Unit4

Unit4 Prevero –
Finansiel konsoliderings- og rapporteringssoftware

Med Unit4 Prevero kan du strømline processerne forbundet med virksomhedens finansielle performance samt handle på baggrund af pålidelige koncerndata. Prevero giver dig fundamentet for sammenhængende strategisk, forretningsmæssig og finansiel planlægning, så du kan optimere og måle på organisationens performance.

Hvorfor?

En række faktorer betyder at finansiel konsolidering kan være en kompleks, tidskrævende og risikobetonet process. Ofte kæmper økonomi-teams med flere (ofte inkompatible) ERP eller økonomisystemer, forskellige tidszoner, sprog, valutaer og regnskabsregler. Uden et værktøj, som kan håndtere alle parametre på effektiv vis, er konsolidering typisk forbundet med et stort tidsforbrug, manglende overblik og risiko for væsentlige fejl.

Hvordan?

Prevero hjælper dig med at udarbejde koncernregnskab såvel som konsolideret ledelsesinformation.

Løsningens hovedfunktionaliteter inkluderer:
Input, afstemning og kontrol | Lovpligtig- og managementkonsolidering | Rapportering og analyse.

Hvad?

Vores metode hjælper dine teams med at overkomme kompleksiteterne forbundet med konsolidering og lader dem fokusere på de dele af arbejdet, som skaber mest værdi. Du får en hurtig, præcis og fejlsikret måde at konsolidere dine økonomiske tal på, og det er nemt at håndtere forskellige valutaer, sprog såvel som udligning af transaktioner mellem interne divisioner. Prevero sikrer at organisationens beslutningstagere kan danne sig det klare overbliksbillede, som er nødvendigt for at udforske forskellige økonomiske modeller, lægge planer samt omsætte strategi til faktisk handling.

Hovedfunktionaliteter

 • Input, afstemning og kontrol

  Prevero gør afstemning af intercompany-transaktioner simpelt ved at give kontrollen tilbage til de enkelte juridiske enheder under hele regnskabsåret. Løsningen matcher automatisk transaktioner, så dine folk kan fokusere udelukkende på eventuelle uoverensstemmelser.

  Hovedfunktionerne inkluderer:

  • Automatisk import fra forskellige ERP-systemer.
  • Web-services-integration med Unit4 Business World (ERP).
  • Konfigurérbar tilknytning af data til gruppens kontoplan.
  • Konfigurérbar og flersproget dataindsamling til brug i rapportering og andre informationsformål.
  • Integreret process for forberedelse af intercompany-afstemning baseret på transaktionsvalutaer.
  • Workflow-process med status-overblik samt valideringstjeks for fuld kontrol over processen.
  • Revisionsspor og automatiseret konsolideringsproces, herunder kladder med drill-down i data.

   
   
 • Unit4 Prevero – konsolideringssystemet, der tænker ligesom dig.
  Se billede i fuld størrelse

  Konsolidering

  Prevero er skabt af folk som selv har været ansvarlige for konsolideringsprocessen. Deres indsigt og erfaringer har derfor haft stor betydning for løsningens udformning. Konsolideringsprocessen følger et utvetydigt workflow og gør det nemt for dig og dine datterselskaber at importere og indsamle information på effektiv, brugervenlig og pålidelig vis.

  Hovedfunktionerne inkluderer:

  • Prædefineret konsolidering med automatisk aggregering og eliminering.
  • Valutaomregning ud fra dags-, gennemsnitlige og historiske kurser.
  • Understøttelse af IFRS og GAAP.
  • Visuelt og brugervenligt konsolideringsworkflow med prækonfigurerede og brugerdefinerede kontroller samt konsolideringsregler.

   
   
 • Rapportering og analyse

  Preveros indbyggede rapporteringsmotor og dashboard designer sikrer at relevante rapporter og at indikatorer præsenteres på en hensigtsmæssig måde. Dedikerede analyseværktøjer gør det nemt at identificere væsentlige afvigelser.

  Hovedfunktioner inkluderer:

  • Flerdimensionel konsolidering og fleksible ledelsesrapportering.
  • Integration af grafer, analyse og dashboards.
  • MS Office integration muliggør yderligere brug i Excel, Word og PowerPoint.
  • Prædefinerede dataværdier (f.eks. månedlig, kvartalvis, rolling) samt prædefinerede workflowskridt (f.eks. til generering af rapporteringspakker, intercompany eliminiering, gruppejusteringer med videre).
  • IFRS rapporteringsskabelon inkl. prædefinerede rapporter og pengestrømsopgørelser.

   
   

Kundeeksempel

Førende producent af udstyr til luftfartsbranchen, Diehl Aviation, har fået et ”cockpit” til konsolidering og omfattende planlægning med Unit4 Prevero

 

 

The solution has saved a lot of time, especially in follow-up planning. For example, depreciation planning, after preparing the investment plan, could take several days in Excel. Today, we just press the proverbial button and the result is available within seconds, in any degree of detail.

Andreas Zinkel, Head of Finance, Controlling and Reporting

Nysgerrig? Se mini-demo

Se en kort demo video om hvordan vi kan hjælpe med at transformere performance management i din virksomhed eller kontakt os for en personlig demo.