Finansiel planlægnings- og analysesoftware til integreret finansiel planlægning | Unit4
Skip to main content

Unit4 FP&A-software
til integreret financial planlægning

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Fremskynd jeres planlægning og prognosticering

Brug en fleksibel, integreret tilgang til at dække alle organisationens finansielle planlægningsbehov, uanset om I planlægger likviditet, styrer driftsbudgetter eller leverer prognoser for salg, omkostninger og indtægter.

Læs vores faktablad   Download vores eBrochure

Nøglefunktioner

  Vores IFP-løsning dækker alle aspekter af planlægning. Den giver jer et klart overblik over jeres faktiske regnskabstal, samt prognosticeringsmuligheder, analyser og rapportering tilpasset forskellige målgrupper.

  • Integreret resultat-, balance- og likividitetsdata.
  • Integreret visning af faktiske forhold, mellem- og langsigtet planlægning og prognosticering.
  • Multidimensionelle visninger, f.eks. efter regioner, produkter, kunder mv.
  • Planlægning for hele gruppen og dens individuelle enheder.
  • Kraftig ledelseskonsolidering, herunder afstemning, interne regler og revisionsspor.

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the integrated financial planning capabilities of Unit4 FP&A
  • Bottom-up og top-down planlægning.
  • Integration af driftsbudgetter (f.eks. HR, omkostningscenter, investeringsplanlægning, relationer internt i virksomheden og allokeringer).
  • Strategisk planlægning.
  • Økonomisk scenarieplanlægning baseret på salg, omkostninger, finansielle data og KPIer.
  • Moderne metoder såsom rullende prognoser, værdi-drevet planlægning og forhåndsudsendelse.
  • AI-prognosticering og automatiske dataindtastningstjek.

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the Planning, budgeting and forecasting capabilities of Unit4 FP&A
  • Standard- og ad hoc-rapportering.
  • Dækker lokale GAAPs og IFRS-regnskabsstandarder.
  • Individuelle rapporter for forskellige brugergrupper er altid tilgængelige.
  • MS Office-tilføjelse til automatisk udfyldelse og opdatering af tavlepræsentationer.
  • Automatisk rapportdistribution via e-mail.
  • Afvigelsesanalyse og kommentering af indvirkninger.
  • Variansanalyse, herunder betinget formatering til hjælp med fremhævning af afvigelser.
  • Visualisering af scenariers indflydelse på resultatopgørelse, balance og likviditet.
  • Ad hoc-analyse, hitlister og benchmarks.

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the analytics and reporting capabilities of Unit4 FP&A
  • Workflow-understøttet planlægning for både afdelingen for finansiel planlægning og analyse og forretningen.
  • Statustjek under planlægningsprocessen.
  • Procesdokumentation og budgetsammenligninger på tværs af flere planlægningscyklusser.
  • Nem styring af individuelle brugerrettigheder for at sikre delt, men kontrolleret adgang til en "enkelt kilde til sandhed".

  Chat eller book en demo

  Screenshot showing the ease of use of the tools and capabilities of Unit4 FP&A

  Skab en bedre måde at arbejde på

  • Øg hastigheden og kvaliteten af jeres budgetlægningsproces.

  • Giv større deltagelse i planlægningen på tværs af organisationen.

  • Stol på tallene ved at samle alle forretningsdata i en enkelt, orkestreret økonomisk plan.

  • Opnå betydelige tidsbesparelser under planlægningscyklusser og muliggør hurtigere databehandling.

  • Fokusér på de vigtige aspekter af finansiel planlægning og analyse.

  • Få et gennemsigtigt overblik af fremskridt og resultater af alle planlægningscyklusser.

  • Reager på forandring og usikkerhed ved at simulere forskellige scenarier.

  • Del og fortolk nemt tallene ved at bruge grafiske visualiseringer og dashboards.

  Vi er glade for at have en løsning, der afdækker finansiel og menneskelig indsigt i realtid, så vi kan fokusere energien på vores egentlige formål og forretningsmål.

  David Adames

  Administrerende direktør for Niagara Parks Commission, Canada

  Se flere kundehistorier

  Anvendes verden over af organisationer, der servicerer mennesker

  Logo of Unit4 customer, Beazley
  Logo of Unit4 customer, Hirschvogel Automotive
  Logo of Unit4 customer, Hollandia
  Logo of Unit4 customer, Niagara Parks
  Logo of Unit4 customer, City of Port Moody
  Logo of Unit4 customer, Ricola
  Logo of Unit4 customer, Villeroy & Boch
  Cover image of Unit4 customer story - City of Port Moody

  Kundehistorie: City of Port Moody

  Kommunal budgetplanlægning er blevet transformeret i City of Port Moody. Standardisering med Unit4 FP&A leverer smidig, nøjagtig, automatiseret økonomisk planlægning, styring og prognosticering for denne succesrige canadiske by.

  Udforsk vores andre softwareløsninger
  Eye icon on green background
  Se hvordan vi støtter jeres branche
  Upward trend arrow icon on green background

  Lad os tale om hvad People Experience betyder for jeres virksomhed

  Lad en af vores brancheeksperter give jer en demonstration af vores ekspertviden på området.