Henkilöstöhallinnosta henkilöstön menestymiseen: Unit4:n henkilöstöstrategian kehitys
Skip to main content
HR people success

Henkilöstöhallinnosta henkilöstön menestymiseen: Unit4:n henkilöstöstrategian kehitys

Viimeisen kahden vuoden aikana Unit4 on tehnyt täydellisen muutoksen luoden työntekijöihin aidosti panostavan kulttuurin ja uudistaen henkilöstöhallinnon uudenlaisilla People Success -tiimeillä. Keskeistä visiollemme on ollut henkilöstöhallinnon kehittäminen perinteisestä 1900-luvun lähestymistavasta täysin nykyaikaiseen ”menestyvä henkilöstö”-strategiaan, joka oman henkilökuntamme lisäksi vaikuttaa myös asiakkaisiimme ja yhteisöihin, joissa me kaikki elämme ja työskentelemme.

Siirtyminen perinteisestä tavasta ajatella henkilöstöhallintoa ”menestyvä henkilöstö”-ajatusmalliin tarkoittaa, että otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti kaikki osa-alueet, joilla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa. Niin meidän kuin asiakkaidemmekin suurin voimavara on henkilöstö. Liiketoimintamme arvo perustuu henkilökunnan toimintaan: tuotesuunnitteluun, palvelun toimittamiseen, myyntiin, markkinointiin, johtajuuteen. Voimme menestyä vain, jos pidämme huolta, että henkilöstö menestyy.

Henkilöstöhallinto ei keskity enää vain vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen ja organisaation vastuun vähentämiseen, vaan nyt sen tavoitteena on maksimoida sekä työntekijöiden arvo että se, mitä me voimme yrityksenä tarjota työntekijöille, jotta kaikki pystyvät tekemään parhaansa. Kaikki alkaa siitä, miten houkuttelevana mahdolliset hakijat kokevat Unit4:n ja jatkuu siihen, kuinka palkkaamisen jälkeen annetaan mahdollisuus keskittyä itseohjautuvasti uraan, jonka mahdollisuuksia ei rajoiteta, vaikka etenemisen seuraava vaihe olisikin organisaation vaihtaminen

Panostaminen henkilöstöön alkaa arvoista

Matkamme kohti menestyvää henkilöstöä alkoi arvojemme määrittämisellä. Uskomme, ettei se tapahtunut vahingossa. Olemme sitoutuneet noudattamaan kokonaisvaltaista henkilöstökeskeistä strategiaa, koska kaikki alkaa henkilöstöstä ja koska se rohkaisee meitä siihen pelkällä olemassaolollaan. Emme voi harjoittaa henkilöstöön panostavaa strategiaa ellemme halua olla aitoja eikä meitä kiinnosta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Emmekä saa vaikutusta aikaan, jos emme anna henkilökunnalle siihen tarvittavia työkaluja ja resursseja: aineellisia, fyysisiä, psyykkisiä ja osaamiseen liittyviä resursseja.

Kriisin vaikutukset: koronapandemian rooli muutoksessamme kohti menestyvää henkilöstöä

Vaikka moni tekemistämme muutoksista toteutettiin pandemian aikana (joka on vaikuttanut kaikkiin elämän ja liiketoiminnan osa-alueisiin), ne olivat olleet suunnitelmissa jo ennen pandemiaa. Korona vain vauhditti monien uusien aloitteiden toteuttamista nopeammin kuin niitä muuten olisi tehty. Siihen on varsin yksinkertainen syy: pakko. 

Viime vuoden maaliskuussa aloimme luoda joustavampaa työskentelymallia, jonka myötä henkilöstömme voi työskennellä missä ja milloin haluaa. Alle vuodessa olemme mielestämme todistaneet pitävästi, että etätyöskentely on mahdollista pitkällä aikavälillä, se on kestävää ja jopa edistää tuottavuutta, tavoitteitamme ja henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. 

Kun otetaan vielä huomioon työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen liittyvät käytäntömme rajoittamattomine vapaineen, tarjoamme aidosti joustavan työnpaikan, jossa henkilökuntaa kannustetaan tavoittelemaan omaa menestystään.

Suojaamme väkeämme, jotta voimme kaikki työskennellä paremmin

Tämän ymmärtäminen on saanut meidät kehittämään olemassa olevia aloitteita luodaksemme luottamuksen, joustavuuden ja valintojen kulttuurin, joka sallii jokaisen luoda itselleen ja asemansa vaatimuksille sopivan työympäristön työskentelymaansa sallimissa puitteissa. 

Auttaaksemme henkilöstöämme selviytymään yhteiskunnan sulkemisen aiheuttamista haasteista aina sosiaalisesta eristäytymisestä työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen, olemme ottaneet käyttöön joukon henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on kaikki tarvittava pysyäkseen terveenä ja tyytyväisenä työssään.

Olemme myös parantaneet keinoja, joilla sekä me että asiakkaamme voimme toimia henkilöstöön kuuluvien kanssa ja pysyä ajan tasalla heidän tarpeistaan.

