Unit4
 • Unit4 MAP

  Unit4 MAP on markkinoiden johtava kokonaisratkaisu tarjousten ja rakennushankkeiden hallintaan rakennusteollisuuden urakointi- ja konsultointiyrityksille. Ratkaisua käytetään rakennushankkeiden kustannusarviointiin, suunnitteluun, taloushallintaan ja hankintoihin. MAP-ratkaisun avulla parannetaan hankkeiden kannattavuutta helpottamalla päätöksentekoa projektin alusta loppuun. Kokemusten ja osaamisen jakaminen ammattilaisten kesken sujuu nopeasti ohjelmistoon sisältyvien rutiinitoimintojen avulla.

  Unit4 MAP sisältää neljä eri sovellusta kustannusten arviointiin, hankintoihin, ennustamiseen ja aikataulutukseen. Kaikki sovellukset käyttävät samaa projektitietokantaa, joka luodaan aluksi arviointisovelluksella ja joka päivittyy muiden sovellusten käytön myötä automaattisesti. Lopputuloksena on aukoton tietokanava, josta tietoa ei valu hukkaan. Kun tietoja muokataan järjestelmän yhdessä moduulissa, muiden moduulien vastaavat tiedot päivittyvät automaattisesti. Kaikki toimii reaaliajassa – aina! 

  Unit4 vastaa MAP-ratkaisun kehittämisestä, myynnistä ja implementoinnista. Ohjelmistomme ja palvelumme perustuvat vankkaan toimialakohtaiseen kokemukseen rakennusteollisuuden alalla. MAP-ohjelmistoa on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa jo yli 20 vuoden ajan. 

  Suurin osa Unit4 MAP -asiakkaistamme toimii rakennusalalla Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Virossa ja Puolassa. 

  Lataa MAP-esite

 • Parempi ratkaisu

  Unit4 MAP koostuu neljästä eri moduulista:

  • Aikataulutus
  • Kustannusten arviointi
  • Laskelmat
  • Hankinnat

  Kaikki sovellukset käyttävät samaa projektitietokantaa, joka päivittyy muiden sovellusten käytön myötä automaattisesti.

 • Pilvipalvelut omassa tahdissasi

  Täysin turvattu siirtyminen pilvipalvelumalliin - haluamassanne tahdissa.

  • Joustavuus: Sinä päätät jos, miten ja milloin sovelluksenne siirretään pilveen. 
  • Standardisointi: Helppo implementoida ja käyttää. Matalat implementointikustannukset. 
  • Heti käytettävissä: Ohjelmistoon pääsy mistä ja milloin tahansa, millä tahansa laitteella.
  • Liiketoiminnan jatkuvuus: Jatkuva hyötyminen uusimmista innovaatioista - ilman ylimääräisiä konfigurointeja tai laajempia testauksia.

  Kun toteutat Pilvipalvelut omassa tahdissasi, on yrityksellänne täysi kontrolli siitä, mitä siirretään pilveen ja milloin.

  Lue lisää pilvipalveluistamme

  Unit4 cloud your way

Tärkeimmät toiminnallisuudet

 • MAP-laskelmat

  MAP-laskelmat toimii MAP-aikataulutuksen, MAP-kustannusten arvioinnin ja MAP-hankintojen pohjana. Sitä käytetään muun muassa ensimmäisten arvioiden luomiseen, sekä tarjouslaskentaan ja tuotannonlaskelmiin.

  MAP-laskelmat on on työkalu, jolla käsitellään projektinomaisten hankkeiden laskelmatarpeita. Sitä käytetään esimerkiksi rakennusalalla talon rakennus-, asennus-, käyttö-, huolto- ja projektinhallinnassa.

  Kaikki oikein alusta alkaen

  MAP-laskelmat antaa hyvän perustan päätöksenteolle alusta alkaen. Sovelluksessa on helppo luoda kustannusarvioita ja tarjouksia hankkeen eri vaiheissa. Voit arvioida yksittäisten osa-alueiden netto- ja yleiskustannukset ja laatia arviolaskelmia tärkeimpien lukujen perusteella.

