Híreink

A robotok megszüntethetik a vállalati pénzügyesek munkáját?

Vezető pénzügyi szakembereket kérdeztünk arról, hogy mire számítanak a botok (vállalati szoftverekbe épített mesterséges intelligencia) a pénzügyi szektorban való elterjedésével kapcsolatosan. Számos érdekes lehetőség, de veszélyek is felmerültek a beszélgetések folyamán.

 

A mesterséges intelligencia nagy lehetőséget rejt

Hogy fog kinézni jövőben egy vállalat pénzügyi osztálya? Mi jut eszébe a megkérdezetteknek a botokról? A válaszokat meglehetősen alulbecsültük: “a szolgáltató központok feleslegessé válhatnak”, “gyorsaság”, “pontosság”, “innováció”, “lehetőségek”, “gyorsulás”, “átállás”, “kiváló működés” és “új funkciók. Több volt a pozitív gondolat, de kétségek is felmerültek. Arra a kérdésre, hogy mi okozza a vállalatának a legnagyobb kihívást, a mesterséges intelligencia a válaszok több mint a felét tették ki, kiegészülve a körforgásos gazdasággal (16%), a Z generációval (16%) és a feltörekvő piacokkal (9%). 

Meet Your Digital Assistant from Unit4 Video on Vimeo.

A mesterséges intelligencia pozíciókat fog megszüntetni, de nem az enyémet…

Érdekes módon, amikor arra kérdeztünk rá, hogy a pénzügyi pozíciók hány százaléka szűnhet meg a mesterséges intelligencia révén az elkövetkező években, a válaszadók átlagosan 30%-ban állapították meg ezt az értéket. Amikor ezt a kérdést a saját vállalatukra vonatkoztatva tettük fel, az érték 22%-ra csökkent. Bár a pénzügyi szakemberek számítanak arra, hogy megváltozhat a pozíciójuk és a tevékenységi körük, de többen mégis inkább a homokba dugják a fejüket.

 

Alkalmazkodjunk a változáshoz, hogy stratégiai játékosokká válhassunk

Mindenki egyet ért abban, hogy valami nagy dolog van készülőben. Mi a Unit4-nál hiszünk abban, hogy minden, ami szabályokon alapul, automatizálható – a botok a lehető legjobb jelöltek erre a pozícióra. Ha mindezt szeretnénk lefordítani a pénzügyi részlegek felelősségeire vonatkoztatva arra a következtetésre juthatunk, hogy nagy hatással lesznek a “szabályozott működés” oldalán, ennél gyengébb, de nem kevésbé fontos befolyással lesznek a “hatékonyságnövelés” terén.

Ez egy nagy lehetőség. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy még mindig túl sok idő és erőforrás megy el a hozzáadott értékkel nem bíró, sztenderd és szükségtelen feladatok elvégzésére. Ernst & Young tanulmánya szerint ("The DNA of the CFO") a nagyvállalatok pénzügyi vezetőinek 56%-a nem tud stratégiai prioritásokra koncentrálni mert az idejük nagy részét a szabályok betartatása, az ellenőrzés és a költségek kontrollja teszi ki. Egy másik lényeges aspektus, hogy képtelenek megfelelni a vezetőség elvárásainak.

A nagyvállalati pénzügyi vezetők 47%-a azt mondja, hogy a jelenlegi helyzetükben nem tudják a képességeiket megfelelő módon kihasználni.

Így ha elfogadunk némi segítséget a botoktól, lehetőséget kaphatunk arra, hogy a fontos dolgokra koncentrálhassunk. 

Bárhogy is lesz, a különböző szervezeteket különböző módokon fogja érinteni a botok elterjedése, és hatásuk ma még ismeretlen. A pénzügyi vezetők - a botok által - valódi stratégiai partnerekké válhatnak, de ehhez fontos, hogy a napi munkájuk során elfogadják a technológiai innovációt. Ezt segíti a Unit4 koncepció, amit az üzleti fejlettség érettségének mátrixa ('Business Empowerement Maturity Matrix') által fogalmazott meg.

