Salgsplanlægning og budgetsoftware | Unit4
Skip to main content

Software til bedre salgsplanlægning

Vores intelligente FP&A-softwareløsninger frigør jeres teams, så de kan bruge mere tid på at levere indsigt og skabe værdi for virksomheden. Vi hjælper jer med at forstå tallene i detaljer og derefter omsætte denne indsigt til handling for at opnå bedre forretningsresultater.

   

Led jeres virksomhed

Udnyt styrken i fuldt opdaterede teams og Unit4s intelligente FP&A-software til at skabe succes. Vores løsninger hjælper jer ved at kombinere automatisk, AI-tilført økonomisk planlægning og analyse, budgetstyring og økonomiske prognoser med meget interaktive dashboards og kraftfulde, forudkonfigurerede modeller.

Se vores 90-sekunders forklaring, og se hvordan vi kan hjælpe jeres organisation med at vækste i hurtigt skiftende tider.

Øg hastighed og nøjagtighed i planlægningen

Giv jeres virksomhed mulighed for at vokse og hurtigt reagere på muligheder.

Styrk jeres teams og hold dem afstemt

Øg deltagelse i planlægning i hele organisationen.

Få dybere indsigt for at opnå bedre beslutningstagning

Tegn det store billede og tag bedre forretningsbeslutninger.

Unit4 Finansiel planlægning og analyse leverer

Vores FP&A-cloudsoftwareløsning giver jeres medarbejdere bedre og hurtigere måder at sætte tallene på arbejde – gennem smartere planlægning, budgettering og prognosticering, rapportering, visualisering og analyse.

  Står jeres virksomhed over for nogle af disse almindelige udfordringer med finansiel planlægning?

  • Konsolidering og validering af forskellige typer data fra forskellige kilder og i forskellige versioner.
  • Tidsslugende (eller ikke-eksisterende) administration der planlægger og skaber kortsigtede planlægningscyklusser.
  • Indsamling af data fra både centralt og decentralt hold
  • Evnen til at tilpasse virksomheden til pludseligt opståede forandringer

  Opnå en fleksibel og integrérbar tilgang til alle virksomhedens planlægningsbehov - uanset om det handler om planlægning af cash-flow, styring af operationelle budgetter eller budgettering af salg, omkostninger eller omsætning.

  Opdag hvordan

  FP&A solution image - Integrated financial planning

  Står I over for nogle af disse almindelige rapporterings-, analyse- eller dashboardudfordringer?

  • Manglende mulighed for integration af real-time data fra forskellige interne og eksterne datakilder
  • Ingen mulighed for at se tal fra forskellige vinkler og på tværs af faktiske forhold, planer og prognoser
  • Besværlig drill-down proces til at identificere grundlæggende årsager og afhængigheder
  • Ingen mulighed for at spore virksomhedens resultater på tværs af nøglestrategiske drivere

  Tegn det store billede og gennemfør bedre forretningsbeslutninger på baggrund af troværdige tal, der kan handles på, så virksomheden får succes og bliver i stand til at reagere mere agilt på forandringer

  Opdag hvordan

  FP&A solution image - reporting, analysis and dashboarding

  Mangler du det store overblik?

  • Manglende konsekvent, tværfunktionel, samarbejdsorienteret, agil og præcis planlægning.
  • Manglende planlægningsdetaljering f.eks. på medarbejder- eller kontraktniveau.
  • Begrænsede analyser (f.eks. SLAM, KPI'er, mangfoldighed osv.), selvom arbejdsstyrken er den største omkostningsfaktor og drivkraft for succes.
  • Regnearksbaseret planlægning (ad hoc-deling, manuel datafletning, ingen proceskontrol eller lignende.)

  Træf mere velinformerede beslutninger ved at samle personaleplanlægning, analyse, økonomibudgettering og driftsmæssig forretningsplanlægning.

  Find ud af hvordan

  Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

  Er det en udfordring at gennemføre virksomhedens finansielle konsolidering?

  • Komplekse virksomhedsstrukturer, herunder forskellige sprog, regnskabsstandarder, valutaer med stigende interne transaktioner.
  • Manglende integration af de forskellige ERP-systemer på tværs af organisationen.
  • Ingen fælles database for regnskabsmedarbejdere, revisorer, FP&A eller ledergruppen.
  • Tidsslugende processer der kræver mange ressourcer og mangler et klart beskrevet workflow.

  Vi kan hjælpe jeres virksomhed med hurtigt og nemt at konsolidere finansielle data, gennemføre grupperapportering og forbinde alle til det samme system.

  Opdag hvordan

  FP&A solution image - financial consolidation

  Giver leasingprocesserne jer hovedpine?

  • Har I en besværlig proces til indsamling, strukturering og dokumentering af alle eksisterende og fremtidige leasingkontrakter i virksomheden eller koncernen?
  • Mangler der forbindelse til ERP- og konsolideringssystemerne?
  • Har I begrænset indsigt i de enkelte leasingkontrakters indvirkning på statusopgørelsen, P&L og KPI'er?

  Hjælp jeres teams med at genvinde kontrollen, gennemsigtigheden samt overholdelsen af leasingkontrakter og giv dem mulighed for tilpasning til IFRS 16-bestemmelserne med nogle få enkle trin.

  Find ud af hvordan

  Unit4 solutions help customers with IFRS 16

  Se hvad analytikerne siger ...

  Anvendes verden over af organisationer, der servicerer mennesker

  americares
  Cheshire East Council
  Cheshire West and Cheshire
  DCU
  NHS East of England Ambulance Service
  Levio Business + Technology
  Magnox
  OXFAM
  St Polten logo
  WSP

  Kundehistorie: Magnox

  Cloud ERP- og FP&A-løsninger har gjort det muligt for denne nukleare nedlukningsorganisation at forbedre effektiviteten og reducere TCO (Total Cost of Ownership = samlede driftsomkostninger).

  Få mere at vide

  Leder I efter en af vores andre Unit4-løsninger?

  Nogle af vores produkter har fået navneforandring:

  Lad os tale om hvad People Experience betyder for jeres virksomhed

  Lad en af vores brancheeksperter give jer en demonstration af vores ekspertviden på området.