Unit4
Blogi

Huoli lisääntyy kiinteistömarkkinoilla – miten ERP voi auttaa?

Julkaissut  Mats Smedjebacka

Perinteisen ajattelun mukaan kiinteistöhallinta on Pohjoismaissa konservatiivinen ala. Digitalisaatio ja automatisaatio yleistyvät kuitenkin vauhdilla. Suuria muutoksia on käynnissä, mutta voivatko kiinteistöhallinnan yritykset vain laittaa päänsä hiekkaan?

Tutkimusyhtiö Radarin toteuttaman tuoreen tutkimuksen mukaan kiinteistöhallinnan yrityksistä vain murto-osa hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita modernit toiminnanohjausjärjestelemät ja niiden integrointi tarjoavat. Digitalisaatio näyttelee suurta roolia prosessien tehostamisessa. Teknologiat kuten esineiden internet (IoT) ja tekoäly (AI) tarjoavat tilaisuuksia uusien prosessien ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Digitalisaatio ja automaatio antavat lisäksi mahdollisuuden kehittää asiakaskokemusta. Etenkin vähittäiskauppaan kytköksissä olevan kaupallisen kiinteistöliiketoiminnan alalla on meneillään suuriakin muutoksia, osittain johtuen sähköisen kaupankäynnin merkittävästä yleistymisestä.[1] 

Viimeisin vuosikymmen on sujunut hyvin suurimmalla osalla kiinteistöyhtiöistä, johtuen vahvasta korkeasuhdanteesta. Tällä hetkellä alalla esiintyy huolestuneempia mielipiteitä. Toimiala on suhdanneherkkä ja riippuvainen korkotilanteesta. Korot ovatkin nousseet Yhdysvalloissa ja sama on odotettavissa Euroopassa ja Pohjoismaissa. Epävarmempi tilanne korkojen suhteen, asuntomarkkinoiden uudet säädökset sekä kovemmat rahoitustarpeet ovat viimeisen vuoden aikana johtaneet merkittävästi hiljentyneisiin asuntomarkkinoihin aiempaan verrattuna. Monet odottavat yleistä laskusuhdannetta ja pitävät tiukemmin kiinni kukkarostaan.

Perinteiset kiinteistöyhtiöt toimivat pitkäjänteisesti ja niiden aikaperspektiivi on useita vuosikymmeniä eteenpäin. Tulot ovat perinteisesti vakaat ja ennakoitavat, mikä johtaa sisään rakentuneeseen konservatismiin ja haluttomuuteen seurata uusia trendejä ensimmäisten joukossa.

Kiinteistöalan vaatimukset

Kiinteistöyhtiöiden perustarpeita edustavat ERP:n suhteen perinteinen talous- ja budjettisuunnittelu sekä tietyt HR-toiminnot. Monilla pohjoismaisilla kiinteistöyhtiöillä on nykyään eri järjestelmiä eri maissa tai liiketoiminta-alueilla. Kysyntää on keskittämiselle kustannusten laskemiseksi ja käsittelytapojen yhtenäistämiseksi. Kaikissa Pohjoismaissa liiketoimintaa omaavilla yhtiöillä on kasvava tarve myös vuokrien ja alv-maksujen käsittelylle ja nämä voivat vaihdella paljon eri maiden kesken. Myös ennusteiden tekeminen on tärkeä osa-alue, varsinkin kiinteistöjen arvon määrittämisessä. Korkokulut ovat tärkein kustannuserä useimmilla kiinteistöyhtiöillä, joilla on usein satoja erilaisia lainoja huolehdittavanaan. 

Kiinteistöyhtiöitä koskevat erityistarpeet ovat usein perinteisen toiminnanohjausjärjestelmän ulkopuolella. Mitä asialle voi tehdä? Siihen pureudun seuraavassa blogissani.

Lue lisää kiinteistöhallinnasta >>


[1] Radar Ecosystem Specialists,“Fastighetsbranschens behov av ERP”, Sverker Brundin, November 2018.

Mats Smedjebacka

Matsilla on yli 20 vuoden kokemus ERP-ohjelmistojen ratkaisumyynnistä ja konsultoinnista. Mats on kokenut tiiminvetäjä, joka ymmärtää ja ratkoo mielellään projektivetoisten yritysten toiminnanohjaushaasteita. Matsin analyyttinen, mutta ystävällinen lähestymistapa ratkaisuehdotuksiin on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen niin työyhteisöön kuin asiakkaisiinkin.

Seuraa minua linkedin