3 faktorer, der afgør, om forretningssystemet bliver en støtte eller en hindring | Unit4
Skip to main content
3 faktorer, der afgør, om forretningssystemet bliver en støtte eller en hindring

3 faktorer, der afgør, om forretningssystemet bliver en støtte eller en hindring

fra  marts 11, 2022 | 2 min read


En vigtig ingrediens er at bygge en arkitektur baseret på mikroservices. Kort sagt betyder det, at programkoden for et forretningssystem skal brydes op i et stort antal mindre komponenter, der let kan kombineres til forskellige typer funktionalitet, gamle og nye. Dette gør en stor forskel fra ældre forretningssystemer, hvis stive strukturer gør dem vanskelige at tilpasse en brugervirksomheds drift. Det vil også være meget vanskeligere at introducere ny funktionalitet.

Hvorfor er dette særligt vigtigt lige nu? På grund af pandemien, det har skabt et stort behov for fleksibilitet. Det er i fremtiden ikke er muligt at være sikker på, hvor medarbejderne vil arbejde fra. Det er derfor sandsynligt, at mange virksomheder vil organisere deres arbejdsstyrke på en anden måde, for eksempel på afstand og i grupper, der er geografisk placeret i forskellige byer.

Selvfølgelig har dette været muligt tidligere, bare langt mindre smidigt. Men på baggrund af denne nye forventede tendens bliver det stadig vigtigere for virksomheder at kunne være fleksible, og fleksibilitet skal afspejles i de anvendte forretningssystemer. Det virker simpelthen ikke at bruge applikationer designet til krav, der er passé.

Forretningssystemer er kun en del af de nye krav til erhverv og industri, men en vigtig del af at realisere og understøtte forandringer på andre niveauer. Virksomhedskultur, ledelse og andre aspekter er vigtige, men der skal være en underliggende arkitektur, der understøtter disse blødere, men afgørende dele af forretningsudviklingen. Det gavner ikke meget, at man har verdens bedste medarbejdere, hvis forretningssystemet er elendigt - og omvendt.

Et moderne forretningssystem gør det ikke kun muligt for en virksomhed eller en myndighed at håndtere nutidens krav. Det vil også være meget lettere løbende at styre alle de ændringer, der utvivlsomt vil forekomme og tage del i de muligheder, vi ønsker at realisere. Udfordringen for forretningssystemleverandører er at lave moderne teknologiløsninger, der drager fordel af innovationer som AI, uden at det komplicerer brugen af systemerne, men tværtimod forenkler.

Det handler derfor både om visioner på lang sigt og om praktisk arbejde med den udvikling, der udføres allerede i dag.