  Arviolaskelmia voidaan selata eri näkymissä. Esimerkiksi resurssinäkymässä näet arviolaskelmaan määritetyt resurssit. Voit seurata, mitkä hankkeen resursseista aiheuttavat eniten kustannuksia ja kuinka resurssien hinta jakautuu. Hinnoitteluriskiä voidaan mitata esimerkiksi arvioimalla tarjouksen hinnan ja merkittävimpien kustannusten välinen erotus. Hintoja ja hinnoitteluriskiä voidaan muokata kätevästi suoraan resurssinäkymässä.

  MAP-laskelmiin sisältyy muun muassa:

  • Projektinhallinta/kirjautuminen (käyttöoikeudet) 
  • Netto- ja yleiskustannusten arviointi 
  • Resursointi 
  • Arviolaskelmat avainlukujen avulla 
  • Toiminto- ja resurssirekisterit 
  • Sopimukset ja tuotteet sisältävät toimittajarekisterit 
  • Määrälaskelmien ja arviolaskelmien tuonti
  • Määrälaskelmien ja arviolaskelmien vienti
  • Yksikköhintojen hallintatoiminto hinnoiteltujen määrälaskelmien nopeaan ja helppoon laadintaan 
  • Mukautettavat rakenteet/raportit 
  • Resurssihintojen hallinta eri valuutoissa 
  • Järjestelmänhallinta – käyttäjäluettelot, tilitaulukoiden tekstirekisterit

  Helposti mukautuva

  MAP-ratkaisun ehdoton vahvuus on, että projektimalleja ja arvioita on mahdollista muokata juuri oman yrityksen ja sen toiminnan mukaan. MAP-laskelmat voidaan räätälöidä yhtiön eri osastojen tarpeisiin. Liiketoimintajohto saa datanäkymän, joka kuvaa eri toimintoja ja tehtäviä monipuolisesti. Tarjoamme luonnollisesti myös valmiita standardiratkaisuja, joiden avulla päästään nopeasti vauhtiin laskentatyössä.

 • MAP-aikataulutus

  MAP-aikataulutus on tehokas työkalu aikataulujen ja resurssien suunnitteluun. Sovelluksen seurantatoiminnolla voidaan verrata aikataulua todellisiin tuloksiin. Sovelluksesta saatuja tietoja muokataan aikataulujen mukaan ja tehtävien valmistumisen myötä.

  MAP-aikataulutus käyttää MAP-laskelmia suunnittelupohjana. Se on työkalu, jolla aikataulutetaan toimintoja MAP-laskelmissa ja optimoidaan resurssien käyttöä. MAP-aikataulutus käyttää samaa tietoa MAP-laskelmien kanssa, mutta yhdistää sen lisäämällä aikanäkökulman ja valmiusasteen toiminnoille. Kaikki tallennetaan samaan tietokantaan.

  MAP-aikataulutukseen sisältyy muun muassa:

  • Integroidut aikataulut, jotka sisältävät janakaaviot eli ns. Gantt-kaaviot 
  • Näkymät seurantaa, resurssien käyttöä ja aikatauluarvioita varten, mahdollisuus tallentaa alkuperäiset aikataulut 
  • Resurssirekisterin käyttö aikataulutuksessa 
  • Kustannusten vuokaaviot – tarjoaa tietoja maksusuunnitelmien tueksi 

  Rakenne

  Laskelmatiedot muutetaan ennalta määritetyn rakenteen (WBS, työnositus) muotoon niiden toimintojen osalta, jotka soveltuvat suunnitteluun nettolaskelman rakennetta paremmin. Ennalta määritettyä rakennetta on mahdollista hienosäätää, kun aikataulu avataan ensimmäisen kerran MAP-laskelmista. Aikatauluun voidaan myös lisätä omia toimintoja, joita ei ole laskelmassa. Niitä ei päivitetä, kun laskelmaan tehdään muutoksia.

  Laskelman muutokset

  Jos laskelmaan lisätään uusi toiminto, näkyy se aikataulussa, kun se seuraavan kerran avataan. Muiden toimintojen kanssa yhdessä suunniteltavat toiminnot näkyvät selkeästi. Samoin tapahtuu myös laskelmasta poistetun toiminnon tai resurssin kohdalla (kohde merkitään poistetuksi). Se voidaan poistaa myös itse, jos muutoksen vaikutusta aikatauluun halutaan hallita paremmin.

