Unit4

Menesty henkilökuntasi kanssa

Oma henkilökunta voi auttaa ohjaamaan liiketoiminnan kasvuun.

Pidä mittaristot ajan tasalla

HR-ratkaisun tärkeimmät suorituskykyä mittaavat sovellukset ovat aina saatavilla.

Käytä HR-ratkaisua tehokkaasti

Säästä aikaa – automatisoi henkilöstöhallinnon prosesseja ja keskity vain välttämättömiin toimintoihin.

Hallinnoi henkilöstöä muutostilanteissa

Sopeuta henkilökunta liiketoiminnan muutoksiin helposti ja nopeasti.

Entäpä jos voisit parantaa yrityksenne kilpailukykyä työntekijöiden sitouttamisella?

Näytä Piilota

Palvelualan yritysten jatkuvasti muuttuvassa maailmassa teknologian on tuettava tuottavuutta. Joustavuus työyhteisössä koetaan organisaation suorituskykyä kohottavana tekijänä. Ne yritykset, joilla on sitoutuneimmat työntekijät, kasvattavat liikevaihtoaan 2,5 kertaa nopeammin kuin muut. Tästä huolimatta tutkimukset osoittavat jatkuvasti, että alle 30% työntekijöistä on sitoutunut työhönsä.

Miten voidaan taata, että työntekijät ovat sitoutuneita yrityksen tavoitteisiin? Yksi sitoutumista edistävistä tekijöistä on mahdollisuus urakehitykseen yrityksen sisällä. Unit4 HCM (Human Capital Management) tarjoaa innovatiivisia työkaluja, jotka maksimoivat henkilöstön sitouttamisen. Esimerkiksi ohjelmistoon sisältyvä sisäisten työpaikkojen hakumahdollisuus auttaa työntekijöitä etenemään itse urallaan, täysin omassa tahdissaan. 

Lue white paperimme: "HR-järjestelmät ja työntekijöiden sitouttaminen"
Lataa white paper

Maksimoi yrityksenne suorituskyky henkilöstön sitouttamisella

Palvelukeskeiset organisaatiot yksityisellä ja julkisella sektorilla joutuvat kilpailemaan keskenään parhaista työntekijöistä suorituskykynsä maksimoimiseksi. Työntekijöiden sitouttaminen vaikuttaa suoraan liiketoiminnan menestymiseen: organisaatiot, joilla on sitoutuneimmat työntekijät ovat kaikkein kannattavimpia ja tuottavimpia yrityksiä. Lisäksi ne pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Yrityksen on kyettävä toimimaan normaalisti, vaikka se kohtaisikin yllättäviä tapahtumia, kuten yrityksen yhdistymisen, yritysoston, tai organisaation uudelleenjärjestelyn. Näiden tapahtumien aikana on kyettävä takaamaan, että kaikesta huolimatta jokainen työntekijä keskittyy tuloksen tekoon ja hyvään asiakaspalveluun. Muutostilanne vaikuttaa väistämättä myös henkilöstön sitoutumiseen. Yrityksen toiminnan muuttuessa on erityisen tärkeää pystyä pitämään hyvistä tyypeistä kiinni.

Unit4 HCM poikkeaa perinteisistä henkilöstöhallinnan ohjelmistoratkaisuista joustavuudella, joka mahdollistaa "business as usual" -toimintatavan jatkumisen myös muutostilanteissa. 

Entäpä jos HR-ratkaisunne suorituskykymittarit olisivat aina ajan tasalla?

Näytä Piilota

Oikean tiedon esittäminen, joka on linjassa odotusten suhteen, saattaa olla haasteellista. Myös tarpeellisen tiedon kerääminen eri järjestelmistä vie aikaa. On tarkistettava, että tieto on täsmällistä ja järjestettävä se selkeästi luettavaan muotoon.

