Unit4
Blogi
real estate

Kiinteistöjä voidaan hallita tehokkaammin, asiakasystävällisemmin ja vihreämmin

Julkaissut  Sam Ehnholm

Miksi kiinteistöjä hallinnoivilla yrityksillä pitäisi olla erilliset järjestelmät laskutukseen, ylläpitoon, vuokrauksiin ja hallintoon? Hajaannutettu tieto ja epäluotettavat järjestelmät voivat olla syypää tyytymättömiin asiakkaisiin.

Neljä kehityskohdetta

Neljä selkeää kehityskohdetta kiinteistöhallinnan toimialalla ovat vihreämpi ajattelumalli, hallinnollisten kulujen pienentäminen, liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille, sekä prosessien digitalisoiminen ja automatisoiminen. Jokainen, joka on tekemisissä kiinteistöjen tai erityisesti kiinteistösalkun hallinnan kanssa tunnistaa varmasti nämä haasteet – ainakin listan viimeisen. Monimutkaisilla rakenteilla kuorrutetut yritykset koittavat parhaansa mukaan selviytyä raportoinneista eri liiketoimintayksikköjen välillä, toisinaan vielä yli maarajojen. Järjestelmien on vain jotenkin pysyttävä touhussa mukana.

Digitalisoidut prosessit

Monimutkaiset järjestelmät ja manuaalinen laskutus aiheuttavat usein virheitä ja väärinymmärryksiä. Sopimukset vanhenevat ennen kuin kukaan ehtii huomata mitään. Vuokrarästit kasvavat ja kiinteistöalalla toimivat yritykset menettävät rahallisten tappioiden lisäksi myös molemminpuolisen luottamuksen asiakkaisiinsa. Monimutkaista liiketoimintaa voidaan kuitenkin tukea toimialan tarpeisiin rakennetulla ohjelmistoratkaisulla. Käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas kiinteistöhallinnan ohjelmistoratkaisu säästää yritykset ylimääräisiltä päänsäryiltä. Standardisoituja, automatisoituja ja itseohjautuvia prosesseja tarvitaan tukemaan suomalaisia kiinteistöhallinnan yrityksiä, jotta ne voivat turvata toimivan ylläpidon, pitää kulut kurissa ja mikä tärkeintä, toimia ympäristöystävällisemmin.

Pohdittavaksi kiinteistöjen omistajille

Haluaisit varmasti vähentää hallinnollista työtä mahdollisimman paljon. Haluaisit todennäköisesti myös nopeuttaa sopimusten päättämisten ja uusien sopimusten allekirjoittamisten välille jäävää aikaa. Kiinteistöhallinnan toimialalla tuotot tulevat tyytyväisistä asiakkaista ja pitkäaikaisten vuokrasuhteiden kautta. Sekä vuokranantajat että vuokralaiset haluavat luotettavaa ja täsmällistä tietoa, molemminpuolista luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Miltäpä kuulostaisi erillinen vuokralaisten verkkoportaali, joka tehostaisi ja yksinkertaistaisi viestintää vuokranantajan ja vuokralaisen välillä? Entäpä digitaaliset vuokrasopimukset? Tai automatisoitu laskutusprosessi, joka varmistaa täsmällisyyden laskutuksen jokaisessa vaiheessa? Entäpä digitaaliset ratkaisut uusien vuokrasopimusten luomisessa ja vanhojen päättämisessä?

Pysähdy hetkeksi miettimään, miten monta eri järjestelmää yrityksellänne on nyt käytössä yllä oleviin toimintoihin. Olisiko aika yhtenäistää nuo erilliset järjestelmät ja korvata ne yhdellä kokonaisratkaisulla?

 

Sam Ehnholm

Sam Ehnholm toimii Unit4 Oy:n maajohtajana. Sam on työskennellyt toiminnanohjausjärjestelmien parissa vuodesta 2001 alkaen niin paikallisena pre-sales -konsulttina kuin alueellisen Solution Engineers-tiimin johtajana. Sam on tehnyt työtään vuosien varrella Suomen lisäksi myös UK:ssa ja Australiassa.

Seuraa minua linkedin