Events

Planlegger grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gjøre deltageren i stand til å registrere budsjettransaksjoner og kopiere tidligere års budsjettversjoner, lage oppsett for disse samt kopiere og registrere budsjettransaksjoner. På kurset gjennomgås også funksjonalitet for periodisering, autopostering m.m.

Følgende emner blir behandlet i kurset:

 • Versjonshåndtering og egenskaper
 • Tidsrammer og tidsrammekoblinger – enkelt med 12 perioder
 • Oppsett for transaksjonsregistrering
 • Grundig gjennomgang av registreringsskjermbildet i 2 forskjellige oppsett:
  • Standard
  • Lønn med bruk av prisregister og ansattnummer
 • Registrering på SelfService (web)
 • Faste registre med eksempler:
  • Periodisering
  • Avskrivning
  • Autoposteringer
  • Transaksjonsregler
  • Valuta
 • Rapportering – søk på budsjettransaksjoner i saldotabell (PLEX) og planlegger
 • Enkelt eksempel på postback med Excelerator - enkel registreringsmal i Excel

Priser, valuta og registreringsbilde for Lønn gjennomgås ikke

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Deltageren bør kunne UBW Økonomi, saldotabeller, søk og browser som super- eller avansert bruker. I tillegg bør deltageren være fortrolig med bruk av Microsoft Windows miljøet.

 

Meld deg på kurs