Osaamisen kehittäminen julkisella sektorilla | Unit4
Skip to main content

Henkilöstön voimaannuttaminen julkisella sektorilla

Smiling man looking up to his right; "4U" background

Painopiste tuottavissa tehtävissä

Unit4 voi auttaa automatisoimaan monia päivittäisiä, henkilöstön aikaa ja energiaa vieviä prosesseja.

Icon - arrows in an anticlockwise circle with a green cog in the middle

Oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä

Parempi näkemys taloudellisesta toiminnasta ja välitön käsitys siitä, miten päätökset liittyvät budjettiin, kuluihin ja sijoitetun pääoman tuottoon.

Icon - outline of a cupped hand, palm upwards, holding a green bar chart

Parempia palveluja kansalaisille

Julkisen palvelun työntekijät voivat parantaa palvelua ja työskennellä hyödyntäen kaikkia valmiuksiaan.

Icon - outline of an open envelope showing a sheet of paper inside, with a green spanner symbol

Vapauta liikearvoa

Unit4 voi auttaa yritystäsi selvittämään todelliset kustannukset, kun vanhat taloushallinto- ja ERP-ratkaisut jätetään vaihtamatta.

Icon - outline of a key with a green semi-circle in the top part

Matka alkaa tästä

Tässä ensimmäisessä vaiheessa kohti julkisten palveluiden työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä autamme yritystäsi arvioimaan nykyisen ratkaisuympäristönne ja tarpeenne liiketoiminta-arvon arvioinnilla. Arvioinnin perusteella voimme auttaa selvittämään todelliset vanhojen taloushallinto- ja ERP-ratkaisujen vaihtamatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset.

Lataamalla esitteen saat lisätietoja liikearvon arvioinnin taustalla olevasta prosessista.

Cover of the Unit4 Business Value Review Factsheet

Tässä alan tarkemmassa katsauksessa tutkitaan, miksi julkisilla palveluilla on edessään ainutlaatuinen tilaisuus ja miten johtajat sitä hyödyntävät. Katsauksesta selviää: julkisten palvelujen nykytila • alan kahdeksan vahvinta suuntausta • sektorin asiantuntijoiden laatima toimiala-analyysi • menestyksen esteiden murtaminen ja ylittäminen • julkisille palveluille suunnattu ERP-ratkaisu.

Onko organisaatiosi valmis tarttumaan tähän tilaisuuteen?

Cover of the Unit4 Industry Focus brochure for the Public Sector
a woman in a paramedic uniform sitting in the front of an ambulance

ERP-järjestelmät: Julkisen sektorin työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Jotta julkisen palvelun organisaatiot voisivat palvella kansalaisia paremmin, on digitaalisuus asetettava etusijalle ja ERP-järjestelmät sen ytimeen. Lisätietoja.

Julkisen sektorin työntekijät pystyvät hyödyntämään tekoälyä taloushallinnossa ja toteuttamaan älykästä osaamisenhallintaa.

Tässä sessiossa käydään läpi erinomaisia esimerkkejä siitä, miten valtion virastot hyödyntävät tekoälyä ja älytekniikkaa. Lisäksi pääset tutustumaan tarkemmin työhön, jota Unit4 tekee johtavien julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Man in brown jacket jums in the air looking happy

Kansalaisten saaman hyödyn kasvattaminen henkilöstö-kokemusohjelmistolla

Tutustu tarkemmin siihen, miten julkisten palvelujen organisaatiot voivat parantaa palvelujaan kansalaisille henkilöstökokemusohjelmistolla.

Liity Unit4:n julkisen sektorin toiminnasta vastaavan johtajan Mark Gibbisonin seuraan – saat selville, miten henkilöstökokemusohjelmisto auttaa julkisen palvelun organisaatioita keventämään hallinnollista taakkaansa ja keskittymään enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.

Greek columns of a big court house or city hall building

Sovi esittely

Olemme puhuneet tässä paljon työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä.
Haluaisimme antaa sinulle hieman esimakua siitä, miltä organisaatiosi tulevaisuus voisi näyttää.

Ota yhteyttä ja varaa henkilökohtainen, Unit4:n julkiselle sektorille suunnattu ERP- esittely.