Vertailussa SaaS ja lisenssimalli: mietteitämme Forresterin pilvi-ERP:n voimaa koskevasta tutkimuksesta
Skip to main content
Man looking excited as he looks at his laptop screen

Vertailussa SaaS ja lisenssimalli: mietteitämme Forresterin pilvi-ERP:n voimaa koskevasta tutkimuksesta

Harkittaessa vanhojen ERP-järjestelmien korvaamista nykyaikaisemmilla alustoilla törmätään todennäköisesti tärkeään kysymykseen: jatketaanko lisenssiratkaisulla vai siirrytäänkö pilveen?

SaaS-ratkaisut vaihtoehtoina ei tarkoita vain sitä, että ne toimivat ”jonkun muun palvelimilla”.

Ne ovat täysin erilainen lähestymistapa yritysohjelmistoihin, ja niillä on omat erityiset etunsa ja haasteensa. Tarkastellaanpa joitakin SaaS ERP -alustojen tärkeimmistä hyödyistä, jotka esiteltiin Forresterin tuoreessa raportissa: Quantifying the Business Value of SaaS DOP Investments

”SaaS-ratkaisut tyypillisesti ylittävät lisenssiratkaisujen liiketoiminta-arvon”

Forrester arvioi hyödyt, kustannukset ja riskit organisaatiolle, joka siirtyy omalla palvelimella toimivasta ERP:stä SaaS-ratkaisuun.

Omilla palvelimilla käytettävien järjestelmien on vaikea kilpailla sellaisilla liiketoiminnan alueilla kuin innovaatio, ketteryys ja käyttäjien vaikutusmahdollisuudet.

SaaS-ratkaisut tarjoavat enemmän mahdollisuuksia innovoinnille ja ovat ketterämpiä kuin omilla palvelimilla toimivat sovellukset

SaaS-ratkaisut tarjoavat enemmän mahdollisuuksia innovoinnille ja ovat ketterämpiä kuin omilla palvelimilla toimivat sovellukset

Yritysten SaaS-ratkaisuihin siirtymisen pääsyitä tarkasteltaessa toistuu tietty kaava:

Image showing that improved business agility had a 28% response on important benefits in the Forrecter Analytics Global Business Technographics Software survey on 2019

Ketteryys ja innovaatio ajavat hiuksenhienosti kustannusten edelle. (Huomiota kiinnittävät myös muut korkealle arvostetut hyödyt, jotka niin ikään liittyvät ketteryyden ja innovoinnin parantamiseen.)

Innovaatioihin ja ketteryyteen panostaville organisaatiolle SaaS-alusta on selkeä valinta, koska se tarjoaa etuja monilla osa-alueilla:

Nopeampi käyttöönotto. Useimpien SaaS-alustojen käyttöönotto kestää alle vuoden, kun taas omilla palvelimilla toimivien järjestelmien käyttöönotto vie tavallisesti kaksi tai kolme kertaa kauemmin. Tällöin investointi tuottaa nopeammin ja innovaatiopotentiaalia on enemmän.

Säännölliset ja automaattiset päivitykset. Palveluntarjoaja päivittää SaaS-alustaa automaattisesti ilman, että asiakasorganisaatioilta vaaditaan toimintakatkoja tai laajamittaista suunnittelua. Käyttäjät saavat vähäisemmillä häiriöillä ja kustannuksilla uusimmat ominaisuudet ja lakimuutoksiin yms. liittyvät päivitykset heti, kun ne ovat saatavilla.

Yksi ohjelmistoversio. Kun päivitysten hallinta on keskitetty, kaikilla SaaS-alustan käyttäjillä on työkaluista sama versio. Tällöin parhaiden käytäntöjen ja jopa erityisten lähestymistapojen ja koodin jakaminen on helpompaa niin työntekijöiden, yhteistyökumppanien kuin asiakkaidenkin kesken, mikä edistää yhteistyötä ja nopeuttaa investoinnista saatavaa tuottoa.

Nopea skaalautuvuus. SaaS-ratkaisut mahdollistavat nopean skaalautumisen uuteen toimintaan, ryhmiin ja alueisiin. Aidosti joustavat ratkaisut skaalautuvat tarvittaessa myös alaspäin. Kun työkalut kasvavat tarpeen mukaan, infrastruktuuri ei enää vaadi suunnittelua.

Enemmän vaikutusmahdollisuuksia käyttäjille. SaaS-ratkaisut ovat siitä ainutlaatuisia, että käyttäjien on mahdollista olla teknologisesti aktiivisia ja itse muokata käyttöliittymää, työnkulkua ja raportointiympäristöjä yhdellä napsautuksella. Yleensä SaaS ERP -ratkaisujen suurimpia puolestapuhujia ovat käyttäjät, kuten talous- ja henkilöstöpäälliköt.

Miten luomme mallin, josta näkisimme organisaatiomme todellisen sijoitetun pääoman tuotto-laskelman?

1. Huomioi koko, monimuotoisuus ja käyttäjämäärien vaikutus

Helppokäyttöisyys on aina tärkeää, mutta hyödyt vaihtelevat käyttäjittäin. Helppokäyttöiset ja intuitiivisiksi suunnitellut SaaS-ratkaisut hyödyttävät eniten organisaatioita, joilla on laaja ja muuttuva käyttäjistö

2. Ota huomioon päivitysten ja innovaatioiden kokonaisarvo

Joissakin digitaalisissa SaaS-alustoissa saumattomat ja automaattiset päivitykset ovat tärkeämpiä kuin toisissa. Uudet, nopeasti kehittyvät ratkaisut hyötyvät eniten ominaisuuksien ja toimintojen parannuksista, samoin kuin esimerkiksi turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät järjestelmät. 

3. Varaudu kohdistamaan resursseja sen mukaan, millaisella SaaS-ratkaisulla korvaat vanhan ERP:n

Jos kymmenet tai sadat työntekijät käyttävät vanhaa ERP:tä, osaamista todennäköisesti voidaan siirtää infrastruktuurin ja laitteiston parista innovaatio- ja kasvutoimintoihin. Varmista, että otat tämänkaltaiset muutokset (ja lisäarvon!) huomioon kun teet laskelmia uuden järjestelmän hankkimisesta. 

Haluatko lisätietoja?

Saadaksesi lisätietoja siitä, miten pilvi-ERP-alustat voivat muuttaa organisaation liiketoimintaa, tutustu täysin pilvipohjaiseen, seuraavan sukupolven ERPx-ratkaisuumme. Myös Forresterin raportti Quantifying The Business Value of SaaS DOP Investments on luettavissa kokonaisuudessaan täällä ja infograafinen tiivistelmä täällä.

Sign up to see more like this

Hivkumar Gopolan - Chief Information Officer of Unit4

Shivkumar Gopalan

Shivkumar on kokenut asiantuntija, joka hallitsee digitalisaation. Shivkumarilla on perinpohjainen kokemus vuorovaikutuksesta liiketoiminnan sidosryhmien kanssa, ja hän nauttii tulosten edistämisestä, ei vain ohjelmista.

Lisää Shivkumar Gopalan