Nu skal finansfolk være strategiske influencere – og AI skal hjælpe til | Unit4
Skip to main content
Studie från Unit4

Nu skal finansfolk være strategiske influencere – og AI skal hjælpe til

april 7, 2022

Finansteams, der bruger kunstig intelligens (AI), klarer sig bedre end deres kollegaer - og mange ser ud til fremover at ændre deres rolle til strategiske 'influencers'. Anders Holm Jørgensen fra Unit4 deler her ny indsigt, der afslører en interessant udvikling.


Ny global forskning blandt finansfolk viser, at 81% mener, at deres virksomhedsresultat har været stærkt de sidste 12 måneder. Og det er tydeligt, at dem, der anvender AI, klarer sig bedre end deres modparter.
Ifølge undersøgelsen — Finance, AI and the future of decision making — føler mellemstore organisationer, der allerede anvender AI, sig langt mere sikre på fremtiden. Generelt er de betydeligt mere optimistiske med hensyn til styrken i deres virksomheds samlede præstationer, lederskab, cashflow, rentabilitet og ordrebog. Samlet set er de omkring 40-70% mere sikre på fremtiden end deres kollegaer. 

AI er en mulighed
Årsagen er, at de betragter AI som en mulighed, ikke er en trussel. Brug af AI og machine learning, forudsigelig analyse og robot-procesautomatisering til at erstatte manuelle opgaver - gør ikke bare deres job mere ligetil; det gør det bedre. 
Tekniske analytikere citerer ofte en vigtig McKinsey Global Institute-forudsigelse fra et par år siden om, at robotics kunne erstatte hele 30% af verdens nuværende menneskelige arbejdsstyrke inden 2030.
Men der vil også blive skabt nye job. World Economic Forum vurderer, at 85 millioner arbejdspladser allerede i 2025 kan blive fortrængt af et skift i arbejdsfordelingen mellem mennesker og maskiner. Imidlertid kan der komme 97 millioner nye jobfunktioner, der er "mere tilpasset den nye arbejdsdeling mellem mennesker, maskiner og algoritmer". Og det ser ud til, at mange finansafdelinger rykker i denne retning. 

AI gør finansafdelingen til strategiske influencere
I undersøgelsen forventer 83% af finansfolk at blive mere og mere involveret i strategi og beslutningstagning inden for de næste to år. Og det er klart, at AI vil spille en væsentlig rolle i deres stigning, især når det styrker deres finansielle planlægnings- og analyseværktøjer.
Dette vil i stigende grad drive finansmedarbejdere ind i rollen som influencere for deres organisationer, hvilket tilføjer værdi og en ekstra dimension til bestyrelsesdiskussioner - især når det gælder strategi.
Finansafdelingen har i lang tid været repræsenteret i ledelsen, men nu er det hele funktionen, der skal flyttes fra en administrator rolle til en rådgivende. Det vil også påvirke afdelingen kompetencegrundlag.
Og mange finansfolk forventer ændringer. Over 80% forventer, at deres økonomiteams forbedrer deres færdigheder inden for de næste to år. Og de fleste af disse forventer at fokusere på AI, machine learning, kodning, analyse og data science funktioner.
Imidlertid behøver man ikke at blive programmør for at bruge AI effektivt. Efterhånden som økonomisystemerne har udviklet sig, findes der intuitive værktøjer til at drive finansfolk videre til strategiske influencer-roller.
Den større transformation, der kræves, handler mere om, hvordan finansielle ledere, og ledere generelt, forstår potentialet i AI - og hvor langt det kan nå. 
 

Unii4 har også udviklet en målestok, som organisationer kan bruge til at evaluere, hvor godt forberedt de er til de næste fem år. Værktøjet er  her.

Vedhæftet infografik til rapporten kan downloades her​​​​​​​

.

Pressekontakter

Cecilia Axlinder
Head of Communication Nordics 
[email protected]
+46 7664 87685

[email protected]