Unit4

Skab omsætning og overskud

Forén din vækststrategi med dine projektmetoder

Vellykkede projekter

Levér projekter til tiden, inden for rammer og budget

 

Få forretningsindsigt

Forstå sammenhængen mellem projekter, økonomi og medarbejdere, så du bedre kan håndtere risici og forandringer

 

Yd bedre service

Giv dine teams adgang til forretningskritisk information, så de kan agere hutigere og mere nøjagtigt på forespørgsler 

Hvad hvis dine systemer både sikrede projektets succes og understøttede din vækststrategi?

Der findes mange udfordringer på vejen mod en større og mere lønsom professional services virksomhed. Intensiv vækst, fusioner og overtagelser fører ofte til fragmenterede processer og du mister indsigt i virksomhedens medarbejdere og økonomi. Vi mener, at dit forretningssystem bør være i stand til at vokse med din virksomhed og hjælpe dig med at håndtere forandring - uden at det hæmmer den daglige drift.

Med den rette ERP-software er du i stand til at sikre vellykkede enkeltprojekter i et system, som samtidigt understøtter din overordnede vækststrategi. Dermed kan du opnå success på den korte såvel som den lange bane. Systemet bør give projektteams adgang til relevant og aktuel information om projekter, ressourcer og økonomi, så de kan imødekomme og overgå kundernes forventninger. Med en yderst fleksibel systemarkitektur kan du realisere dine vækstambitioner og reagere hurtigt på interne og eksterne ændringer. Skab sammenhæng mellem dine projekter og virksomhedens vækststrategi med Unit4 Business World til Professional Services virksomheder.

Project Lifecycle

Levér projekter til tiden, inden for rammer og budget

Vis Gem

Med Unit4 Business World kan du optimere hvert trin i ”Win - Execute - Bill”-projektets livscyklus.

 • Opnå sigtbarhed i nuværende og fremtidige projekter for optimal forvaltning af ressourcer og budgetter.
 • Benyt kun én datakilde til at identificere fremtidige kapacitets- og omkostningsbegrænsninger for mere proaktiv planlægning.
 • Optimér ressourceudnyttelsen og lønsomheden ved at knytte de rette medarbejderprofiler til de rette projekter på det rette tidspunkt – i globalt perspektiv.

 

 

Download Unit4 for Professional Services
Brochure
Hent 2015 Professional Services Maturity Benchmark
Rapport fra SPI

Udvalgte kunder

Unit4 har hjulpet tusindvis af projektintensive rådgivningsvirksomheder med at skalere deres forretning, øge lønsomheden og håndtere forretningsforandringer mere effektivt.

 • "Vores Unit4-løsning er den eneste fælles platform for hele koncernen, som tæller godt 8.000 medarbejdere fordelt på 150 lokationer."

  - CIO, Bravida

  Læs hele succeshistorien

 • “We knew that with Unit4 we would benefit from a fully integrated, reliable, functionally rich and change embracing ERP platform. In addition we had the confidence that in selecting Unit4's HR solution, the integration between HR and finance would be seamless and require minimal, if any, manual intervention.”

  - National Nuclear Laboratory (NNL)

 • "We exist in a dynamic and fast changing project-based environment and from the wide range of products we looked at, Unit4's solution was the only one which could deliver comprehensive project accounting and management information to the standards we require."

  Project Manager, WSP

 • “We chose Unit4 because it is focused on people-centric businesses, where project accounting is the top priority. Perhaps most importantly, the architecture and workflow simplifies functionality extensions for users. Only Unit4 combines robust and comprehensive features with a modern underlying technology and the ability to extend its capabilities with ease.”

  - The Judge Group

 • “I would have no hesitation in recommending Unit4 Business World – it has proven a robust solution that has removed the uncertainty and fear associated with a rapidly changing environment.”

  - Business Analyst, Man Group

Få opdateret indsigt i økonomi, medarbejdere og projekter, så du bedre kan håndtere ændringer og identificere risici

Vis Gem
 • Eliminér informations- og processiloer og nyd i stedet godt af én central kilde til opdateret information om økonomi, medarbejderressourcer og projekter
 • Maksimér medarbejdernes udnyttelsesgrad, hold styr på igangværende arbejde og reagér hurtigt på ændringer uden at blive bremset af teknologi
 • Match dine folks færdigheder og karrieremål med projektkrav, så du kan placere de rette mennesker på de rette projekter, på det rigtige tidspunkt
 • Afstem internationale valutaer og sprog for global projektgennemførelse
 • Rapportér på det udførte og kør forecasting på fremtiden for optimal projektstyring

Leder du efter en bedre måde at styre dine projekter på?