Az érettségi modell alapvető gondolata az, hogy a pénzügyi részlegek folyamatos fejlődésre képesek azon az úton, amelyen az egyik fejlettségi szintről eljutnak a következőig. A lean számvitel és a gyors valamint megfelelő törvényi jelentések jobb eredményekhez vezetnek és több időt biztosítanak az értékadó tevékenységek elvégzésére. 4 állomást különböztethetünk meg:

1.      Sztenderd számviteli tranzakciók és folyamatok kialakítása a pontos adatok eléréséért

2.      A folyamatok hatékonyságának optimalizációja a központi kiszolgálás és a megfelelőséget támogató jelentéskészítő eszközök által

3.      A jövő előre jelzése és azoknak a pontoknak a meghatározása, amelyek segítik a növekedést

4.      Az önkiszolgáló intelligens modellek segítségével online módon elérhető adatok biztosítják jövő irányítását

Mondanunk sem kell, hogy az első két érettségi szint (sztenderdizálás, optimalizáció) lesz az a kettő, amiket a leginkább érinteni fognak a botok, amelyek elvégzik az automatizált, értéket nem teremtő, repetitív, manuális feladatokat, valamint csökkentik a kézi információbevitelt és kivételkezelést.

Hiszem, hogy olyan világban élünk, ahol a technológia alkalmas a természetes képességeken felül az egyéni képességeket erősíteni. Mindez pozitív hatással bír az olyan vállalatokra, amelyek az érettségi mátrix harmadik és a negyedik szintjén működnek: előrevetítenek és irányítanak. Itt egy teljesen más lehetőséget látok a mesterséges intelligencia kapcsán - az egyik, hogy fokozza az egyén hatását azáltal, hogy valós idejű, körültekintő döntéseket támogat, intelligens ajánlásokat biztosít, érzékeli a potenciális problémákat és végül a tapasztalatok alapján konkrét megoldást javasol.

A pénzügyi részleg felépítésének meg kell változnia... mégpedig radikálisan

A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy hajlandók-e lépéseket tenni úgy válaszoltak, hogy az átalakulásnak meg kell történnie. A legnagyobb érintettséget a legtöbben a szervezeti piramis alján látják, ott, ahol az emberek kizárólag a tranzakciók szintjén mozognak.

Felvetődött, hogy mindez a pénzügyi munkavállalók legalább 50%-át érinti.

De a piramis felső része is érintett lesz. A pénzügyi részleg összetételét meg kell változtatni - több üzleti képességgel és kevesebb "csak pénzügyi" készséggel kell felruházni. 

A megkérdezettek abban egyet értettek, hogy "új típusú emberekre" lesz szükség.Ugyanez szükségeltetik a teljes vezetőség körében - egyik megkérdezett úgy fogalmazott: a pénzügyi alkalmazottak 80%-a nem képes a jövő képességeinek megfelelni. Hiányoznak a vezetői és a befolyásolási készségek, valamint a képesség az üzleti partnerségre stb.

“Az ipari társadalomból az adat által irányított társadalom irányába fejlődtünk, ami gyorsabb és illékonyabb, más gondolkodásmódot és képességeket kíván. Évek óta beszélünk az üzleti partnerré válásról. Ha még nem jutottunk el erre a szintre, érdemes megkérdezni magunkat, hogy valaha képesek leszünk-e rá?!”

Hol kezdjük?

Egy tanácsot érdemes megfogadni: kicsiben kezdjük, olyan embereket keressünk, akiknek mindez tetszik és álljunk neki. Íme néhány említett, konkrét példa.

  • ASML, egy ismert chipek előállításának alkatrészeit gyártó cég pilot progamot indított a pénzügyi funkciók terén, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az adatok előállítását, a jelentéskészítést és a folyamatok optimalizációját
  • Egy pénzügyi szolgáltató vállalat botokat alkalmaz a hiteligénylési folyamatok segítésére, azzal a céllal, hogy több visszajelzést, pontosabb eredményeket és alacsonyabb feldolgozási költségeket érjen el. Mintegy 55 millió dollárnak megfelelő hitelelbírálati folyamat így működik naponta
  • Végül, a Ranstad elindított egy "Rob" névre hallgató botot, akinek a különböző rendszerekben tárolt adatok egyeztetése a feladata – egy olyan teendő, amely nagyon is illik az ismétlődő, és a hozzáadott értéket nem jelentő feladatok kategóriájába. Robot, annyira kedvelik a Randstadnál, hogy nemrégiben a hónap dolgozójává választották.

