Unit4

Miksi Unit4?

 • Yleisnäkymä

  Unit4 Business World Financials on huippuluokan globaali taloushallinnon järjestelmä.

  Se asettaa tehokkaan taloushallinnon suoraan ERP-järjestelmän ytimeen osana Unit4 Business World -toiminnanohjausratkaisua. Taloushallinnon ratkaisuun sisältyy valikoima täysin integroituja sovelluksia, kuten:

  • kirjanpito
  • myyntireskontra
  • ostovelat
  • käyttöomaisuus
  • kassavirtojen hallinta
  • budjetointi, suunnittelu ja ennustaminen.

  Unit4 Business World Financials  on suunniteltu erityisesti palvelualojen tarpeisiin. Käyttäjät voivat tehdä järjestelmään päivityksiä ja muutoksia itse, joten se pysyy jatkuvasti liiketoiminnan muutoksissa mukana.

  Lataa esite

  Unit4 Business World Financials on osa integroitua ERP-järjestelmää palveluyritysten kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen.
 • Parempi ratkaisu

  Unit4 Business World Financials auttaa yrityksiä menestymään vertaansa vailla olevan taloushallinnon, suunnittelun ja raportoinnin avulla.

  • Liiketoiminnan ketteryyden turvaaminen
   Business World on rakennettu muuttumaan, kehittymään ja muokkautumaan lennosta ilman kallista ohjelmointia tai konsultointia. Yrityksen talousosasto voi esimerkiksi itse integroida vasta hankitut uudet yritykset järjestelmään tai implementoida tiliöinnit vastaamaan uudelleenorganisoitua yritystä.

  • Vaatimusten noudattamisen maksimoiminen
   Ratkaisu auttaa talousjohtajia vastaamaan kasvaviin sääntelyyn liittyviin paineisiin mahdollistamalla sääntelyjärjestelmien (mm. Sarbanes-Oxley, GAAP ja IFRS) noudattamisen.

  • Paremman liiketoimintanäkyvyyden tarjoaminen
   Toisin kuin monet kilpailevat ohjelmistot, Business World on rakennettu tuottamaan "informaatiota ulos". Ohjelmisto voi kasvaa ja sitä voidaan muokata käyttäjän yksilöllisten tai koko yrityksen kattavien tarpeiden mukaan.

  • Tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen
   Business World auttaa käyttäjiään selviytymään päivittäisistä työtehtävistään selkeillä näkymillä, käyttäjäkohtaisilla työkaluilla, tehtäväkohtaisilla toiminnallisuuksilla, uusilla mobiilisovelluksilla ja tehokkaammalla yhteistyöllä. Tuloksena saadaan hyvin tuettu työyhteisö, jolla on enemmän aikaa keskittyä tärkeämpään, strategiseen työhön.

 • Pilvipalvelut omassa tahdissasi

  Täysin turvattu pääsy pilvipalveluun.

  • Joustavuus: Päätät itse miten ja milloin yrityksenne käyttämät sovellukset siirretään pilveen.
  • Standardisoidut menetelmät: Helppo implementoida ja käyttää, matalat implementointikustannukset. 
  • Valmiina käyttöön: Ohjelmistoon pääsy milloin ja miltä laitteelta tahansa.
  • Liiketoiminnan jatkuvuus: Jatkuva hyötyminen uusimmista innovaatioista - ilman ylimääräistä konfigurointia tai laajempia testauksia.

  Kun toteutat pilvipalvelut omassa tahdissasi, saat täyden kontrollin siitä, mitkä yrityksenne sovelluksista siirretään pilveen ja milloin.

  Lue lisää pilvipalveluistamme


Asiakasreferenssejämme

 • “Valitsimme Unit4 Property Management -ohjelmiston, koska tarvitsimme ratkaisun, jolla voidaan käsitellä suuria kiinteistövolyymejä - hallinnoimme yksistään Ruotsissa yli 4,8 miljoonan neliön edestä kiinteistöjä.”

  - Newsec Asset Management AB

 • "Olemme onnistuneet korvaamaan kolme erillistä järjestelmää yhdellä kokonaisratkaisulla. Unit4 antaa mahdollisuuden liiketoimintamme kehittämiselle myös tulevaisuudessa."

  Minna Malkki, talousjohtaja, Motiva

  Lue Motivan menestystarina

 • “Kiitos Unit4-ratkaisumme joustavan rakenteen, voimme integroida koko ranskalaisen raportointimme sisällön järjestelmään nopeasti ja helposti.”

