Unit4

Talousjohtajan uusi mahdollisuus

Organisaation menestys on riippuvainen siitä, miten hyvin sen johto ymmärtää vastata digiteknologian haasteisiin. Suurin osa yritysten liiketoimintadatasta siirretään taloushallinnon järjestelmiin, joten talousjohtajalla on nyt haaste ja velvollisuus ottaa ohjat omiin käsiinsä: olemalla ajantasalla 24/7, tekemällä tiivistä yhteistyötä läpi organisaation ja tähtäämällä parempaan suoritukseen.

4 tapaa ottaa etulyöntiasema

Ole ajan tasalla

Ole ajan tasalla 24/7 tallentamalla dataa automaattisesti, kun jotain tapahtuu. Tiedostosi vastaavat aina viimeisintä liiketoimintatietoa.
 

 

 

Tee enemmän yhteistyötä

Pura vanhanaikaiset siilot, luo uusia yhteisöjä ja jaa tehtäviä läpi organisaation.
 

 

 

Hyödynnä dataa

Helpota työtaakkaasi työkaluilla, joiden avulla saat oleellista tietoa tarkempia analyyseja varten.
 

 

 

Näe kirkkaasti tulevaisuuteen

Hyödynnä automatisoituja työkaluja, jotka vastaavat raportointivaatimuksiin ja ajavat kohti parempaa suorituskykyä.
 

 

 


Entäpä jos… voisit raportoida yrityksen suorituskyvystä 24/7 sen sijaan, että ottaisit raportteja ulos jälkikäteen?

Näytä Piilota

Talousosaston tehtävänä on tuottaa ajantasaisia liiketoimintaraportteja yrityksen johdolle. Kun osastolla on käytössään oikeat työkalut, jotka tallentavat dataa automaattisesti järjestelmään aina kun jotain tapahtuu, heijastavat myös raportit ja ennusteet täsmällistä liiketoimintaa - eivätkä jotain sellaista, mitä tapahtui joskus menneisyydessä.

Päivittäisiin analyyseihin voi nyt sisältyä sama tieto kuin kuukausi- tai jopa vuosiraportteihin. Tällä lähestymistavalla talousjohtaja voi tukea liiketoimintaa nopeammalla, laajemmalla ja täsmällisemmällä näkemyksellä yrityksen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta.

 

Haluatko ottaa käyttöön ajan tasalla olevan taloushallinnon järjestelmän?

Asiakkaiden kokemuksia

Lue, miten asiakkaamme ovat hyötyneet Unit4:n taloushallinnon ratkaisuista digiaikana.

“Olemme tyypillinen esimerkki organisaatiosta, joka elää jatkuvassa muutoksessa. Entinen ohjelmistomme ei pysynyt tahdissamme. Halusimme, että meillä on kyky tehdä itse nopeita muutoksia järjestelmäämme silloin kun haluamme. Totesimme, että Unit4 on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka kykenee vastaamaan näihin tarpeisiimme.” 


- Director of Finance, Cranfield University

Lue Cranfieldin menestystarina

"Suorituskyvyn raportointi on parantunut konsolidointijärjestelmän myötä. Nyt saamme nopeasti tiedon budjetti- tai ennustepoikkeamista ja pääsemme porautumaan alas niiden yksittäisiin ominaisuuksiin saakka."

- Group Controller, AB Sagax

Lue AB Sagaxin menestystarina

"Investointi on pieni verrattuna siihen, miten paljon aikaa se säästää. Vuosi Unit4 Statutory Reporting -sovelluksen asentamisen jälkeen onnistuimme vähentämään noin 160 työtuntia vuosiraporttien valmisteluun käytetystä ajasta. Prosessista tuli samalla paljon varmempi ja luotettavampi."

- Deputy Manager, Finance, John T. Essberger

Lue Essbergerin menestystarina

Doppio Espresso logo

“Huomaamme, että yrittäjiemme liiketoiminta on parantunut oikean tiedon ansiosta. He kiinnittävät nyt enemmän huomiota hävikkiin ja hyötyvät enemmän ohjelmiston osto- ja hankintaominaisuuksista. Kaiken kaikkiaan olemme parantaneet marginaaliamme 11 prosenttia.”


