Sektorová řešení, navržena podle Vašich potřeb

 • Unit4 pro organizace poskytující Profesionální služby

  Projekty – Finance – Rozpočtování a plány – Plánování zdrojů - Výkazy – Lidské zdroje – Nákup

  Efektivita a zisk v každém projektu. Unit4 spolupracuje se stovkami úspěšných servisních firem po celém světě.

  Naši klienti využívají naše řešení aby:

  • zvýšili obrat a zisk.
  • byli úspěšní ve všech projektech.
  • měli dokonalý přehled.
  • poskytovali dokonalé služby.

  Více o Profesionálních službách

 • Unit4 pro Veřejný sektor

  Finance – HR – Rozpočty a plány – Nákup – Výkazy – Projekty – Správa majetku

  Hodnota za peníze, bez kompromisu. Unit4 poskytuje služby pro více než 1,500 společností ve veřejném sektoru. Poskytuje jim výhody široce nastavitelného software, který vždy poskytuje maximum možného.

  Naši klienti po celém světe využívají naše řešení aby:

  • optimalizovali daňovou zátěž.
  • sloužili dobře občanům.
  • uvolnili potenciál státních zaměstnanců
  • zabezpečili svoje data.

  Vice o sektoru veřejných služeb

 • Unit4 pro vzdělávání a výzkum

  Studentská agenda– Finance – Lidské zdroje – Řízení výzkumu

  Úspěch ve vzdělání a výzkumu. Unit4 nyní poskytuje svá řešení pro více než 400 vzdělávacích a výzkumných institucí. Spolupracuje s nimi při vytváření agilních administrativních systému, které se soustředí na lidský faktor, studenty a výzkumníky.

  Naši klienti po celém světe využívají naše řešení aby:

  • podpořili růst.
  • zvýšili úspěšnost studentů.
  • podpořili výzkum.
  • zjednodušili administraci.

  Více o sektoru Vzdělávání

 • Unit4 pro nevládní a neziskové organizace

  Finance – Lidské zdroje – Rozpočty a plány – Nákup –Výkazy – Správa Grantů

  Na čem opravdu záleží. Unit4 poskytuje řešení stovkám charitativních, neziskových a nevládních organizací po celém světě. Využívají naše aplikace, aby maximálně snížili své náklady na administraci a řízení.

  Naši zákazníci po celém světe využívají naše řešení aby:

  • byl jejich klient vždy ve středu jejich pozornosti.
  • informovali včas své přispěvatele.
  • kdykoliv znali svoji finanční situaci.
  • se mohli soustředit jen na své klienty.

  Více o neziskovém sektoru

 • Unit4 pro velkoobchod

  Financials - Nákup - Logistika - Prodej - Výkazy - Workflow – E-commerce

  Optimalizujte Váš prodejní proces. Pomohli jsme již více než čtyřem stovkám velkoobchodních organizací, aby se změnily z prostého poskytovatele podpůrných služeb na vysoce sofistikované společnosti, které přinášejí opravdovou strategickou výhodu.

  Naši zákazníci po celém světe využívají naše řešení aby:

  • využívali optimalizační procesy.
  • snáze reagovali na změny na trhu.
  • poskytovali strategické výhody.
  • měli pod kontrolou celý dodavatelský řetězec.

  Více o velkoobchodním sektoru

 • Unit4 for pro správu nemovitostí

  Finance – Rozpočtování – Plánování – Výkazy – Správa majetku– Field Service Management

  Optimalizujte správu Vašeho portfolia. Unit4 je v současné době jedním z předních poskytovatelů řešení pro správu majetku. Spolupracuje s více než 125 ti z největších a nejznámějších společností zaměřených na správu nemovitostí.

  Naši zákazníci po celém světe využívají naše řešení aby:

  • zlepšili administrativu správy majetku.
  • měli přehled o svém portfoliu.
  • optimalizovali proces správy majetku.

  Více o sektoru Správy majetku

 • Další sektory

  Účetnictví – Finanční služby – Cestovní ruch – Zdravotnictví – Maloobchod – Doprava & Logistika– Média & Vydavatelství – Správa budov

  Unit4 poskytuje řešení na míru pro všechny sektory, kde je třeba rychle reagovat na změny a přizpůsobit se novým výzvám bez velkých neočekávaných investic.

