Digitaliseringen er kommet for at blive - er I? | Unit4
Skip to main content
data automation

Digitaliseringen er kommet for at blive - er I?

fra  april 28, 2021 | 2 min read

Et meget direkte og provokerende spørgsmål, men stillet i den absolut bedste mening. For bygge og anlægsbranchen er altafgørende for blandt andet at kunne håndtere boliger til det stigende befolkningstal, sikre bedre infrastruktur og ikke mindst optimere i forhold til klimaforandringer. Og der er mange arbejdspladser at sikre. Derfor er det så vigtigt at de kommer op i gear digitalt.

Der er nogen der siger, er man ikke under udvikling, er man under afvikling. Og skal jeg være lidt firkantet og småprovokerende, kunne jeg godt fristes til at sige, at det er det scenarie bygge- og anlægsbranchen står overfor - hvis de altså ikke gør noget aktivt for at ændre på situationen. Herunder at ændre holdning til nye måder at gøre tingene på.

Uden at jeg skal lægge Karsten Hjarsø, CEO i Jensen Gruppen A/S ord i munden, fornemmer jeg i hans indlæg fra den 18. februar, at det også er den retning han ser at tendensen går.

Men en ting er at branchen er konservativ, noget andet er at vi, som leverandører af de værktøjer der skal gøre digitaliseringen mulig og attraktiv, også skal blive bedre til at tydeliggøre den værdiskabelse digitaliseringen kan bibringe. Der er mange lavthængende frugter, men det kræver at alle er med til at have fokus på den teknologi der er moden og kan tages i anvendelse i dag - med en bevist værditilførsel.

Det ligger i sagens natur at digitalisering vil introducere nye måder at gøre tingene på, og kræve nye kompetencer. Det betyder at nogle af de kvaliteter og kompetencer vi har opnået bliver forældede.Derfor er det afgørende af man digitaliserer i et tempo så medarbejderne kan følge med og opretholde produktiviteten. Der er ikke plads til uro og forstyrrelser, ellers synes det direkte på bundlinjen som traditionelt ligger mellem 1 og 5 procent.

Vores opgave som leverandører er at bistå med løsninger, integration og implementering, der fungerer indenfor disse rammer. Det kan vi godt, men vi er ikke altid gode nok til at sikre at branchen gider lytte. De har allerede paraderne oppe, forandring er et fy-ord og med et stærkt fokus på årets resultat, er der ikke plads til forsøg og en "lad os prøve" attitude.

Afslutningsvis har jeg en opfordring, der igen nok vil give løftede øjenbryn flere steder. Men jeg vover det alligevel.Digitalisering er en investering. Der skal finder midler til at gennemføre det nødvendige og det kræver at man omlægger sin måde at anskue sine aktiver. Jeg spørger derfor: Er det sund fornuft at have en gravemaskine 'på lager' som måske kun anvendes 500 timer om året mod en fuld udnyttelse på 1200 timer blot fordi man ønsker at have backup? Hvorfor ikke gøre op med traditionen om at eje sit eget materiel og finansiere digitaliseringen ved at slanke aktiverne?

Vi har mange driftige og dygtige bygge- og anlægskunder i Norden. Derfor er det ikke grebet ud af luften, når jeg hævder at digitaliseringen kan finde sted, uden at forretningen bliver ramt negativt. Det handler indledningsvis om dialog, vilje til forandring og om at finde de partnere der forstår og respekterer de præmisser der er i branchen. Men ultimativt handler det om at komme i gang.

Sign up to see more like this