Effektiv administration

Automatisera alla processer kring fastighetsadministrationen: hyresavtal, fakturering och hyresavisering.

 

Bättre överblick

Ökad kontroll, insyn och transparens i förvaltnings- och administrationsprocessernas olika faser.

Trygg och säker

Med Unit4:s applikationer kan du känna dig trygg och säker i förvissningen om att informationen alltid är pålitlig och uppdaterad och att lösningarna utvecklas och sköts av experter.

Optimal kontroll

Ta ett järngrepp om fastighetsförvaltningen: uthyrning, hyresadministration och fastighetsunderhåll.

Tänk om du kunde förbättra alla processer kring förvaltningen och administrationen av fastigheterna och samtidigt minska volymen av utestående hyresfordringar?

Dagens organisationer behöver svängrum och system som stöder snabba förändringar. Utan att behöva kompromissa med kvalitet och operationell driftsäkerhet. Med vår plattform får du flexibla och intuitiva applikationer som är utvecklade med modern spetsteknologi och särskilt anpassade för fastighetsbranschen. Unit4:s lösningar säkerställer maximal produktivitet, effektivitet och kontroll.

Vi anser att affärssystemet bör vara din viktigaste strategiska samarbetspartner. Med rätt system, som erbjuder tydlig och transparent 360-graders vy av alla förvaltnings- och administrativa processer och hög automation, kan du fokusera på mer värdeutvecklande och strategiska uppgifter:

 • Säkerställa att hyresgästerna alltid får korrekta avier och fakturor för att minska antalet utestående hyresfordringar och förbättra kassaflödet.
 • Vara ständigt uppdaterad om alla processer och skeenden så att du inte missar viktiga besluts-, service- och leveransdatum.
 • Ha en bra uppföljning av alla aktiviteter så att inget glöms bort eller ”hamnar mellan stolarna” och upprätthåll en bra dialog och kontakt med kunderna och hyresgästerna.
 • Förenkla, effektivisera och automatisera processerna kring fakturering och hyresavisering.

Känner du igen utmaningarna i din vardag?

Visa Göm
 • Stora transaktionsvolymer ger dålig prestanda och belastar personalen
 • Många avtal med olika villkor och löptider gör att jag riskerar att missa uppsägningar för omförhandling
 • Det tar tid att hitta nya hyresgäster till vakanta objekt och intäkter går förlorade
 • Genom att det är många legala enheter försvåras rapporteringen och det administrativa arbetet
 • När nya fastigheter förvärvas tar det för lång tid att få in all data i systemet
 • Jag har svårt att bedöma när det är rätt tidpunkt att sälja en fastighet
 • Budgetprocessen är komplicerad och tar för mycket tid
 • Jag har svårt att få en helhetsöversikt över min fastighetsportfölj och det minskar min beslutsförmåga

Erfarenheter

Unit4 är en av de ledande leverantörerna av system för administration och förvaltning av fastigheter och anläggningar. Fler än 125 av de största och mest välkända fastighetsbolagen använder våra lösningar.

 • “Unit4:s lösning är betydligt modernare och mer framtidsorienterad jämfört med våra tidigare system. Applikationerna erbjuder en helt annan och mycket bättre användarupplevelse, och hyresadministratören får ett starkare stöd i det dagliga arbetet.”

  - Castellum

 • “Vi ser vår relation med Unit4 som ett strategiskt samarbete och oavsett vart vår strategi leder oss kommer Unit4:s lösning att vara en kärnlösning i alla förändringar som vi gör.”

  - Maintenance Manager, Finance, Coor Service Management

  Läs hela berättelsen

 • "Nyckeltalsrapporterna har ytterligare stärkt affärsnyttan av koncernrapporteringen. Nu kan vi snabbt få fram rapporter och nyckeltal som budget- och prognosavvikelser på olika aggregerade nivåer, ända ned till varje enskild fastighet.”

  - Group Controller, AB Sagax

  Läs hela berättelsen

Tänk om du kunde rationalisera fastighetsadministrationen och få mer tid till verksamhetsutveckling?

När fastighetsbolag eller deras fastighetsbestånd växer riskerar de försämrad kontroll över de administrativa och förvaltningsmässiga processerna som avtal, debiteringsmodeller etc. Unit4:s lösningar är specifikt utvecklade för fastighetssektorn, med starkt stöd för alla processer kring fastighetsadministration, service och underhåll. 

Våra lösningar för fastighetsbolag fokuserar bland annat på:

 • Uthyrning
  Hantera hela uthyrningsprocessen effektivt, från att matcha lämpligt och ledigt fastighetsobjekt (till exempel lägenhet, kontor eller parkeringsplats) med rätt hyresgäst till avtalsskrivning och uppföljning.
 • Hyresadministration
  Strömlinjeforma hela administrationen kring avtalsskrivning samt fakturering och hyresavisering, och säkerställ att rätt hyror och debiteringar görs för att minska risken för utestående hyresfordringar.
 • Fastighetsunderhåll och förvaltning
  Administrera, kontrollera och följ upp fastighetsunderhållet effektivt och med lättillgänglig process- och informationsöversikt. Med Unit4:s lösning riskerar du inte längre att missa serviceintervaller eller planerade underhåll, vilket leder till nöjdare kunder och hyresgäster samt ett friskare fastighetsbestånd.
 • Fastighetsprospektering
  Arbeta mer strategiskt och strukturerat med kraftfulla verktyg för planering, genomförande och uppföljning av alla dina fastighetsprojekt.

Molnet i din takt

Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

 

Ta reda på mer