Events

Leverandørreskontro

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren grunnleggende kunnskap om Unit4 Business World Leverandørreskontro. Deltageren skal være i stand til å registrere leverandører, registrere bilag og remittere fra leverandørreskontroen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Faste registre i Leverandørreskontro – oppbygging, sammenheng og bruk av disse
  • Strukturen i Leverandørregistret
  • Opprette og vedlikeholde informasjon om leverandører
  • Mottaksregistrering og bokføring – manuell registrering og oppdatering
  • Remittering/ betalinger – hvordan få oversendt betalingsfiler til banken
  • Spørring og rapportering – hvordan finne fram til informasjonen som er tilgjengelig
  • Administrasjon av åpne poster i leverandørregistret

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Hovedbok grunnkurs eller tilsvarende kompetanse

Meld deg på kurs

Meld deg på kurs
07 mai 2018 09:00 - 16:00  
Gjerdrumsvei 4, Nydalen
Kr. 4 900,-