Events

Excelerator videregående Økonomi

klasseromskurs

Formålet med kurset er å lære deltagerne muligheter for å bruke Excelerator fra egne menyer og fra Business World sine spørremenyer. Ulike distribusjonsalternativer, bruk av 64 bits teknologi og mulighet for å poste data tiolbake til Business World vil bli gjennomgått.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Repetisjon fra grunnkurset
  • 64- bits og 32-bits teknologi
  • 64 bits rapporter med saldotabeller og Browser som datakilde
  • Excelerator og bruk av SQL
  • Excelerator og standarrapporter
  • Postback

Kurset er basert på uttrekk fra saldotabeller.

Ny funksjonalitet i Report Engine 9.3 og datauttrekk via RESQL og RERX-filer dekkes ikke i dette kurset.

 

Målgruppe: Superbrukere, Controllere og regnskapssjefer

Forkunnskaper: Excelerator grunnkurs Økonomi eller tilsvarende kompetanse.

Meld deg på kurs

Meld deg på kurs
20 mars 2018 09:00 - 21 mars 2018 16:00 
Gjerdrumsvei 4, Nydalen
Kr. 9 500,-