  - Finance Director, Norbert Dentressangle

  Lue Norbert Dentressanglen menestystarina

 • “Johtajillamme on pääsy ajantasaiseen tietoon, ensimmäistä kertaa yrityksemme historian aikana…tämä parantunut läpinäkyvyys auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä nopeammin.”

  - Head of GO Shared Services

  Lue GO Shared Servicesin menestystarina

 • “Liiketoimintamme muuttuu jatkuvasti ja joudumme sen vuoksi tekemään muutoksia myös Unit4-järjestelmäämme. Mutta se on juuri se syy, miksi aikanaan hankimme sen!”

  - Finance Director, King County Housing Authority

  Lue King County Housing Authorityn menestystarina

Päähyödyt

Unit4 Business World Financials täyttää kaikki lakisääteiset kirjanpito- ja raportointitehtävät. Ratkaisu auttaa minimoimaan riskit ja vastaamaan liiketoiminnan muutoksiin entistä joustavammin.

Muutoksessa mukana pysyminen

Tänä päivänä yritysten on sopeuduttava jatkuvaan rakenteelliseen turbulenssiin, joka johtuu uudelleenorganisoinneista, yhdistymisistä ja fuusioista tai uusien liiketoiminta-alueiden valloituksista. Talousjärjestelmien mukautuminen muutoksiin on strategisesti hyvin merkittävää. Se, mikä erottaa Unit4 Business World -ratkaisun muista, on järjestelmän joustavuus ja ketteryys muutostilanteissa - vielä pitkälle alkuperäisen implementoinnin jälkeen. 

Tarpeiden ymmärtäminen

Business World täyttää globaalien talousosastojen tarpeet moniyritys-, monikieli- ja monivaluuttaominaisuuksilla. Tämän lisäksi se tarjoaa joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä myös pienemmille yrityksille. Olemme suunnitelleet ratkaisun käyttäjäystävälliseksi alusta alkaen!

Selkeämmän näkymän tarjoaminen

Taloushallintosovelluksemme ehdoton vahvuus on sen saumaton integrointi ja kaksisuuntainen tiedonvaihto Business World ERP-ratkaisun kanssa. Sovelluksen avulla voit vaivattomasi tallentaa, seurata ja työstää valtavan määrän kriittistä taloustietoa. Mikä parasta, se ei täytä ainoastaan talousjohtajien tarpeita, vaan kerää ja kokoaa runsaasti tietoa tukemaan syvällisempää liiketoiminta-analyysiä koko organisaatiossa.

Ajantasaisen tiedon saaminen

Business World pitää tärkeimmät tiedot aina saatavilla ja mahdollistaa yhteistyön tekemisen kollegojen kesken sisäänrakennettujen, yhteisöllisten työkalujen avulla. Tämä kaikki yhdistettynä näppäriin mobiilisovelluksiin mahdollistaa tiedon ajantasaisuuden, jakamisen ja saatavuuden 24/7. 

Tärkeimmät toiminnallisuudet

Unit4:n ERP-ratkaisuja käyttää jo yli 3 000 organisaatiota yli 100:ssa maassa. Ratkaisumme tarjoaa sekä operationaalista tukea että strategista hallintaa seuraavien ydintoiminnallisuuksien kautta:

 • Hallinto: Taloushallintoratkaisumme ytimessä on pääkirja. Sen avulla hallitaan kaikkea talous- ja tilastotietoa, jota kertyy yhtenäisen ERP-ratkaisumme muista osista. Talousosastolla on aina ajantasainen näkymä yrityksen nykytilasta.
 • Omaisuudenhallinta ja asiakas- ja toimittajatietojen hallinta: Unit4 Business World Financials –ratkaisun avulla organisaatiot voivat hallita kiinteää käyttöomaisuuttaan ja pankkitilejään, sekä asiakkaitaan ja toimittajiaan helposti, johdonmukaisesti ja kustannustehokkaasti.
 • Liiketoimintatapahtumien prosessointi: Business World –ratkaisuun sisältyy tehokas hallintaympäristö, jossa muut moduulit, manuaaliset prosessit ja valtuutukset sidotaan yhdeksi läpinäkyväksi ja auditoitavaksi prosessiksi.
 • Raportointi: Business World tarjoaa valikoiman raportointityökaluja, jotka auttavat käyttäjiä raportoimaan, mallintamaan ja analysoimaan liiketoimintaansa – haluamassaan muodossa.
 • Suunnittelu ja analytiikka: Business World tarjoaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille joustavia työkaluja budjettikirjauksiin, konsolidointiin ja analyyseihin.