Designet til dine medarbejdere

Fleksible forretningssystemer, der er bygget til at imødekomme dine medarbejderes vekslende behov.

  • Bevar den økonomiske kontrol - Håndtér projekt- og serviceforløb med forbedrede marginer og rentabilitet.
  • Strømlin regnskabsprocesser - Læg proaktive, fremsynede budgetter baseret på ”what-if” scenarier.
  • Fakturér med præcision - Optimér kreditor- og debitorprocesser ved hjælp af integrerede workflows og procesautomatisering, som styrker dit cash flow.
  • Bliv en sparringspartner for forretningen  - Udnyt det fulde indblik i forretningen til at rådgive kollegaer om mulige driftsoptimeringer.  
  • Transformér forretningen – Gennemfør gnidningsløse fusioner og overtagelser uden behov for omprogrammering af systemet.
  • Øg driftseffektiviteten - Opnå mere med de samme ressourcer ved at optimere samt automatisere processer og reducere manuelle trin.
  • Gennemfør hurtige omstruktureringer  - Opret og lav ændringer i organisatoriske strukturer hurtigere end i noget andet system på markedet.
  • Højn user adoption - Giv dine medarbejdere en fleksibel systemarkitektur og en brugervenlig grænseflade, så de tager systemet til sig.
  • Lønsomme projekter - Brug opdateret projektindsigt og planlægningsværktøjer til at sikre rettidige leverancer, som ligger inden for rammer og budget.
  • Effektive prognoser - Planlæg proaktivt ved hjælp af real-time data for at identificere fremtidige kapacitetsproblemer.
  • Optimér ressourceudnyttelsen - Sammensæt de bedst egnede projektteams; knyt de rette medarbejdere med de rette kompetencer til de rette projekter.
  • Motivér igennem samarbejde - Diskutér centrale udfordringer med dit team via online chat- og opgavedelingsfunktioner.
  • Tiltræk og fasthold de dygtigste medarbejdere - Planlæg og afstem medarbejdernes færdigheder med din projektpipeline for at fastlægge fremtidige rekrutteringskrav.
  • Operér på et strategisk niveau - Brug det integrerede overblik over HR, økonomi og projekter til at øge din indflydelse på områder, som normalt ligger uden for HR-funktionen.
  • Foretag hurtige ændringer - Gennemfør ændringer i organisatoriske strukturer, processer og rapportering uden omkodning af systemet.
  • Plej og udvikl dine medarbejdere - Få et end-to-end system, som understøtter alle aspekter af din ansættelsescyklus.

Levér overlegen kundeservice

Vores løsninger giver professional services virksomheder de fordele, der skal til for at overgå konkurrenterne:

Vis Gem
 • Tilbyd dine medarbejdere fleksible systemer, der kan ændres af brugere uden behov for kompleks omkodning, og som sikrer, at du hurtigt kan reagere på kundernes skiftende forventninger.
 • Styrk alle teammedlemmer med konfigurérbare KPI'er, så de kan holde resultater op mod kontraktlige forpligtelser.
 • Øg effektiviteten i dine projektteams med intuitive samarbejdsværktøjer, der passer til medarbejdernes arbejdsgange og sætter teammedlemmer i stand til at fokusere på kundetilfredshed, uanset hvor de befinder sig i verden.

Hvordan ser end-to-end projektsucces ud?

Unit4 Business World er en skalérbar ERP-løsning til professional services virksomheder, som sætter mennesker i centrum.

Den kombinerer en god brugeroplevelse med robuste funktioner, der er skræddersyet til dine medarbejdere. Alle funktioner kombineres med indbyggede rapporterings- og analyseværktøjer, som giver dig den forretningsindsigt, du har brug for. Systemet forbedrer dit overblik over ressourceudnyttelsesgrader og projekterede fremtidige indtægter og lader simulere ”what if"-scenarier for at sikre en planlagt, jævn og forudsigelig omsætning.

Resultatet er et komplet overblik over din økonomi, dine medarbejdere og projekter, så dit forretningssystem i højere grad kan bidrage til at du når din virksomheds strategiske mål.

Download Professional Services Automation
Whitepaper

Cloud at your Speed

Vores unikke Cloud at your Speed koncept giver dit team muligheden for at implementere hele eller dele af løsningen i et mix af public cloud, private cloud og on-premise infrastruktur. Du får dermed fuld kontrol over hvad der foregår i skyen og hvornår. 

Vi leverer en løsning med samme funktionalitet, uanset hvor du vælger at køre den. 

Det er styrken ved Business Worlds Cloud at your Speed.

Unit4 cloud your way