- Founder & Director, Doppio Espresso

Lue Doppio Espresson menestystarina

Doppio Espresso logo

“Se täytti hakukriteerimme täydellisesti. Valitsimme Unit4-taloushallinnon, koska saimme sen helposti integroitua muihin järjestelmiimme. Sen avulla virtaviivaistimme ja automatisoimme lähes kaikki prosessimme, jotka ennen tarvitsivat usean eri järjestelmän tukea.”

- Senior General Accountant, Pinnacol Assurance

Lue Pinnacolin menestystarina


Entäpä jos… voisit analysoida taloustietoa yhdestä, integroidusta järjestelmästä, joka olisi aina ajan tasalla?

Näytä Piilota

Yritykselle on eniten hyötyä, jos sen jokainen taloushallinnon parissa työskentelevä henkilö pääsee käsiksi tietoon ja voi jakaa sitä muiden kanssa.

CFO:n, kirjanpitäjän, talousjohtajan ja -päällikön on päästävä käsiksi yhteen, jaettuun tietolähteeseen sen sijaan, että he joutuvat navigoimaan hajallaan olevien järjestelmien välillä, joiden tieto on tallennettu paikallisille servereille, kansioihin ja sähköposteihin. Tällä tavoin jokainen talousosaston työntekijä talousjohtajasta yksittäiseen kirjanpitäjään näkee tiedon yhtä tuoreena ja sellaisena kuin se juuri sillä hetkellä on. Henkilökunta voi keskittyä paljon tärkeämpiin tehtäviin, kuin datavirtojen hallitsemiseen. Puhumattakaan siitä, miten paljon yksi ainoa tietolähde helpottaa auditointia!


 

Haluatko jakaa ajan tasalla olevaa taloustietoa?


Haasta vallitseva tilanne

Talousjohtajat ovat käyttäneet samoja työkaluja niin kauan, että heidän rajansa ja osaamisensa ovat tulleet näkymättömiksi.
Ota tuoreempi näkemys päivittäisiin käytäntöihin. Pian huomaat, miksi on hyvä juttu haastaa vallitseva tilanne.
 

Käytätkö laskentataulukoita suunnitteluun ja raportointiin?

Siinä tapauksessa tie voi tulla vastaan hyvinkin pian. Excelin käyttö taloushallinnan prosesseissa tarkoittaa haasteita tiedon keräämisessä, malleista kiinni pitämisessä ja tulosten jakamisessa. Eri versioiden päivitysongelmista ja täsmällisyydessä puhumattakaan.

Käytätkö sähköpostia tiedon välitykseen?

Ketkähän kaikki mahtavat hukata viestisi? Sähköpostiviestiketjut jättävät usein välistä avainhenkilöitä, niiden jättämä jälki voi olla hajanaista tai niiden sisältämä tieto vanhentunutta.

Käytätkö PowerPointia avainhenkilöille raportoimiseen?

Tämä on varsinainen tiedonvälityksen umpikuja. Slideshowt näyttävät varmasti hienoilta, mutta niiden tuloksena syntyy vain staattinen kuva, josta kukaan ei voi porautua syvemmälle järjestelmään kaivamaan tarkempia tietoja.

Digiajan talousjohtajien on aika päästä eteenpäin irrallisista Excel-taulukoista, sähköposteista ja Power Point -esityksistä.
Moderni johtaja tarvitsee modernit työkalut, joilla voidaan tehdä aidosti yhteistyötä ja joiden avulla talousjohtajasta tulee entistä parempi kirjanpitäjä, liiketoiminnan parantaja, ennustaja ja viestijä.

Haluatko tietää, miten päästä eroon vallitsevasta tilanteesta?


Entäpä jos… voisit tehdä yhteistyötä eri tiimien ja osastojen välillä?