Érdemes itt kitérni a "redundanciára". A technológia kész - az embereknek kell készen állniuk a nagy váltásra. Mindannyian magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsai, de a vállalatoknak felelősséget kell vállalniuk a munkavállalóikért. Nem csak a piac nyomása miatt, de azért is, hogy elkerüljék az emberek lojalitásának csökkenését. A változásmenedzsmentet meg kell tervezni, és programot kell kialakítani a munkavállalók jövőbeni szerepkörükkel kapcsolatos edukálására. A Schiphol Airport olyan képzési programmal állt elő, amely során a munkavállalókat bevonták az automatizált és robotizált folyamatok kialakításába és megtanították őket az azokkal való együttműködésre. Felmérték a munkatársaik képességeit és célzott programokkal segítették őket a szükséges készségek megszerezésében. 

A megkérdezettek az alábbiakat emelték ki a pénzügyi részlegek változásaival kapcsolatosan:

1.      A "pénzügyi" kifejezés meg fog szünni, a szerepe inkább kereskedelmi lesz és az üzleti adatok elemzésére fókuszál majd.

2.      A szolgálató központok eltűnnek, a kiszervezéseket pedig újra kell értékelni. Az outsourcing nem azt jelenti, hogy a probléma nem a sajátunk, ugyanúgy emberek végzik a tevékenységeket, csak nem a mi embereink. Mindkét esetben jól helyettesíthetők lennének a tevékenységek botokkal.

3.      A könyvelési feladatok tovább csökkennek majd.

4.      A hónapzárást adottként kell kezelni. Csak meg kell történnie.

5.      A tranzakcióknak a lehető legönjáróbbnak kell lenniük - gondoljunk csak a termékek és a szolgáltatások megrendelésére, a számlák feldolgozására, a számlák kiállítására, a banki tranzakciók egyeztetésére, a bérszámfejtésre, az utazási költségek adminisztrációjára.

6.      A kontrolling funkciók fognak előtérbe kerül, néhány más feladatkört jobb, hogy ha botok kezelnek – gondoljunk csak a projekt vagy a költségvetés varianciaanalízisére, a visszaélések és az inkonzisztenciák feltérképezésére, a megfelelőség hiányának jelzésére, vagy a bevallások elkészítésére - mindezeket a területeket majd botok fogják uralni.

A pénzügyi részleg minden dolgozójának gondolkodásmódját és képességeit is érinti a változás. A munkaidőnek a "létrehozás és feldolgozás" helyett az "elemez, tanácsol és cselekszik" irányába kell elmozdulnia. Az alábbi képességekre lesz ehhez szükség: vezetői, véleményformáló és üzleti partneri készségek.

 

Hogyan tovább?

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez: "a botok tönkre fogják tenni a pénzügyi részlegeket?". Nem, nem elpusztítaniuk kell, hanem átalakítaniuk azt. A botok igazi ereje akkor lesz nyilvánvaló, amikor együtt dolgoznak emberekkel, amely által a pénzügyi részlegek képesek lesznek az érettségi görbén előre lépni, elmozdulhatnak a sztenderdizálás és az optimalizálás szintjeitől az előrejelzés és az irányítás felé.

Az én tanácsom: kezdjünk el tervezni és tegyük meg a kezdő lépéseket. Amikor a vállalat botját vagy digitális asszisztensét a hónap munkavállalójának választják, biztosak lehetünk benne, hogy jó irányba haladunk. 

Ton Dobbe és Pinke Szilárd

A Unit4 a közösségi médiában

Sajtókapcsolat

Emma Keates

Global Head of Communications

emma.keates@unit4.com
  • +44 (0)7769 671378