Unit4 HCM mahdollistaa kattavien työntekijäraporttien laatimisen rajoittamattomalla määrällä käyttäjäystävällisiä tietokenttiä. Se tarjoaa käyttäjäkohtaiset työnkulut, työntekijöiden self-service -palvelun ja yhteisöt sisäiseen kommunikointiin - eli kaiken, mitä tarvitset. Tieto voidaan esittää niin online-raportteina, henkilökohtaisina dashboardeina kuin ad-hoc -raportteinakin.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin:

Cranfield University:
Katso infograafi
Kinetic:
Katso infograafi
King County Housing Authority:
Katso infograafi

Valmistaudu ajamaan muutosta, älä ajautumaan sen yli

Näytä Piilota

Tämän päivän yrityksillä ei ole enää yksiselitteistä organisaatiorakennetta. Työntekijät ovat linkittyneet eri tehtäviin ja osastoihin eri syistä; joko osaamisen, taitojen, projektien tai yhteisöjen ansiosta – joten yritykset tarvitsevat rakenteen, joka on valmis joustamaan ja reagoimaan aina tarvittaessa.

Mitä paremmin ymmärrät, miten työntekijänne ovat linkittyneet toisiinsa, sitä varmemmin maksimoit organisaationne suorituskyvyn. Kun tiedät, kuka vaikuttaa kehenkin ja mitä tapahtuu, kun raportointilinjoja, osastoja tai kustannusyksiköitä muutetaan, olet edellä muita. Tämän vuoksi keksimme "struktuurit", joka on uusi tapa visualisoida ja analysoida organisaatiota eri kulmista. Se on perusta, jonka avulla voidaan saumattomasti toteuttaa rakenteellisia muutoksia organisaatioon, eri tiimeihin tai palvelukonsepteihin. 

Liiketoimintaohjelmistomme on 100-prosenttisesti synkronoinnissa organisaation todelliseen tilanteen kanssa. Tämän ansiosta muutosten tekeminen varsinaiseen liiketoimintaan on mahdollista ilman tyypillistä IT-tuen väliintuloa.

Ohjelmisto on suunniteltu poistamaan riskit vaatimusten noudattamatta jättämisistä ja päätöksenteon tehottomuudesta. Taustalla toimivat prosessit, hyväksymistasot ja raportointisuhteet muuttuvat automaattisesti ja ovat aina synkronoituina rakenteellisten muutosten kanssa. 

Tuloksena on täysin omassa ohjauksessa toimiva ohjelmisto, joka vapauttaa työntekijät tuottavampaan työhön ja auttaa yritystä kasvattamaan markkinaosuutta ja vastaamaan paremmin yhä kasvaviin asiakasvaatimuksiin.

Lue white paperimme: "HR-järjestelmät ja työntekijöiden sitouttaminen"
Lataa white paper

HR-ohjelmisto, joka on suunniteltu ihmisille

Rekrytoi parhaat työntekijät ja pidä niistä kiinni

Suunnittele ja sovita osaamistasot eri projekteille, jotta saat palkattua parhaat työntekijät.

Operoi strategisella tasolla

Käytä integroitua näkymää henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja eri projekteista saadaksesi laajemman kokonaiskuvan.

Vähennä hallinnollisia kuluja

Aja HR-prosesseja automaattisesti ja puutu asioihin vasta silloin, kun se on välttämätöntä.

Kehitä henkilöstön osaamista

Varmista kokonaisvaltainen tuki palkkahallinnon prosesseille sekä palkkauksesta eläkkeelle -syklille.

Suorita perustehtäviä itsepalveluna

Syötä poissaolot ja kululaskut vaivattomasti mobiilisovelluksella, joka antaa täyden näkymän kaikkiin HR-tiedostoihin.

Kommunikoi selkeästi

Käytä portaaleja ja kyselyjä tiedon jakamiseen ja sisäiseen viestintään.

Löydä uusia haasteita

Selvitä yrityksen sisäiset uramahdollisuudet ja askeleet, jotka on otettava päästäksesi kiinni uusiin tehtäviin.

