ERP er ikke længere ERP | Unit4
Skip to main content
ERP er ikke længere ERP

ERP er ikke længere ERP

fra  marts 17, 2022 | 3 min read

ERP er ikke længere ERP som det var for blot få år siden. Men branchen har ikke været god nok til at forklare markedet at det er nye og bedre tider og at udviklingen helt klart er gavner deres muligheder for at strømline processer og styrke konkurrenceevnen. 

ERP er flyttet op ad i fødekæden. Fra at være nice-to-have til need-to-have videre til aktuelt at være want-to-have. Og Enterprise Resource Planning er blevet langt mere afgørende og avanceret end vi har set det tidligere. 

Hvor ERP oprindelig var designet til økonomi, HR, og indkøb og typisk anvendt i produktions-virksomheder, er det i dag rygraden i de fleste brancher og særligt i projektorienterede virksomheder. Kort sagt er ERP gået fra backoffice til frontoffice og har nu en konkret indflydelse på virksomhedernes evne til at drive en sund forretning og levere kundeoplevelser der differentierer. Dermed er ERP blevet en del af kerneforretningen og ikke længere et IT-projekt, men et forretningsprojekt med direkte indflydelse på forretningens succes, og med en impact der kan aflæses på top- og bundlinje.

ERP kræver ikke længere on-site hosting, et komplekst setup, der er usmidigt at skalere efter behov og tusind konsulenttimer. Det var præmisserne for det der i dag er en legacy-løsning. Desværre er det bare fortsat opfattelsen i bred forstand. Men branchen er nået meget videre, og skal nu have kunderne med rejsen.

Som branche peger pilen med den forældede udfordring tilbage på os selv, for faktum er at vi ikke har været gode nok til at få kunderne til at indse forandringer og fordele. Og forskelle fra ERP før og nu er der ellers nok af.  Ikke mindst er der sket en vertikalisering, således at man i stedet for at sigte bredt og være én procent for de hundrede procent, nu gør det omvendt. Man er hundrede procent for én procent, med best practices bygget op om de enkelte brancher. Det er kort fortalt individualized fit, delivered at scale, out of the box – og det er netop den megatrend vi oplever i markedet. 

Invisalign, Nike og Indochino - for at nævne nogle eksempler – er alle eksponenter for megatrenden, der viser, at når kunderne først har oplevet graden af individualitet til en optimeret pris, går de aldrig tilbage til stangvaren – så at sige. En yderligere fordel er, at de virksomheder der har succes med at levere disse løsninger også oplever en større kundetilfredshed og kundeloyalitet.

Nye tider, nye skikke hedder det. Og det gælder også ERP, der i dag er mere service end software - og langt mere fokuseret. Men kunderne forventer også at det skal være langt mere fleksibelt og hurtigt. På den baggrund har AI vundet stort indpas og er nu inkorporeret i langt højere grad. Parallelt tillader ERP nu også low code/no code muligheder, hvilket var uhørt før i tiden og er med til at flytte udviklingen væk fra IT-afdelingen og demokratisere softwaren. ERP software er i dag for hele organisationen, ikke kun for finans, forvaltet af IT.

Set i krystalkuglen bliver IT-afdelingens rolle derfor fremadrettet at sikre den rigtige teknologi og arkitektur, der skaber fundamentet for forretningen. IT og forretning bliver dermed som to strenge der snor sig om hinanden og skaber en stærk enhed. Men forandringerne stopper ikke der.

Set i et ERP-perspektiv søger virksomhederne interessant nok ikke længere efter et ERP system, men en løsning der kan hjælpe dem i deres udvikling i denne foranderlige verden. Hvor ERP engang var et redskab for de store virksomheder der havde råd til konsulenter og tunge processer, er moderne ERP nu agilt, skalerbart og sætter kunden i førersædet. Så jeg kan være fristet til at sige: Glem alt I tror I ved om ERP – det er en helt ny verden, og den ændrer sig hele tiden.