Unit4

Med Unit4 Business World On! er det dig der bestemmer

Business World On! er en cloud ERP-løsning, der giver servicevirksomheder væsentlige fordele i forhold til konkurrenterne. Løsningens særdeles fleksible systemarkitektur muliggør, at man hurtigt kan tilpasse systemet, når der sker omstillinger i forretningen - og det til lavere omkostninger samt med færre forstyrrelser i systemdriften. 

Hovedfunktioner

 • Økonomistyring

  Business World imødekommer den internationale økonomiafdelings behov. Den kan håndtere flere virksomheder, sprog og valutaer og bevarer samtidig den brugervenlighed og fleksibilitet, som alle organisationer har brug for.
  • Konsolidering
  • Budgettering
  • Forecasting
  • Økonomisk rapportering (Lovpligtig og performance)
  • Budget Books
  • Financial Information Center
  • Betalingshåndtering
  • Rejse- og udlægsstyring
  • Anlægsaktiver
  • Salgsordrer
  • ...

   

   

 • Projektstyring

  Stærke projektstyringsværktøjer strømliner administrative opgaver og giver indsigt i forretningen på tværs af projekter, medarbejdere, økonomi og processer.
  • Opportunity management
  • Referenceprojekter
  • Projektestimater og tilbud
  • Kundehåndtering
  • Projektstyring
  • Projektplanlægning
  • Projekt-forecasting
  • Tids- og udlægsregistrering med mobile apps
  • Ressourceplanlægning
  • Projektrapportering og dashboards
  • Projektregnskab
  • Projektfakturering
  • Donor management og afrapportering
  • Bevillings- og pre-award-håndtering
  • ...
 • Planlægning, budgettering & forecasting

  Business World gør budgettering, planlægning og forecasting mere fleksibelt, databasestyret og fuldt integreret. Det er slut med de mange uensartede og usammenhængende regneark.
 • Rapportering og analyse

  Business Worlds integrerede rapporterings- og analyseværktøjer mulliggør hurtig, nem og omkostningseffektiv analyse of rapportering. Så når din forretning ændrer sig, kan dine rapporter og analysemuligheder følge med.
  • Rapporterings- og analyse-suite
  • Rapporteringsworkflows
  • Globale standardrapporter
  • Analyzer - in-memory ad hoc rapportering
  • Timelines
  • Modeler
  • Task management
  • Kontekstrelevant vidensdeling
  • Slack.com-integration for bedre samarbejde med stakeholders
  • ...
 • Mobile & social

  Business World On! er tilgængelig på alle dine medarbejderes devices og understøttes af en række intuitive mobile apps, som gør hverdagen lettere. Det bidrager til brugervenligheden og fordi løsningen altid er tilgængelig, vil dine medarbejdere i højere grad tage systemet til sig. Derudover indeholder Business World On! flere social collaboration tools, som gør det nemmere for brugerne at interagere og samarbejde. 
  • Integrerede IOS og Android apps - f.eks. rejse- og udlægsstyring, tidsregistrering, task management, field service management...
  • Altid tilgængelig - på alle web-enabled devices
  • Communities - kommunikér og samarbejd omkring projekter, afdelinger eller andre interesseområder
  • Indbygget chat
  • Knowly - vidensdeling i systemet
  • Integration til Slack.com
  • ...
 • Indkøb

  Business World automatiserer alle administrative opgaver i forbindelse med indkøb, lige fra rekvisition til fakturering og postering. Systemet strømliner indkøb, øger præcisionen og medfører reducerede omkostninger for hele organisationen.
  • Proces- og workflowautomatisering - opgaver, påmindelser og kontroltjeks.
  • Web-rekvisitioner - "spend controls", "punch-out", automatisk ordreoprettelse.
  • Elektronisk indkøb - elektronisk udveksling af dokumenter inkl. fakturamodtagelse og matching.
  • Automatiske omkostingskontroller - inkl. budgetloft og autorisationskontroller. 
  • Fakturahåndtering - behandling/matching af skannede fakturaer.
  • Automatiserede kontroller og tjeks - afslører uoverensstemmelser.
  • Lagerstyring
  • ...
 • Field service og asset management

