Finansiel planlægning og analyse, finansiel konsolideringssoftware | Unit4
Skip to main content

Unit4 FP&A-software
til finansiel konsolidering

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Strømlin og styrk jeres finansielle konsolideringsproces

Giv jeres teams en effektiv og brugervenlig måde at konsolidere økonomiske data på, udføre grupperapportering og forbinde alle brugere i ét enkelt system, uanset hvor de er i organisationen.

Læs vores faktablad   Download vores eBrochure

Nøglefunktioner

  Unit4 FP&A gør intern afstemning lettere ved at give kontrollen tilbage til de individuelle enheder i løbet af regnskabsåret.

  • Automatiseret dataimport fra forskellige kildesystemer.
  • Web-baseret dataindtastning.
  • Tilpasset og flersproget applikation.
  • Indbygget proces til forudgående intern afstemning og godkendelse af transaktioner baseret på funktionelle valutaer.

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the consolidation preparation, data input & intercompany reconciliation capabilities of Unit4 FP&A
  • Foruddefineret konsolideringsproces med automatiske sammenlægninger og elimineringer.
  • Valutaomregning baseret på forskellige valutakurser (afslutning, periodegennemsnit, månedligt vægtet gennemsnit, historisk).
  • Understøtter både IFRS og lokale GAAPer.
  • Tydeligt konsolideringsworkflow med statusmonitor, konsolideringsregler og rollespecifikke opgaver.
  • Revisionsspor og automatisk konsolideringsproces inklusive journalisering og drill-down-funktioner.

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the financial consolidation capabilities of Unit4 FP&A
  • Udarbejdelse af konsoliderede regnskaber; IFRS rapporteringsskabeloner - herunder foruddefinerede oplysninger og pengestrømsopgørelser.
  • Integration af diagrammer, grafisk analyse og dashboards.
  • MS Office-integration til at overføre jeres data til Word, Excel eller PowerPoint.
  • Foruddefinerede evalueringer (f.eks. månedlige, akkumulerede) og foruddefinerede workflows (f.eks. rapporteringspakke, intern eliminering, kapitalkonsolidering og manuelle konsolideringsposter).

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the consolidation reporting and analysis capabilities of Unit4 FP&A

  Skab en bedre måde at arbejde på

  • Sikring af compliance af lovmæssige bestemmelser.

  • Gør høj nøjagtighed, sikkerhed og hastighed til en del af jeres konsolideringsproces.

  • Udnyt en integreret løsning til planlægning, konsolidering, rapportering, prognosticering og analyse.

  • Opnå gennemsigtighed, med veldokumenterede konsolideringsoplysninger.

  • Få bedre resultater med et konsolideringssystem med høj ydeevne.

  • Strømlin implementering med integreret konsolideringslogik.

  • Levér effektiv ekstern og intern rapportering med automatisk rapportdistribution og værktøjer til visuelt design

  • Giv jeres teams det komplette overblik – alle konsolideringsdata (inklusive alle kommentarer og vedhæftede filer) kan evalueres direkte i jeres Unit4-løsning.

  • Åbn konsoliderede data for selvbetjenings analyse.

  Unit4 giver vores organisation et enkelt syn på sandheden...Alle er forbundet til den samme fælles visning af de økonomiske data. Der er ingen misforståelser, og alle har samme grundlag at træffe deres beslutninger ud fra.

  Talsmand

  Førende global videounderholdningsorganisation

  Se flere kundehistorier

  Anvendes verden over af organisationer, der servicerer mennesker

  Logo of Unit4 customer, FTI consulting
  Logo of Unit4 customer, Dublin City University
  Logo of Unit4 customer, Stadtwerke Essen
  Cover image of Unit4 customer story - Video-gaming industry leader

  Kundehistorie:
  Førende inden for videospil

  Mindsker tidsforbruget, der medgår til at opnå indsigt, fra en måned til minutter med en forbundet, intuitiv Unit4-platform. Den inkluderer vores konsolideringsløsning, til at afstemme og kombinere konti på tværs af et netværk af divisioner i en enkelt konsolideret gruppe til lovpligtig og ledelsesmæssig rapportering.

  Udforsk vores andre softwareløsningerche
  Eye icon on green background
  Se hvordan vi støtter jeres branche
  Upward trend arrow icon on green background

  Lad os tale om hvad People Experience betyder for jeres virksomhed

  Lad en af vores brancheeksperter give jer en demonstration af vores ekspertviden på området.