Qvantels cloudrejse | Unit4
Skip to main content
woman holding cloud

Qvantels cloudrejse

fra  marts 30, 2022 | 5 min read

Sådan hjalp finske Qvantels cloudrejse med Unit4 dem med at flette teknologier og processer, som samlede deres backoffice.

Qvantel er en virksomhed baseret i Finland, der hjælper med at accelerere digitaliseringen af teleoperatører i hele verden.

Data spredt over mere end ti siloer, utilstrækkelig synlighed af kundeprojekter og en manglende evne til sammenhængende planlægning og udarbejdelse af prognoser fik Qvantel til at indse, at de var nødt til at indføre en ny cloud-ERP, der kunne understøtte en overgang til en projektdrevet driftsmodel.

Hos X4U 2021 forklarede Kaj Wikström, Qvantels økonomidirektør, hvordan han og hans team valgte Unit4 som partner til deres usædvanlige cloudrejse. Her er nogle af vores højdepunkter fra sessionen.

En unik virksomhed, en unik transformation

Historien om Qvantels rejse med ERP er også historien om en unik virksomhed.

Virksomheden har brugt 25 år på at levere forretningsstrategiske softwareløsninger til telekommunikationsoperatører. I løbet af de sidste mange år har en periode med stor vækst omdannet Qvantel til en international virksomhed med en international kundebase i 23 lande. Og i løbet af bare de sidste fire år har de været igennem ikke mindre end ti digitale go-live-transformationer.

Succes medfører sine egne udfordringer, og Qvantel identificerede fire vigtige barrierer for deres fortsatte vækst:

 • Utilstrækkelig synlighed til effektivt at håndtere kundeprojekter og dynamisk ressourcetildeling.
 • Data spredt på tværs af ti eller flere siloopdelte systemer, der blev brugt af flere forretningsenheder og placeringer.
 • Manglende sammenhængende dynamisk planlægning, prognoser og sporingsevne – hvilket betød, at der ikke var rapportering, som kunne knyttes tilbage til strategiske mål.
 • Unødigt høje indirekte omkostninger til administration og it-udgifter.

Qvantel besluttede, at de var nødt til at påbegynde endnu et transformationsprojekt – et, der ville give dem mulighed for at fungere som en projektdrevet virksomhed understøttet af et cloudbaseret ERP, der kunne hjælpe med at operationalisere en strategi for hele firmaet, og som omfattede alle deres medarbejdere i hele deres internationale virksomhed.

I et miljø med en vækst på 50 % i forhold til året før vidste Qvantel, at en ERP-implementering ville udgøre en betydelig risiko for virksomheden. Derfor begav de sig ud på en meget ukonventionel vej til transformation, der bestod af tre trin:

Trin 1: Leverandørvalg

For at sikre at virksomhedens transformation ville føre til en ny måde at arbejde på – i stedet for blot at arbejde med nye værktøjer og data og modeller, der blev flyttet til et nyt system – begyndte Qvantel transformationen ved først at definere deres nye ideelle arbejdsmetode.

De besluttede, hvordan de ønskede, at deres virksomhed skulle oprette og implementere projekter for kunder, hvordan de ønskede, at alle skulle arbejde, mens de gjorde det, og hvordan deres forretningsprocesser og arbejdsgange skulle fungere.

Først derefter begyndte Qvantel at evaluere leverandører baseret på deres evne til at levere de løsninger, der passede bedst til virksomhedens behov.

Unit4 blev i sidste ende valgt på grund af vores evne til at implementere vores egen løsning og for vores villighed til at designe og aftale en tilpasset række processer, der kunne køre i Qvantel, så snart udrulningen var gennemført. (Vi er glade for at høre, at vi klarede os særlig godt i live-demo-fasen i denne meget grundige udvælgelsesproces.)

Trin 2: Udrulning til forretningsenheder

I stedet for at starte med globale processer som økonomi og HR – som ofte har de mest komplekse krav til en ERP-løsning – valgte Qvantel at begynde deres transformation helt fra bunden i de områder, hvor der var størst behov for at udvikle arbejdsmetoder.

Denne nedefra og op-tilgang minimerede driftsrisikoen og risikoen for ikke at opfylde det centrale mål om at skifte til en ny måde at arbejde på.

Unit4 ERP blev udrullet følgende steder i nævnte rækkefølge:

 1. Administration af salgsmuligheder (Sales Opportunity Management)
 2. Projektplanlægning (Project Planning)
 3. Arbejdstids- og rejseadministration (Time and Travel Management)
 4. Ressourcestyring (Resource Planning)
 5. HR og økonomi (HR & Finance) – herunder årlig planlægning og budgettering

Trin 3: Strategi for udrulning

Vi har samarbejdet med Qvantel om at udrulle løsningens nøglefunktioner i faser til alle driftslande samtidig for at sikre en bred og hurtig effekt i alle dele af virksomheden.

I forbindelse med udrulningen af det nye ERP-system på økonomirelaterede områder valgte vi to lande som testlande:

 • Finland – for at sikre at hovedkvarteret tog de nye funktioner til sig og var engageret i udviklingen i andre lande.
 • Indien – for at bekræfte en god præstation selv ved ekstremt store mængder og i et miljø med yderst komplekse skattemæssige forhold og ditto lovgivning.

Foreløbige resultater

Indtil videre har Qvantel opnået en enorm strategisk fordel ved Unit4 ERP – et skift til en dynamisk drifts- og ledelsesmodel, der gør planlægning, udførelse og sporing af arbejdet meget enklere og mere effektivt. Der er nu en klar forbindelse fra centrale forretningsprocesser til mennesker og understøttende processer.

Derudover anslår Qvantel en forbedring på 30 % i driftsmæssig effektivitet, de oplever en bedre overensstemmelse med virksomhedens strategi, de har en enkelt kilde til sandheden for data og virksomhedsinformation samt en forbedret medarbejderoplevelse inden for alle teknologiområder, som både sparer tid og er nemmere at bruge.

Vil du vide mere?

Se hele X4U 2021-sessionen som on-demand webinar her for at få mere at vide om Qvantels unikke ERP-cloudrejse plus en samtale mellem to økonomidirektører – Kaj Wikström og vores tidligere økonomidirektør Gordon Stuart.