  Business World kan tilbyde et integreret enterprise asset management- og field servicemodul med tilhørende mobil app.
  Modulet indeholder alle de nødvendige værktøjer til drift og vedligeholdelse af anlæg, teamstyring, lagerstyring, kontrakthåndtering, allokering af ressourcer, lovbestemt rapportering og fakturering af tids- og materialeforbrug.
  • Serviceordrer
  • Serviceaftaler
  • Mobil field service app
  • Anlægsinspektioner
  • Serviceplanlægning
  • Strategisk ejendoms- og anlægshåndtering
  • ...
 • HR & Løn

  Business World giver HR- og lønmedarbejdere et omfattende udvalg af effektive HR-værktøjer. Systemets unikke fleksibilitet opfylder de behov, der opstår under forandring i organisation og lovgivning.
  • Talent management
  • Stillingshåndtering
  • Medarbejderadministration
  • Fraværshåndtering
  • Kompetencestyring
  • Appraisals
  • Vidensdeling
  • Communities
  • Tids- og udlægsgodkendelser
  • Træning- og udviklingshåndtering
  • Lønintegration
  • ...

En ERP-løsning, der holder fokus på brugeren

Traditionelle ERP-systemer blev udviklet med henblik på fremstillings- og produktbaserede virksomheder. De blev derimod ikke designet til at håndtere de dynamiske forhold og processer, som kendetegner serviceorganisationer. Traditionelle ERP-systemer løser derfor ikke servicevirksomheders unikke behov for at frigøre og maksimere medarbejdernes potentiale og innovtionskraft.

Kravene til en ERP-løsning for servicevirksomheder er klare – der er behov for en løsning med en intuitiv brugerflade, som frigør brugerne fra administrative og ikke-værdiskabende aktiviteter, samt en fleksibel arkitektur, der sikrer at løsningen nemt kan tilpasses i takt med at forretningen ændrer sig. Uden dette kan medarbejdernes potentiale ikke realiseres, innovationsevnen hæmmes og omkostninger forbundet med systemtilpasninger eksploderer.

Business World On! imødekommer disse behov ved at levere en "consumer grade"-brugeroplevelse kombineret med kraftfulde forretningsfunktioner. Dine medarbejdere og forretningsgange skal ikke længere indrette sig efter systemet. Med Business World On! er det dig der laver reglerne – og du kan hurtigere tilpasse dig nye muligheder, til lavere omkostninger og uden at forstyrre virksomhedens daglige drift.

Styrk dine medarbejdere

Enestående brugervenlighed på tværs af dine medarbejderes devices

Lav resultater sammen

Optimér virksomhedens samarbejdsevne vha. indbyggede collaboration tools

Simplificér og strømlin

Integrerede løsninger forenkler ellers komplekse opgaver

Cloud at Your Speed

Kør din løsning on-premise, i public cloud, i private cloud - eller i et mix deraf

Opbygget i fire lag

Personal experience – Den strømlinede brugeroplevelse leverer den information du har brug for på alle dine devices og sikrer en simpel interaktion med systemet.

Business Capabilities – Branchespecifikke funktioner leverer end-to-end forretningsprocesser, der er skræddersyet til netop virksomhed.

Smart Context – Vores self-driving ERP koncept og de dertilhørende prædiktive teknologier gør det lettere at træffe beslutninger, simplificerer processer of forbedrer samarbejdet ved at præsentere den relevante information, som din organisation har behov for. 

Elastic Foundation – En smart informationsmodel fanger essensen af din forretning, uanset hvor simpel eller komplek den er, og driver så dine forretningsprocesser ultrafleksible forretningsregler, rapportering og analysemuligheder.

Giv dine medarbejdere et fleksibelt, brugervenligt system, som kan håndtere komplekse opgaver

Vis Gem

Traditionelle ERP-systemer er oftest ufleksible og sætter ikke brugeren i centrum. Her er Unit4 Business World anderledes.