  Další sektory

Obchodní řešení, připravena pro Vás

 • ERP

  ERP s post-implementační agilitou

  Field Service – Finance – Lidské zdroje – Plánování – Nákup – Projekty – Výkazy & Analýza

  Co děláme:S Unit4 můžete spravovat všechny Vaše služby z jednoho integrovaného ERP řešení. Naše moduly jsou navrženy tak, že v centru zájmu je vždy uživatel. Mohou být rychle nasazeny, je zábavné s nimi pracovat a přinášejí rychle užitek.

  V čem se lišíme:Tradiční ERP je těžké používat a tyto systémy vyžadují péči specialistů kdykoliv se ukáže potřeba změny. Naše systémy jsou od počátku navrženy tak, aby si je mohl přizpůsobit sám uživatel dle okamžitých potřeb podnikání.

  Rešení Unit4 ERP

 • Finanční oddělení

  Řešení pro uživatele – centrální řešení pro finanční tým

  Účetnictví – Audit – Správa hotovosti – Konsolidace – Výkazy & Analýza

  Co děláme:Unit4 považuje finanční oddělení za srdce každé společnosti. Naše řešení umožňují zjednodušit a automatizovat finanční procesy. Přitom využívají průmyslové standardy a pracují v souladu se všemi obvyklými mezinárodními i lokálními pravidly.

  V čem se lišíme: Tradiční finanční systémy je těžké nastavit, ovládat a přizpůsobit změnám. Naše řešení jsou elegantní, flexibilní a agilní. Je snadné je přizpůsobit potřebám organizace. Poskytují precizní data a přehled kdykoliv a kdekoliv je třeba.

  Řešení Unit4 pro finanční oddělení

 • Personální oddělení

  Personální oddělení

  Docházka– Lidské zdroje – Mzdy – Plánování zdrojů– Time Management – Cestování a náhrady

  Co děláme: Řešení Unit4 je určeno pro zaměstnance a celkovou podporu personálního oddělení. Je navrženo tak, aby Vám pomohlo zvládat základní agendu efektivně, s velkou agilitou, aby umožnilo zachytit všechny změny v rychle se měnícím prostředí struktury společnosti a legislativního prostředí.

  V čem se lišíme: :Tradiční oddělená HR řešení často vyžadují asistenci expertů a opakovanou manuální práci, kdykoliv nastane změna ve struktuře společnosti. Naše integrovatelná řešení je snadné udržovat aktuální a všechny úpravy se dělají na jediném místě. Díky tomu mají pracovníci oddělení čas na analýzu a vlastní provedení změn.

  Řešení Unit4 pro personální odděle

 • FinancialForce.com

  Cloud ERP at customer speed℠

  Enterprise Resource Planning – Správa financí– Správa lidských zdrojů- Objednávky & Fakturace – Professional Services Automation – Dodavatelský řetězec

  Co děláme: Řešení FinancialForce ERP je založeno na platformě Salesforce 1 a poskytuje všechny nezbytné aplikace v prostředí cloudu. Naše aplikace umožňuji zákazníkům pracovat rychleji a reagovat ihned na požadavky zákazníků.

  V čem se lišíme:Na rozdíl od ERP minulosti, aplikace FinancialForce.com jsou navrženy tak, že se snadno mění, upgradují a konfigurují. Vzhledem ke cloudové platformě mohou naši zákazníci začít pracovat velmi rychle. Díky přístupu “configure before coding” a díky 2,000 aplikací v ekosystému salesforce.com je snadné vytvořit, přizpůsobit a rozvíjet Vaše řešení.

  Navštivte FinancialForce.com


Hmatatelné výsledky, potvrzené jinými společnostmi

 • "Our Unit4 solution is the sole foundation for our entire group of more than 8,000 employees at 150 locations."

  - CIO, Bravida

  Přečtěte si celou případovou studii

 • "It's all about reducing costs so that we can continue to offer the same quality of furniture that we do now and keep the prices low"

  - Project Manager, IKEA

  Přečtěte si celou případovou studii

 • "The Unit4 platform is very flexible, supports ongoing change and can be configured by University staff to meet local requirements."

  MIS Director, University of Cambridge

  Přečtěte si celou případovou studii

 • "We believe that Unit4 has delivered an easy-to-use product that has demonstrated its ability to grow and adapt with our business."

  - P2P Stream Lead at Avis Europe

  Přečtěte si celou případovou studii

 • "The solution can be easily scaled as our business grows and helps us to make more informed decisions based on accurate and consistent financial and wider management information."

  - Finance Project Manager, Nando's

  Přečtěte si celou případovou studii