Unit4

Kasvata markkinaosuutta

Täsmälliset tarjoukset, jotka perustuvat aikaisempiin projekteihin kasvattavat asiakastyytyväisyyttä ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toteuta kannattavia projekteja

360-asteinen näkymä ja kontrolli projektisuunnitelmaan, kustannuksiin ja budjettiin auttaa saavuttamaan tulostavoitteet aikataulussa.

Optimoi resurssien käyttö

Henkilöstön käytettävyyden, uusien palvelupyyntöjen ja projektikasaumien synkronointi auttaa pitämään optimaalisesta käyttöasteesta kiinni.

Laskuta täsmällisesti

Itseohjautuva työajan laskenta ja tehostettu maksujen valvonta nopeuttavat palvelun laskutusta.

Vastaa asiakkaiden odotuksiin menestyksekkäästi

Näytä Piilota
Menestyvän palveluliiketoiminnan takaamiseksi yrityksen on voitettava kilpailijansa, tehtävä tiukkoja suunnitelmia ja budjetteja ja tasapainoteltava resurssirajoitteiden ja projektimuutosten kanssa..joten projektinhallintaohjelmiston on pystyttävä samaan.
Unit4 auttaa:
 • kasvattamaan liiketoimintaa - täysi kontrolli myytiprosessin kaikissa vaiheissa turvaa asiakastyytyväisyyden
 • toteuttamaan kannattavia projekteja - suunnitelmien jäljitettävyys, aikataulut, projektien kuluvalvonnat, muutokset ja proaktiivisen edistymisen arvioinnit tallentuvat koko palvelun tuottamisen ajalta
 • laskuttamaan täsmällisemmin - ajankäyttö ja kulut tallentuvat suoraan projektissa, joten laskutus toimii paljon nopeammin.


Kasvata markkinaosuutta

Projektin elinkaarta on hankala suunnitella, hallita ja jäljittää, ellei sitä ole johdettu tehokkaasti alusta alkaen. 

Unit4 PSA -projektinhallintaohjelmisto sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet yhteyshenkilöiden, mahdollisten asiakkuuksien ja potentiaalisten ristiriitojen hallintaan yhdessä ja samassa ratkaisussa. Myynti- ja projektitiimit voivat tallentaa ja raportoida myyntisyklin kaikki vaiheet prospektoinnista uuteen asiakkuuteen saakka. Ratkaisuun sisältyy muun muassa:

 • Tarjousten hallinta
 • Ennakoivan analytiikan työkalut, jotka hyödyntävät menestyksekkäimpien projektien dataa uusien tarjousten luonnosteluvaiheessa
 • Uusien asiakkuuksien konvertointi suoraan käynnissä oleviksi projekteiksi
 • Uusien projektien luominen valmiina olevien mallien pohjalta

Ennakoivan analytiikan työkalut hyödyntävät aiempien projektien dataa uutta projektia suunniteltaessa. Ne auttavat ymmärtämään hetkessä lopullisen työmääräarvion ja osoittavat, ketkä olisivat parhaat työntekijät juuri tässä projektissa. Tämän jälkeen järjestelmä hoitaa loput: luo projektin, projektisuunnitelman ja määrittelee tarvittavat resurssit.

Katso, miten asiantuntijapalveluja tarjoavat organisaatiot voivat hyötyä Professional Services Automation -ratkaisusta:
Lataa esite

Jäljitä projektit täsmällisesti

Näytä Piilota

Projekti on PSA-ratkaisumme ytimessä. Ratkaisuun on integroitu kaikki projektiin, taloushallintoon ja työntekijöihin liittyvät prosessit, joten projektipäälliköillä on 360-asteinen näkymä ja kontrolli kaikkeen projektia koskevaan tietoon yhdessä ja samassa paikassa. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun lasketaan eri projektien vaatimaa työaikaa, kuluja ja resursseja. 

Saavuta tulostavoitteet

Suunnitelmat ja budjetit mahdollistavat täsmällisen tarjouksen tarjousvaiheessa ja täsmällisen projektiseurannan toteutusvaiheessa. Niiden avulla saadaan tarkempia ennusteita projektien tuotoista ja niiden kuormituksista.