Business World leverer en "consumer grade" brugeroplevelse som frigør dine medarbejdere fra administrativ databehandling og kontraintuitive skærmbilleder, så de i stedet kan fokusere på værdiskabende aktiviteter. Takket være Business Worlds i særklasse fleksible arkitektur kan systemet løbende tilpasses, når nye behov opstår i forretningen uden behov for at involvere tekniske IT-ressourcer. 

Business World tilbyder også 24x7 adgang til dedikerede mobile apps, som bidrager til brugervenlighed og sikrer at brugerne tager systemet til sig. Nu kan den enkelte medarbejder udføre sine opgaver på sit foretrukne device – hvor, når og hvordan de ønsker det.


Hvem bruger Unit4 Business World?

Over 3.500 organisationer i mere end 100 lande bruger allerede Unit4 Business World til at understøtte dres forretning.

 • "Vores Unit4-løsning er den eneste fælles platform for hele koncernen, som tæller godt 8.000 medarbejdere fordelt på 150 lokationer."

  - CIO, Bravida

  Læs hele succeshistorien

 • “Unit4 is revolutionizing the way the British Red Cross manages its financial information and reporting by integrating better with other systems...”

  - British Red Cross

 • "Business World is clearly the best for complex businesses like ours on multiple fronts: business change support, comprehensive feature/ functionality, security of data, and the ability to rapidly perform data restoration as required.”

  - Project Team Leader, ATG

  Læs hele succeshistorien

 • "One of our requirements is that it should be easy to get close to the numbers, and with Unit4 Consolidation the users achieve that. At the same time, the group closing process is much more efficient."

  - Group Controller, Bonnier Group

  Læs hele succeshistorien

 • "We believe that Unit4 has delivered an easy-to-use product that has demonstrated its ability to grow and adapt with our business."

  - P2P Stream Lead at Avis Europe

  Læs hele succeshistorien

Et selvkørende ERP-system

Vis Gem

Unit4s ”self-driving” ERP-applikationer tilbyder en enestående brugeroplevelse.

Når teknologien selv kan drive processer, så kommer der gang i forretningen. 

Unit4 Business World frigør dine medarbejdere fra tidskrævende manuelle aktiviteter, så de i stedet kan fokusere på værdiskabende opgaver.  

Vi har inkorporeret de seneste nyskabelser inden for mønstergenkendelse, "predictive analytics" og "sentiment analysis" i systemet, så det kan automatisere opgaver, strømline processer, foreslå brugerhandlinger og give kontekstrelevant indsigt i data. 

F.eks. kan systemet automatisk levere forudfyldte udlægsrapporter eller udarbejde tjeklister, der proaktivt gør opmærksom på afvigelser i fakturaer fra en leverandør. Sådanne funktioner gør mere end at spare dig tid. Når flere opgaver bliver udført med minimalt eller helt uden brugerinput, får dine medarbejdere friheden til at fokusere på det de blev ansat til: at finde løsninger og nå deres mål. 

 

Cloud at your Speed

Vores unikke Cloud at your Speed koncept giver dit team muligheden for at implementere hele eller dele af løsningen i et mix af public cloud, private cloud og on-premise infrastruktur. Du får dermed fuld kontrol over hvad der foregår i skyen og hvornår. 

Vi leverer en løsning med samme funktionalitet, uanset hvor du vælger at køre den. 

Det er styrken ved Business Worlds Cloud at your Speed.

Unit4 cloud your way

Et forretningssystem, som fremmer samarbejde

Vis Gem

Samarbejde er kernen i enhver organisation og Business World gør dette nemmere med online chat, skærmdeling, team workspaces og andre indbyggede social- funktioner, der forbinder kollegaer og sørger for at den nødvendige information er tilgængelig - hvor og når man har brug for den.

Systemforespørgsler og interaktioner, der før var besværlige, kan nu udføres nemt og hurtigt takket være Business Worlds intuitive brugerflade, rollespecifikke værktøjer og andre kollaborative funktioner.

Spild ikke dine medarbejderes tid og kreativitet på administrativ databehandling og klodsede systemer. Frigør dem i stedet, og lad dem arbejde bedre og smartere, så de kan yde og skabe mere værdi for virksomheden.