Vastaanota palautetta

Kollegasi ja esimiehesi voivat antaa sinulle avointa palautetta sovelluksen kautta, joten tiedät tarkalleen, mitä sinulta odotetaan.

Aja liiketoiminnan muutosta

Toteuta yritysten yhdistymiset ja yritysostot järjestelmässä sujuvasti, ilman ylimääräistä uudelleenohjelmointia.

Mahdollista operatiivinen tehokkuus

Saavuta samoilla resursseilla enemmän prosessien automatisoinneilla ja manuaalisten vaiheiden vähentämisellä.

Uudistu nopeasti

Katso, luo tai muokkaa organisaatiorakenteita nopeammin kuin millään muulla markkinoilla olevalla ohjelmistolla.

Paranna käyttäjäystävällisyyttä

Tarjoa henkilöstöllesi joustava ohjelmistoarkkitehtuuri ja käyttäjäystävällinen liittymä.

Sitouta työntekijät

Käytä HR-työkaluja henkilöstön motivointiin.

Selkeytä näkymiä

Tee proaktiivisia suunnitelmia tunnistaaksesi tulevia kapasiteettirajoitteita.

Mahdollista operatiivinen tehokkuus

Selkeytä tiiminjäsenten vaatimukset ja puutu asioihin vain silloin, kun se on välttämätöntä.

Tee parempaa yhteistyötä

Keskustele tiimisi avainhaasteista online-chatin avulla.

Miten ohjelmisto toimii?

Työntekijät

Työntekijät käyttävät ohjelmistoa itsepalveluna:

 • katsellakseen ja päivittääkseen henkilökohtaisia tietoja
 • täyttääkseen ajankäyttö- ja poissaoloraportteja ja kululaskuja
 • tehdäkseen koulutuspyyntöjä
 • päivittääkseen ja hallinnoidakseen kykyjään ja osaamistaan
 • tehdäkseen online-arviointeja ja kehityskeskusteluja
 • suunnitellakseen urapolkumahdollisuuksiaan.

Esimiehet

Esimiehet saavat täyden kontrolloinnin:

 • oman tiiminsä hallintaan
 • tiimin jäsenten ajankäytön ja poissaolojen tarkasteluun
 • kyselyjen ja vaatimusten hyväksyntään
 • sisäisen liikkuvuuden tukemiseen
 • kehityskeskustelujen ja arviointien hallintaan
 • vastuualueensa tarkasteluun raporttien ja analyysien avulla.

Henkilöstöhallinto

HR-osasto voi tuottaa erinomaista palvelua:

 • kohdistetulla viestinnällä
 • informaatiovirtojen analysoinnilla ja optimoinnilla
 • liiketoimintamuutosten suunnittelulla ja mallintamisella
 • strategisella HR-raportoinnilla
 • vahvoilla HR-toiminnallisuuksilla.

Entä jos voisit vapauttaa hieman aikaa?

Esimerkiksi varttitunnin päivittäin, tai jopa enemmän…?

Näytä Piilota

Uskomme, että palvelualalla työskentelevät ihmiset hyötyvät eniten ohjelmistoratkaisuista, jotka auttavat heitä työskentelemään fiksummin. Tämän vuoksi kehitimme ohjelmistoihimme itseohjautuvan käyttöliittymän, joka vähentää manuaalista työtä. Itseohjautuvuuden ansiosta työntekijät voivat keskittyä paremmin työhönsä ja toimia nopeammin.

HR-ratkaisussamme manuaaliset ja hallinnolliset tehtävät on minimoitu. Työaikaa vapautuu muihin tehtäviin laajojen mobiilisovellusten avulla, joiden kautta ajanhallinta, poissaolot, palkkakuitit ja kululaskut hoituvat vaivattomasti. Yhteistyötä helpottavat interaktiiviset dashboardit, online-kehityskeskustelut, sekä työn ja prosessien hallinta vapauttavat aikaa vielä enemmän. Aikaa, jota voidaan käyttää asioiden ja henkilöstön kehittämiseen.