Ostamamme Intuo-ohjelmisto (uudelta nimeltään Unit4 Talent Management mahdollistaa henkilöstön sitoutuneisuuden, tunnetilan ja suoriutumisen reaaliaikaisen seurannan. Ohjelmiston avulla esimiehet saavat reaaliaikaista tietoa siitä, miten kullakin henkilöllä menee ja milloin tiimit tarvitsevat apua, ja pystyvät ennakoivasti suosittelemaan koulutuksia ja opiskelua varmistaakseen kaikkien jatkuvan kehittymisen. 

Oppimiseen sitoutuminen

koska tiedämme, että jokainen haluaa olla paras mahdollinen versio itsestään, ja koska yrityksessämme on hieno eri aloja edustavien yksilöiden yhteisö, olemme myös tehneet harppauksen kohti jatkuvaa oppimista. Yksi uusista hankkeistamme on puolivuosittain järjestettävä oppimisfestivaali. Viikon kestävä virtuaalinen tapahtuma on suunniteltu koko henkilöstölle, ja se sisältää lyhyitä istuntoja, joissa kaikki voivat tutustua täysin uusiin aiheisiin, verestää taitojaan tutuissa asioissa tai kasvattaa tietämystään yhdessä muiden Unit4-perheen jäsenten kanssa.

Menestyvästä henkilöstöstä seuraa, että kaikki menestyvät

Työympäristön lisäksi olemme tänä vuonna tarkastelleet uudelleen yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyviä asioita. Toivomme, että kaikki yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevat hankkeemme vaikuttavat myönteisesti maailmaan ja yhteisöihin, joissa henkilökuntamme, asiakkaamme ja heidän asiakkaansa elävät. Tähän liittyen pilviohjelmistomme on jo hiilineutraali, ja vuoteen 2025 mennessä se toimii täysin uusiutuvalla energialla.

Tukeaksemme ympäristöprojekteja tavalla, joka aktiivisesti hyödyttää syrjäytyneitä yhteisöjä, me myös istutamme yhden puun virtuaaliseen asiakasmetsäämme jokaista asiakasta kohti yhteistyössä Treedomin kanssa. Tämä edistää paikallista luonnon monimuotoisuutta ja taloudellisia mahdollisuuksia ja sitoo samalla hiilidioksidia (734 670 kg tähän mennessä, jos tarkkoja ollaan!)

Henkilöstöstrategia tukee liiketoimintastrategiaa

Matkamme on auttanut meitä arvostamaan People Success -tiimissä ja yrityksen maailmanlaajuisessa johtoryhmässä sitä, että henkilöstöstrategia ei ole pelkkä brändäystemppu. Se on tärkeä osa liiketoimintatapaamme ja olennainen osa hyvää liiketoimintamallia

Muutoksemme hyödyt eivät koske vain johtoamme, henkilöstöämme ja kulttuuriamme. Asiakastiimimme ja itse asiakkaamme hyötyvät myös, eikä ole vaikea ymmärtää, miksi. Tehokas asiakaspalvelu sekä tehokas tuotteen toimittaminen onnistuvat vain, jos yrityskulttuuri oikeasti sitouttaa henkilökuntaa ja innostaa heitä työskentelemään myös muiden menestymisen puolesta. 

Kilpailuedun aito ja kestävä lähde on organisaatiokulttuuri ja organisaation kyvyt, jotka lähtevät tavasta johtaa henkilöstöä. Määrittelimme aiemmin henkilöstöhallintona tunnetun alueen perimmäisen tavoitteen uudelleen: enemmän dataa, vähemmän byrokratiaa. Keskitymme enemmän yksittäiseen tiimin jäseneen ja käytämme vähemmän aikaa johdon äänitorvena olemiseen. Ymmärrämme, että nykyään ihmiset haluavat työpaikalta muutakin kuin vain paikan tehdä työtä.

Voin ilokseni sanoa, että ainakin Unit4:lla perinteinen henkilöstöhallinto kuuluu menneisyyteen. Emme odota, että meille tullaan kertomaan päätöksistä, vaan luomme oma-aloitteisesti henkilökunnalta saatuihin ehdotuksiin ja palautteeseen perustuvia tavoitelähtöisiä hankkeita, jotka auttavat saavuttamaan liiketoiminnalliset päämäärämme. Yhä useammat yritykset toteuttavat tätä ”menestyvä henkilöstö”-filosofiaa, ja olen innoissani People Success -johtajien ja -tiimien tulevaisuudennäkymistä. Pystymme auttamaan ihmisiä ja organisaatioita monella tapaa, ja jokaisella johtoryhmällä pitäisi olla menestyvä henkilöstö.

Sign up to see more like this

Image of Lisa Dodman - Chief People Officer at Unit4

Lisa Dodman

Unit4:n Chief People Success Officer

Lisa on työskennellyt 25 vuotta kansainvälisissä henkilöstöhallinnon yleistehtävissä ja 18 vuotta ohjelmistoalalla pääasiassa ERP-ohjelmistoihin ja tuotteen elinkaaren hallintaan keskittyvissä organisaatioissa. Lisa on tottunut strategioiden määrittämiseen ja liiketoiminnan muuttamiseen. Lisa on ollut ratkaisevan tärkeä henkilö siirryttyään Unit4:ään vuonna 2015. Hän on siirtänyt liiketoiminnan painopisteen osaamisenhyödyntämiseen, johtajuuskoulutukseen, millenniaalien palkkaamiseen ja sitouttamiseen.

Lisää Lisa Dodman