 • Projekti 360 -työtila antaa 360-asteen näkymän ja kontrollin projektiin.
 • Projektiennuste auttaa ennakoimaan tulevia resurssimääriä, projekteja, budjetteja, tulosta ja kannattavuutta.
 • Ajan seuranta helpottuu työaikalomakkeilla, jotka on linkitetty suoraan projektiin.
 • Kustannusten hallinta yksinkertaistuu, kun kaikki projektiin liittyvät kulut on linkitetty suoraan projektiin.
 • Ostomääräysten hallinta helpottaa ja nopeuttaa asiakaslaskutusta.

Katso, miten Unit4 auttoi Kinetic IT:tä kasvattamaan liiketoimintaansa 30% ilman henkilöstön lisäämistä talous-, palkka-, tai projektihallinnossa.
Lue menestystarina

Optimoi resurssien käytettävyys

Tehokkaaseen resurssisuunnitteluun tarvittava informaatio on saatavilla jatkuvasti. Näin voidaan tarkentaa nopeasti, mitkä resurssit ovat juuri nyt käytettävissä. Paikallaoloa ja käytettävyyttä voidaan tarkastella ja hallita millä tahansa organisaatiotasolla. 

Ketterät analyysi- ja raportointiominaisuudet tarjoavat projektihallinnolle tärkeää tietoa:

 • Työt voidaan jakaa tiimien kesken kykyjen mukaan, mikä tehostaa käytettävyyttä ja laskutusta.
 • Kaikki työntekijät tavoitetaan integroidulla liiketoimintaohjelmistolla, joka rikkoo osastojen väliset kuilut.
 • Tulevia resurssitarpeita voidaan analysoida ja ennustaa tehokaammin.

Opi, miten projekteista tehdään kannattavia Unit4:n avulla.
Lue lisää

Nopeuta palvelusta laskutukseen -sykliä

Laskentataulukoista on hyötyä muun muassa raportoinnissa, analysoinnissa ja laskutusprosessissa. Yksittäisiä laskentataulukoita käytetään monesti erilaisten tehtävien ja projektien laskutukseen - mutta tämä ei todellakaan ole paras tapa hallita tärkeintä kassavirtaan vaikuttavaa tekijää.

Onneksi monimutkaiseen laskutusprosessiin on olemassa ratkaisu. Unit4 tarjoaa kaikenkattavan kokonaisratkaisun projektilaskutukseen, joka laskee muun muassa myyntihinnat työntekijää, tehtävää, asiakasta, projektia tai niiden yhdistelmää kohden. Tämä mahdollistaa asiakassopimuksen tehokkaan hallinnan. 

Työaikakortit, kulut, tärkeimmät virstanpylväät ja kiinteät maksut prosessoidaan automaattisesti sopimuksen mukaan, ilman laskuttajalta vaadittavaa työpanosta. Ainoastaan sopimuspäivitykset tai yksityiskohtaiset laskutusmuutokset vaativat manuaalista editointia. 

 • Vähennä laskutusviiveitä ja tehosta laskutuksen täsmällisyyttä
 • Laskuta juuri sitä, mitä pitäisi laskuttaa ja silloin kun se on ajankohtaista
 • Vähennä luottolaskujen ja hyvityslaskujen määrää
 • Saa maksut tilille ajoissa

 

Tutustu SPI:n vuoden 2017 Professional Services Maturity Benchmark -raporttiin:
Lataa raportti

Toiminnallisuudet

Asiantuntijapalveluja tarjoavien yritysten keskiössä ovat ihmiset. Unit4:n Professional Services Automation -ratkaisu heijastaa projektiorientoituneiden ja konsulttikeskeisten yritysten liiketoiminnan realiteetteja.

Suunnittele ja kohdenna resurssit oikein

Luo täydelliset projektitiimit käyttämällä osaavia henkilöitä, jotka selviytyvät kaikkein monimutkaisimmistakin projekteista kunnialla.

Jäljitä ja ennusta projekteja tehokkaasti

Luo kokonaiskuva projekteista, jotta voit suunnitella, hallita ja jäljittää ne tehokkaammin ajantasaista tietoa käyttämällä.