Asiakkaiden kokemuksia

Unit4 tukee eri organisaatioiden henkilöstöhallintaa ympäri maailman.

Katso, mitä asiakkaamme meistä kertovat.
“Työntekijöiden itsepalvelutoiminnot vähentävät valtavan määrän hallinnollisia tehtäviä, jonka ansiosta voimme keskittyä tarjoamaan räätälöityjä ja yksilöllisiä palveluja opiskelijoillemme. HR-asiantuntijamme voivat nyt syventyä täsmälliseen tietoon, joka parantaa strategista suunnittelua. He ovat onnistuneet viemään akateemisen yhteisömme kehittämistä eteenpäin.”
Head of Human Resources, Leeds College of Art
“Vanhojen järjestelmiemme järkeistäminen ja HR-toimintojen, palkanmaksun ja pääkirjan integrointi toi huomattavaa joustoa liiketoiminnallemme. Voimme tehdä muutoksia nopeasti, ilman että liiketoimintamme siitä häiriintyy. Olemme myös saaneet merkittäviä kustannussäästöjä IT- ja henkilöstökulujemme osalta, sekä nopeuttaneet palkkahallintomme nopeutta ja täsmällisyyttä.”
Head of ICT Services, New Forest District Council

Lue New Forestin menestystarina

“Unit4 HCM-ratkaisun avulla olemme onnistuneet integroimaan lukuisat globaalit henkilöstöhallinnan tietojärjestelmämme yhdeksi kokonaisratkaisuksi. Tämä on tuonut yrityksellemme tehokkuutta ja virtaviivaistanut prosessejamme, sekä parantanut raportointiamme. Aiemmin saatoimme pohtia esimerkiksi henkilöstömäärämme kokoluokkaa viikkokausia, nyt saamme sen selville muutamassa sekunnissa käyttämällä ohjelmiston Excelerator-raporttia..”
Director of Reward Management & HRIS, International Aids Vaccine Initiative (IAVI)

Entä jos voisit hyödyntää liiketoiminnan muutoksia omassa työssäsi?

Näytä Piilota

Liiketoiminnan muutostila ympäröi meitä koko ajan. Jatkuvat muutokset kuuluvat liiketoimintaan ja niiden ansiosta teemme työmme paremmin, pysymme kilpailukykyisinä, keksimme uusia liiketoimintamalleja ja pääsemme eteenpäin. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, epävarmuuden poistamiseksi ja henkilöstön motivoimiseksi liiketoiminnan muutostilaa pitäisi johtaa "business as usual" -mallin mukaisesti.

Unit4 HCM on suunniteltu helpottamaan ja mahdollistamaan liiketoiminnan muutokset antamalla ne työkalut ja sen arkkitehtuurisen DNA:n, jota siihen tarvitaan. Unit4:n People Platform -alustan joustavan perustan avulla voit nähdä, suunnitella ja muuttaa organisaatiorakenteita helposti. Datan käsittelytapa, liiketoimintaprosessit, raportit ja analysoinnit on helppo toteuttaa aina viimeisimpien vaatimusten mukaisesti. 


Koe Unit4:n ketterä ja ihmislähtöinen ERP

Pilvipalvelut omassa tahdissasi

Täysin turvattu siirtyminen pilvipalvelumalliin - haluamassanne tahdissa.

 • Joustavuus: Sinä päätät jos, miten ja milloin sovelluksenne siirretään pilveen. 
 • Standardisointi: Helppo implementoida ja käyttää. Matalat implementointikustannukset. 
 • Heti käytettävissä: Ohjelmistoon pääsy mistä ja milloin tahansa, millä tahansa laitteella.
 • Liiketoiminnan jatkuvuus: Jatkuva hyötyminen uusimmista innovaatioista - ilman ylimääräisiä konfigurointeja tai laajempia testauksia.

Kun toteutat Pilvipalvelut omassa tahdissasi, on yrityksellänne täysi kontrolli siitä, mitä siirretään pilveen ja milloin.