Enterprise resource planning-software til indkøbshåndtering | Unit4
Skip to main content

Unit4 ERP-software
til indkøbsstyring

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Styrker omkostningskontrol og strømliner gældende praksis

Giv jeres teams et komplet indkøbshåndteringssystem til at understøtte, automatisere og standardisere alle faser af jeres indkøbscyklus – fra rekvisitioner til betaling af leverandører.

Læs vores datablad

Nøglefunktioner

  • Find produkter og tjenester i interne eller eksterne kataloger og indsend købsanmodninger til godkendelse for enhver vare eller tjeneste.
  • Skab ordrebekræftelser og behandl bekræftelser fra leverandører manuelt eller elektronisk.
  • Foretag finansieringstjek for at forstå og optimere budgetpåvirkningen før godkendelse.

  Chat med os nu

  Screenshot showing the purchasing capabilities of procurement management with Unit4 ERP
  • Muliggør processen med bestilling af interne ydelser såsom catering, ejendoms- og bygningsafdeling, IT-tjenester osv.
  • Styr alt dette via automatiske krydsdebiteringer og uden at involvere kreditorer.

  Chat med os nu

  Screenshot showing the internal order processing capabilities of procurement management with Unit4 ERP
  • Etablér et centralt sted til opbevaring af kontrakter, hvor de kan findes og der kan skabes adgang til dem.
  • Foretag købsanmodninger og opret indkøbsordrer og indgående fakturaer.
  • Sørg automatisk for, at kontraktreferencer matcher indkøbsordrerne eller kontraktoplysningerne.

  Chat med os nu

  Screenshot showing the contract handling capabilities of procurement management with Unit4 ERP
  • Takket være den fleksible motor i softwaren kan I få et præcist overblik over tilgængelige midler, før I bruger dem, for at forhindre budgetoverskridelser og irrelevante udgifter.
  • Definer procedurer i henhold til organisatoriske behov med mulighed for automatiserede eller manuelle tjek af midler forbundet med flere forskellige transaktioner såsom købsanmodninger, indkøbsordrer, indgående fakturaer, hovedbog eller rejseudgifter.

  Chat med os nu

  Screenshot showing the commitment accounting capabilities of procurement management with Unit4 ERP
  • Registrer og bogfør store mængder indgående fakturaer mere præcist.
  • Reducér mængden af tid brugt på betalinger.
  • Strømlin administrationen og reducér menneskelige fejl.

  Chat med os nu

  Screenshot showing the incoming invoice processing capabilities of procurement management with Unit4 ERP

  Skab en bedre måde at arbejde på

  • Optimér udgiftsmønstre og regulér omkostningerne.

  • Strømlin indkøbspraksis.

  • Giv jeres medarbejdere mulighed for at træffe købsbeslutninger.

  • Reducér irrelevante udgifter.

  • Forhandl bedre vilkår og priser med jeres leverandører.

  • Reducér omkostningerne ved intern katalogstyring.

  Unit4 er National Oceanography Centres mest kritiske applikation, der understøtter finansiering, indkøb og bemanding.

  Julian McGovern

  Informationschef for Save the Children International

  Se flere kundehistorier

  Anvendes verden over af organisationer, der servicerer mennesker

  Logo of Unit4 customer, Accent Group
  Logo of Unit4 customer, Bravida
  Logo of Unit4 customer, Forest Research
  Logo of Unit4 customer, IO Interactive
  Logo of Unit4 customer, Magnox
  Logo of Unit4 customer, Metro Vancouver
  Logo of Unit4 customer, National Trust
  Cover image of 1-page Unit4 customer story - University of Reading

  Kundehistorie: City of Lincoln Council

  Et smart, samlet Unit4-indkøbshåndteringssystem hjælper denne lokale myndighed med at automatisere manuelle processer, få mest muligt ud af ressourcerne og levere mere effektive, samlede offentlige tjenester til omkring 100.000 borgere.

  Udforsk vores andre softwareløsninger
  Eye icon on green background
  Se hvordan vi støtter jeres branche
  Upward trend arrow icon on green background

  Lad os tale om hvad People Experience betyder for jeres virksomhed

  Lad en af vores brancheeksperter give jer en demonstration af vores ekspertviden på området.