Unit4

Unit4 Prevero –
integreret planlægning, budgettering og forecasting

Træf bedre og hurtigere beslutninger med fuld tillid til dine økonomiske tal. Prevero Integrated planning, Budgeting and Forecasting er simpelt at bruge men tilbyder omfattende funktionalitet, når kritiske forretningsbeslutninger skal træffes. Med Prevero kan du stole på dine data.

Hvorfor?

Ofte foregår planlægnings-, budgetterings- og forecastingopgaver som decentraliserede og manuelle processer.  Dette er forbundet med et stort tidsforbrug, manglende overblik og uoverenstemmelser, som man måske først opdager sent i forløbet. Økonomichefer burde have mulighed for nemt at finde hoved og hale i de økonomiske tal, således de kan rådgive forretningen. Budgetejere har behov for ressourcer, indsigt og support for at kunne planlægge mere effektivt og kontinuerligt følge op på, hvordan virksomheden præsterer i forhold til planen.

Hvordan?

Ud fra én samlet platform, gør Prevero det muligt at håndtere alle planlægnings-, budgetterings- og forecasting processer på fleksibel og skalérbar vis.

Løsningens  hovedfunktioner inkluderer:
Integreret finansiel planlægning | Strategy management |
Risk & opportunity management.

Hvad?

Vores smartere og mere integrerede tilgang til planlægning, budgettering og forecasting er hurtigere og mere pålidelig – dine teams sparer tid og økonomistyringen transformeres gennem fejlfri, automatiserede processer og forbedret samarbejde. Når alle kan samarbejde gnidningsfrit ud fra ét samlet datagrundlag er det nemmere at udforske forskellige scenarier, spotte grundlæggende tendenser og mønstre samt identificere hvordan, hvorfor, hvor og hvornår risici og vækstmuligheder er ved at opstå.

Hovedfunktionaliteter

 • Integreret finansiel planlægning

  Om du planlægger pengestrømme, operationelle budgetter eller forecaster salg, udgifter og omsætning, tilbyder Prevero den saft og kraft samt fleksibilitet du behøver.

  • Finansiel planlægning
  • Rolling forecasts
  • Rentabilitetsanalyse
  • Salgs- og omsætningsanalyse
  • HR-planlægning

   
   
 • Strategy management

  Prevero tilbyder dedikerede værktøjer til strategiske planlæggere, som giver dem top-down og bottom-up indsigt i forretningen, så scenarier nemt kan evalueres og passende tidsplaner lægges.

  Kerneprocesserne inkluderer:

  • Langtidsplanlægning
  • Top-down, mid-term planlægning
  • Sammenligning af scenarier
  • Balanced scorecarding
  • Rolle- og branchefokuseret CPM og add-ons til:
   • Financial Management
   • Professional Services/liberale erhverv
   • Offentlig sektor
   • Not for profit

   
   
 • Risk & opportunity management

  Prevero gør det muligt at evaluere de mange typer risici din organisation er exponeret mod. Dermed kan risici indarbejdes i virksomhedens controlling-aktiviteter og økonomistyring.

  Kerneprocesser inkluderer:

  • Risikovurdering
  • Risikoevaluering
  • Risikoovervågning og rapportering
  • Årsag-virkning modellering.

   
   

Kundecase

Den førende leverandør af financial services, Swiss Life, har opbygget en transparent og bæredygtig måde at planlægge sine omkostninger på med Unit4 Prevero.

 

 

The quality of our forecast noticeably increased with Prevero. At the push of a button, we can carry out our planning fast and comfortably, generate reports and perform analyses.

Oliver Hagstotz, Capital Investment Controller

 

Læs kundehistorien

Tid til forandring

Swiss Life leverer økonomisk rådgivning og forsikring, beskæftiger over 3.000 medarbejdere og har hovedsæde i Tyskland.

Efter at have foretaget en grundig analyse af virksomhedens regnskabsprocesser, strukturer og workflows, stod det klart, at den eksisterende løsning til planlægning af omkostninger ikke længere var fit-for-purpose. Swiss Life havde brug for en smartere løsning, som kunne imødekomme nuværende såvel som fremtidige behov.

En bedre måde at arbejde på

Prevero-løsningen viste sig at være et perfekt match til Swiss Lifes behov. Implementeringen af løsningen forløb gnidninsfrit og den blev hurtigt forankret blandt medarbejderne, som selv - uden tekniske IT-specialister - selv kunne tilpasse løsningen til deres forretning og lovmæssige krav.

Processen blev understøttet af et tæt samarbejde med Unit4 holdet, som sammen med Swiss Life var i stand til at raffinere løsningsdesignet og levere en højeffektiv løsning til omkostningsplanlægning.

Delivering for Swiss Life's people

Brugerne fik robuste og brugervenlige værktøjer, så de kan nå gode resultater uden behov for assistance fra IT-tekniske ressourcer.

Den større gennemsigtighed leverer klarere forretningsindsigt, en fælles forståelse af problemer, udveksling af idéer of hurtigere problemløsning.

Den forbedrede kvalitet af forecasting of planlægning skaber grundlag for velinformerede beslutninger og styring af virksomheden på alle niveauer.

Nysgerrig? Se en mini-demo

Se den korte video for at se, hvordan vi kan hjælpe med at transformere dine corporate performance management processer eller kontakt os for en personlig demo.