Hallinnoi projekteja täsmällisesti

Käytä ajantasaisia projektisuunnittelutyökaluja tuottamaan palveluja, jotka ovat aikataulussa, suunnitelman mukaisia ja pysyvät budjetissa.

Syötä tietoa ketjussa ylöspäin

Pidä taloushallinnon ja operatiivisten toimintojen osastot tyytyväisinä toimittamalla budjetteja ja ennusteita, jotka perustuvat aina uusimpaan tietoon.

Optimoi resurssien käyttö

Suunnittele tiimien resurssit ja täsmäytä tiiminjäsenten taidot projektin vaatimuksiin, jotta voit toimittaa juuri oikeat tiimit jokaiselle projektille.

Paranna tehokkuutta

Käytä liidien luomisesta projektin päättymiseen yhtä ja samaa järjestelmää, joka kerää ajantasaista tietoa läpi projektin elinkaaren.

Hallinnoi globaaleja resursseja

Rekrytoi lahjakkaita työntekijöitä ympäri maailman tarjoamalla heille haastavia ja antoisia projekteja.

Ennusta ja paranna kassavirtaa

Tallenna käytetty aika ja kulut nopeammin kuin ennen ja räätälöi laskutussykliä yksilöllisesti kassavirran ja liikevoiton optimoimiseksi.

Helpota uudelleenjärjestelyjä

Implementoi Unit4 Business World -ratkaisu organisaation uudelleenjärjestelyjen jälkeen tai laajenna se kattamaan vastikään ostetut yritykset näyttöpohjaisella käyttöliittymällä – ilman järjestelmän uudelleenohjelmointia.

Analysoi taloustietoa jokaisella tasolla

Analysointityökalut auttavat konsolidoimaan monikansallista tietoa suorituskyvyn tarkastelemiseksi globaalilla tasolla, tai porautumaan yksilöllisiin projekteihin.

Sopeudu paikallisiin vaatimuksiin missä tahansa

Hallinnoi kansainvälisiä ja paikallisia raportointivaatimuksia ja yhdistä tietoa yli valuuttarajojen, ilman ohjelmiston räätälöintiä.

Luo ennakoivia budjetteja

Virtaviivaista kirjanpitoprosesseja ja luo ennakoivia budjetteja, jotka perustuvat todennäköisiin tulevaisuudennäkymiin.

Tee yhteistyötä eri tiimien kesken

Yhteistyön tekemisen helppous on tärkeää modernissa liiketoiminnassa. Projektiyhteisön perustaminen Slack.com -integraatiolla parantaa yhteistyötä ja helpottaa avainhenkilöiden työskentelyä. Projektitiimin jäsenet voivat jakaa uutisia, dokumentteja, kuvia ja mielipiteitä, sekä nähdä, miten muiden tiimiläisten työ ja itse projekti edistyy. Tämä auttaa kaikkia pitämään paremmin yhteyttä keskenään uudella sosiaalisella ja innostavalla tavalla. Tiimiläiset voivat keskustella chatin kautta keskenään sekä kiinnittää nämä keskustelut projektin historiatietoihin tulevaisuutta varten. 

Unit4 People Platform -alusta tarjoaa täysin uudenlaisia toiminnallisuuksia, jotka on suunniteltu ihmisten tarpeiden ympärille. Ne hyödyntävät uusimpia teknologioita, kuten sosiaalista mediaa, mobiilisovelluksia, ennakoivaa analytiikkaa, pilvipalveluja ja big dataa.

Pilvipalvelut omassa tahdissasi

Täysin turvattu siirtyminen pilvipalvelumalliin - haluamassanne tahdissa.

 • Joustavuus: Sinä päätät jos, miten ja milloin sovelluksenne siirretään pilveen. 
 • Standardisointi: Helppo implementoida ja käyttää. Matalat implementointikustannukset. 
 • Heti käytettävissä: Ohjelmistoon pääsy mistä ja milloin tahansa, millä tahansa laitteella.
 • Liiketoiminnan jatkuvuus: Jatkuva hyötyminen uusimmista innovaatioista - ilman ylimääräisiä konfigurointeja tai laajempia testauksia.

Kun toteutat Pilvipalvelut omassa tahdissasi, on yrityksellänne täysi kontrolli siitä, mitä siirretään pilveen ja milloin.