  Ajallinen jakautuminen

  Materiaaliresurssien jakautuminen voidaan asettaa näkymään myös ajallisesti – esimerkiksi kuinka monta kuutiota kipsiä tarvitaan tietyllä viikolla tai kuinka paljon tiettyä materiaalia tarvitaan tiettynä ajankohtana. Valittavissa on myös aikataulu, jossa näytetään vain tietyn resurssin tai useiden valittujen resurssien toiminnot – esimerkiksi vain maalareiden toimintojen aikataulu tai tietyn työntekijän seuraavien kahden viikon toimintoja koskeva aikataulu.

 • MAP-kustannusten arviointi

  MAP-kustannusten arviointi hyödyntää samaa tietokantaa kuin MAP-laskelmat. Kun peruslaskelman pohjalta laaditaan tuotantolaskelma, tallennetaan se alkuperäiseksi budjetiksi. Muutokset rekisteröidään samaan laskelmaan lisätöinä (muutoksina, lisäyksinä ja lähtevinä töinä) ja kustannusten tarkistuksina. Lisäykset näkyvät omissa sarakkeissaan budjettiyhteenvedossa.

  MAP-kustannusten arviointi sisältää seuraavia toimintoja:

  • Budjetti
  • Muutokset/lisäykset
  • Kustannusten tarkistus
  • Nykyinen budjetti
  • Kirjatut
  • Ei kirjatut
  • Jäljellä olevat
  • Ennusteet
  • Poikkeamat

  Lähetysluetteloiden ja laskujen kirjaus

  Lähetysluettelot ja laskut on mahdollista kirjata omaan osioonsa. Jos taloushallinnon järjestelmä pystyy esittämään kirjatut erät yhtenä tiedostona, voi MAP-kustannusten arviointi tuoda nämä arvot suoraan täsmäytysraporttiin. Laskujen kirjauksessa voidaan liittää laskun summan osia halutulle tasolle. Liittäminen on mahdollista eri tasoilla (esim. tili tai hankinnat).

  Täsmäytysajat

  Voit määritellä täsmäytysajat projektin edetessä helposti napin painalluksella. Kaikki tähän saakka suoritetut toiminnot tallennetaan ja seuraavalle jaksolle luodaan uusi osio. Näin ollen esimerkiksi materiaali- ja työntekijäkustannukset saattavat muuttua projektin jäljellä olevan ajan osalta.

  Kaikki raportit järjestetään haluamiesi rakenteiden mukaan. Mittaustoimintojen ansiosta mittauksia voidaan tehdä halutulla tasolla – koko rakennusprojektista tai rakennuksen osista ja toiminnoista aina laskelman resursseihin saakka. Voit jopa vaihtaa tasoa mittauksessa menettämättä aiempia arvoja. Projektista luodaan automaattisesti jälkilaskelma. Näin kokemusten perusteella saatu palaute voidaan hyödyntää joustavasti ja turvallisesti ja laskelmista tulee jatkossa entistä luotettavampia.

  Ennusteraportit

  Ennusteraporttiin laaditaan projektin kustannukset ja tulot sisältävä ennuste, jonka perusteella voidaan analysoida projektin kannattavuutta. Jopa lisätöitä, joita ei ole hyväksytty, voidaan kirjata tuloennusteiden tarkistamista varten. Raportissa näytetään projektin kannattavuuden kehitykseen liittyvät avainluvut ja kaaviot.

 • MAP-hankinnat

  MAP-laskelmia perustana käyttävä MAP-hankinnat on työkalu hankintojen ja toimitusten suunnitteluun.

  MAP-hankinnat sisältää seuraavia toimintoja:

  • Hankintojen valmistelu
  • Tarjouspyyntöasiakirjojen lähetys
  • Tarjousten määräajat
  • Tarjousten jättäminen
  • Käsittely
  • Tilaus
  • Lähetysmääräys
  • Toimitus