Events

Refusjon grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren en forståelse av hele refusjonsprosessen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Introduksjon til refusjon
  • Fraværskoder og refusjonsgrupper
  • Generere refusjonskrav
  • Inntekt- og skatteopplysningsskjema
  • Bokføre refusjoner
  • Reversere bokførte refusjonskrav
  • Utligne refusjonskrav
  • Bokføre utlignede refusjonskrav
  • Differanseoverføring
  • Kontering

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Fravær grunnkurs eller tilsvarende kompetanse.

Meld deg på kurs