Näytä Piilota

Yksikään talousjohtaja ei menesty tehtävässään yksin. Siihen vaaditaan yhteistyötä sekä talousosaston sisällä, että läpi organisaation. Kun talousjohtajalla on käytössään oikeat kommunikointityökalut taloushallinnon järjestelmiin integroituina, voidaan priorisoida tehtäviä ja olla varmoja siitä, että kaikki voivat rauhassa keskittyä merkityksellisimpiin työtehtäviin. On aika luopua sähköpostiketjuista ja siirtyä uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Yhteistyö ja kommunikointi ei ole koskaan ollut näin helppoa. 


Täsmällisen tiedon tuottaminen taloushallintaan

Monimutkaisten kulujen käsitteleminen helposti ja vaivattomasti

Nopeiden ja intuitiivisten hankintojen takaaminen

Jaksottaisten prosessien ja tapahtumien valvominen

Talousdatan keskittäminen

Tiedon kerääminen kokonaiskuvan muodostamiseksi

Organisaatiollisten rakenteiden mallintaminen

Kassavirtojen parantaminen

Tilien konsolidointi

Joustavan budjetointiratkaisun kehittäminen

Tehtävien priorisointi

Yhteisöjen rakentaminen

Raporttien täyttäminen helposti ja nopeasti


Entäpä jos… voisit luoda proaktiivisia, ennustavia budjetteja?

Näytä Piilota

Digitaalisena aikana talousjohtajien on päästävä eroon epäluotettavista, laskentataulukoihin perustuvista väliaikaisratkaisuistaan ja löydettävä uusia tapoja helpottamaan suunnitteluprosessejaan. Suurin yksittäinen tekijä, joka mahdollistaa ennustavan budjetoinnin, on tiedon integrointi niin, että se on täsmällistä, tuoretta ja aina saatavilla. 

Oikeat työkalut auttavat keräämään ja muokkaamaan taloustietoa tehokkaammin. Niiden avulla voidaan käyttää enemmän aikaa ennusteiden suunnitteluun ja budjettien laatimiseen. Näin organisaatiot ovat valmiimpia ennalta arvaamatonta tulevaisuutta varten. 


 

Haluatko osallistua aidosti strategiseen suunnitteluun?


Unit4-ratkaisut taloushallintoon

Unit4 toimittaa käyttäjälähtöisiä ohjelmistoratkaisuja taloushallintoon, jotka on suunniteltu palvelualalla toimivien yritysten globaaleihin ja paikallisiin tarpeisiin. Tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vastaavat tehtäväkohtaisiin haasteisiin, erilaisiin liiketoimintaprosesseihin tai paikallisiin säädöksiin.

Globaali taloushallinnon kokonaisratkaisu nopeasti muuttuville yrityksille

Unit4 tarjoaa erilaisen lähestymistavan talouden hallintaan, mikä tukee yrityksen yksilöllistä liiketoimintatapaa ja IT-strategiaa. Ratkaisumme lisää ketteryyttä ja joustavuutta ja on valmiina vastaamaan muutokseen – pitkälle vielä alkuperäisen implementoinnin jälkeen.

Unit4 Business World Financials
– integroitu taloushallinto ERP-ratkaisun ytimessä.
 

Unit4 Business World Financials tukee taloushallintoa saumattomasti osana ohjelmistokokonaisuutta, jossa on integroituja, tehtäväkohtaisia ja ketteriä sovelluksia. Ratkaisu on käyttäjälähtöinen ja se pysyy helposti mukana liiketoiminnan tai operationaalisen muutoksen tahdissa. 

Taloushallinnon erityisprosesseille kehitetyt sovellukset

Unit4 prevero
–  konsolidoinnit, raportoinnit, dashboardit, analytiikka, integroitu liiketoimintasuunnittelu ja budjetointi yhdessä ja samassa alustassa.

Unit4 prevero tehostaa yrityksen suorituskykyä joustavalla kassavirtojen suunnittelulla, budjettien hallinnalla, myynnin, kulujen ja tuottojen ennustamisella sekä yksittäisten yritysten tai yritysryppäiden taloudellisen suorituskyvyn raportoinnilla.