Nieuws

Unit4’s AI-gestuurde ‘vertaler’ verhoogt productiviteit van werknemers in multinationale teams

Antwerpen, 

Internationale werknemers kunnen voortaan eenvoudig hun productiviteit verhogen door het voorkomen van interculturele misverstanden. Dat is mogelijk door de bètaversie van Unit4 EasySpeak, een nieuwe Wanda-assistent. Wanda is de digitale bedrijfsassistent van Unit4 die begin vorig jaar werd uitgebracht.

Werknemers binnen multinationale en interculturele teams hebben samen een diverse kennisbasis en benaderen vaak elk op een andere manier de uitdagingen binnen het bedrijf. Naast de voordelen van deze diversiteit aan inzichten en expertise, wil Unit4 ook nu de struikelblokken wegnemen waar medewerkers uit verschillende landen mee te maken krijgen wanneer zij met elkaar spreken.

Unit4 is met het project genaamd ‘EasySpeak’ een testfase doorgegaan. Hierin maakten internationale collega’s van Unit4 gebruik van deze uitgebreide AI-functionaliteiten van de Wanda-chatbot. Het is het eerste bedrijf dat een bot-driven service creëert die werkt binnen de bestaande messaging apps zoals Skype en Facebook Messenger, en die meldingen en suggesties verstuurt naar de gebruiker tijdens online vergaderingen en andere interacties.

“Effectieve communicatie is essentieel voor het succes van elke zakelijke onderneming, maar het is met name cruciaal wanneer er een reëel risico bestaat dat een bericht verloren gaat in de vertaling”, aldus Stephan Sieber, CEO bij Unit4. “Wat gebruikelijk en normaal is voor een professional uit het ene land, is heel anders voor een collega uit het andere land. We hebben een oplossing ontwikkeld die deze taalhindernissen en culturele verschillen herkent en ervoor zorgt dat wat mensen zeggen nauwkeurig wordt geïnterpreteerd. Op deze manier kunnen we misverstanden voorkomen en sneller tot conclusies komen. Het is ongelofelijk welke mogelijkheden de technologie van nu ons biedt. Wat we vandaag aankondigen is de start van een nieuw tijdperk in de productiviteit van ondernemingen.”

Wanda maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en Microsoft Azure’s technologie die taal herkent. De EasySpeak-assistent is geprogrammeerd met duizenden aannames over verschillende culturen. Die worden gebruikt bij de sentimentanalyse van een gesprek en het waarschuwen van de gebruiker voor mogelijke misverstanden. “Wat echt gaaf is, is dat Wanda door de ingebouwde machine learning technologie zelflerend is en heeft geleerd om met empathie te reageren – ze wordt hiermee een empathie-motor”, vertelt Sieber. “Hoewel het project op dit moment nog in de kinderschoenen staat, zien we nu al enorme productiviteitspieken. De Unit4-pilotfase verloopt goed en feedback is enkel positief.”

Unit4 EasySpeak is geprogrammeerd op basis van veelvoorkomende interpretaties van wat mensen in één land zeggen en wat ze echt betekenen. Een voorbeeld is wanneer een Brit “That’s interesting” zegt. In het Verenigd Koninkrijk is dit vaak negatief of afkeurend bedoeld. De opmerking “That’s an interesting proposal”, zou dus kunnen betekenen “Ik vind het een belachelijk voorstel”.

Unit4 heeft een aantal verschillende modi en extra functionaliteiten in de oplossing ingebouwd:

  • EasySpeak Reader – voor het herinterpreteren van de betekenis van e-mails
  • EasySpeak Listener – geeft de luisteraar tijdens een (telefoon)gesprek real-time tekstmeldingen
  • EasySpeak Moderator – biedt real-time steminterventie aan in een conference call om misverstanden binnen de groep te voorkomen
  • Discrete Mode – geeft op het scherm meldingen en waarschuwingen op basis van wat er gezegd en gehoord wordt
  • Intervention Mode – zoals hierboven, maar met een hoorbaar waarschuwingssignaal om de spreker aan te moedigen zijn vorige zin te herhalen, maar dit keer duidelijker of minder onbeleefd

Na een succesvolle pilot onder werknemers wereldwijd wordt Unit4 EasySpeak uitgerold in meer organisaties. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het testen van de bètaversie kunnen zich hiervoor inschrijven vanaf 1 april.

Mediabibliotheek

Social Media

Contact

Marije Dippel

Communications Manager

marije.dippel@unit4.com

Twitter