Blog

Uw CFO als business partner; welke vier voordelen levert dit op?

Door:  Lode Maris

Financiën zijn de realiteit van elk bedrijf. Transacties en de kosten van verkochte goederen moeten worden bijgewerkt, zodat het management kan inzien op welke manier het bedrijf winstgevend is, en aandeelhouders hoeveel geld het bedrijf echt verdient.

Maar, "Financiën fungeert te vaak als een 'toeschouwer' van prestaties tijdens perioden van groei en winstgevendheid. Hierdoor worden de bedrijfsresultaten vaak aangedreven door marktomstandigheden in plaats van het vermogen van Financiën om beleidsmakers te helpen de marktkansen te optimaliseren," verklaart Ernst & Young. Dit druist in tegen de bevindingen van het bedrijf die "consequent hebben aangetoond dat het leveren van commercieel inzicht aan het bedrijf de belangrijkste manier is waarop Financiën waarde kan toevoegen."

In plaats van te observeren, wat er gebeurt en de financiële gevolgen van deze gebeurtenissen op te tekenen, kan financiën en dus de CFO, helpen inzicht te geven in patronen en uitdagingen om de beleidsmakers van het bedrijf te helpen om kansen te optimaliseren. Hieronder de voornaamste voordelen van uw CFO als business partner:

1. Financiële transparantie en verantwoording

Als een CFO's als een zakenpartner handelt, bent u verzekerd van financiële transparantie. Eén van de grootste problemen met financiën en financiële onderwerpen is dat velen het niet begrijpen. Het eenvoudigweg melden van cijfers verklaart verder niets. U kunt beleggers en andere stakeholders wel zeggen dat de zaken goed gaan, maar wat betekent dat eigenlijk in kwantitatieve termen? Wat houdt de term "goed" eigenlijk in? U heeft iemand nodig die de cijfers kent en deze kan uitleggen.

Volgens Ernst & Young is het zo dat in bijna 66 procent van de bedrijven de CFO "handelt als het gezicht van het bedrijf over alle kwesties die verband houden met de algehele financiële prestaties", terwijl "de relatie met externe stakeholders, zoals investeerders, analisten en de media, voor velen een uitdaging is." Daarentegen is de relatie tussen C-level executives, management en auditors sterk. Het verschil is dat de CFO de financiën van het bedrijf wat betreft bedrijfsstrategie intern prima uit kan leggen, maar aan de buitenwereld kondigt hij alleen maar de winst aan en beantwoordt hij algemene financiële vragen.

Maar het is ook mogelijk om dezelfde sterke relatie met externe partijen te hebben als met interne, wanneer de CFO als business partner fungeert. De CFO kan koppelingen maken tussen belangrijke prestatie-indicatoren en laten zien hoe het bedrijf het vermogen beheert. Hij of zij kan ook berekenen hoe het bedrijf risico’s beheert en in detail uitleggen waar het bedrijf staat. Dit niveau van transparantie kan de relatie van uw bedrijf met investeerders, en ook met de media en uw kredietverstrekkers versterken.

2. Objectieve zakelijke beslissingen

Op dezelfde manier kan uw CFO helpen ervoor te zorgen dat uw bedrijf de juiste zakelijke beslissingen neemt. De functie van de CFO is aan het veranderen, omdat de bijdragen die hij of zij levert zo relevant zijn, verklaart de FDE (Finance Director Europe), omdat de "CFO nu een meer centrale rol speelt in het bepalen van de strategie en het communiceren met interne teams en externe stakeholders." Vandaag de dag kunnen CFO's een adviseurs-achtige rol aannemen, waarin ze inzicht geven in hoe het bedrijf haar middelen kan inzetten om haar doelen te bereiken. Ze kennen het bedrijf door en door, en die informatie kunnen ze gebruiken om een gekwantificeerd perspectief te bieden op waar het bedrijf staat.

3. Toekenning van middelen

Wanneer u uw CFO als business partner betrekt als het gaat om besluitvorming en relaties met stakeholders, heeft dat ook een groot effect op het rendement van uw bedrijf. Misschien wel het meest belangrijke is dat beter geïnformeerde besluitvorming betekent dat uw middelen daar worden ingezet waar ze het meeste effect zullen hebben. Uw CFO kan zien wat werkelijk de winstgevendheid van uw bedrijf is en suggesties doen over hoe deze inspanningen kunnen worden gemaximaliseerd. Dit kan zo simpel zijn als het bepalen van de winstgevendheid van afzonderlijke projecten of productlijnen, maar er komt veel meer bij kijken dan dat. Uw CFO kan ook verschillende scenario's en alternatieve handelingen weergeven, en dat alles terwijl hij of zij de kapitaalstructuur en operationele capaciteit van uw bedrijf op de meest optimale niveaus houdt.

Bedenk ook dat er grote kostenbesparingen op uw overheadkosten zijn als de CFO een meer centrale rol speelt. In "CFO: From Analyst to Catalyst", gepubliceerd in het Strategic Finance magazine van IMA, van auteurs Thomas G. Canace en Paul Juras, heeft CMA bevonden dat het gemiddelde bedrijf zes werkdagen besteedt aan het sluiten van haar boeken, meer dan drie verwerkingslocaties heeft en gebruik maakt van twee of meer systeemprocessen. Als de CFO de rol van business partner aanneemt en systemen meer integreert, wordt de lengte van de cyclus van de sluiting teruggebracht naar minder dan twee dagen, heeft het slechts één locatie nodig en maakt gebruik van slechts één proces. Deze verminderingen zijn niet alleen efficiënter, maar ook nauwkeuriger.

4. Kosten beheren

De beslissing tot kostenbesparing wordt vaak willekeurig vanuit een ivoren toren gemaakt, maar dat verandert als een CFO onderdeel wordt van het gesprek. Voor een CFO gelden kosten als investeringen, niet enkel als uitgaven, en alle investeringen dragen bij aan de winstgevendheid van het bedrijf. Door gebruik te maken van dit perspectief, kunnen CFO's extra inzichten geven die anders verloren hadden kunnen gaan. Denk hierbij aan een contra-intuïtief besluit om bonussen te geven wanneer de inkomsten laag zijn, in een poging om de medewerkers te motiveren, of met leveranciers te gaan werken om relaties te smeden die op de langere termijn kosten zullen minimaliseren.

Zoals Deloitte in het CFO Journal verklaart, werkt het hebben van een CFO als business partner het beste als systemen geïntegreerd zijn en het bedrijf in staat is een langere termijn standpunt in te nemen. Wanneer dat gebeurt, worden de middelen efficiënter verdeeld, de kosten efficiënter bespaard, zijn zakelijke beslissingen objectiever en financiën transparanter.

Lode Maris

Lode Maris is actief sinds 2009 voor Unit4. Als verantwoordelijke voor bestaande en nieuwe klanten in België en Luxemburg  adviseert hij vaak CXO’s omtrent allerhande businessprocessen.