokumentasjon for revisjon

 

Målgruppe: Superbrukere

Praktisk informasjon: Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset. Brukslisensen på produktet har en varighet på seks måneder fra leveringsdato på e-post. Bruksretten til kurset er personlig og gjelder for den personen som har mottatt linken.

 

Kr. 1750,-

Bestill e-læring