Unit4
Blog

Gartner: integratie is de belangrijkste uitdaging van postmoderne ERP

Door:  Danny Sanders

De historische ontwikkeling van IT lijkt een beetje op een oceaan: golven van centralisatie en decentralisatie volgen elkaar steeds op. Van gecentraliseerde mainframe IT in de jaren tachtig naar de gedecentraliseerde pc's en servers in de jaren negentig; van het wereldwijde gecentraliseerde systeem dat we internet noemden, terug naar gefragmenteerde gedecentraliseerde mobiele apps en apparaten in de afgelopen jaren.

De combinatie van cloud en mobile wordt wel eens aangeduid als postmoderne ERP. Van nature is ERP een monolithisch gecentraliseerd systeem. Dankzij de populariteit van mobiele apparaten en de cloud maakt postmoderne ERP het mogelijk voor leveranciers om meer gefragmenteerde en dus relevantere functionaliteiten aan zijn eindgebruikers aan te bieden. Met andere woorden: sommige gebruikers hebben slechts toegang nodig tot timesheets en onkostendeclaraties, terwijl anderen gebruik moeten maken van het financiële systeem, de projectplanning of rapportages.

Terwijl fragmentatie een zegen is voor de eindgebruiker, is het een uitdaging voor IT. Volgens een recent rapport van Gartner zal het in 2018 bij negen van de tien organisaties ontbreken aan een strategie voor applicatie-integratie. En dat kan vervolgens weer leiden tot een 'ongeregeldheden, een grotere complexiteit en hogere kosten'.

Volgens Carol Hardcastle, vice president research bij Gartner, moeten organisaties niet te makkelijk toegeven aan de druk van het management die aan de slag wil voordat de onderneming daar ook daadwerkelijk klaar voor is. Eerst is er een ERP-strategie nodig waar iedereen achter staat en voor het management moet duidelijk zijn wat er nodig is om succes te bewerkstelligen. De schuld ligt volgens Hardcastle niet alleen bij de eindgebruiker, die de ervaring en expertise mist om veel van de valkuilen te vermijden: ‘System integrator en ERP-leveranciers moeten verantwoording afleggen aan hun klanten.’

Gartner stipt hier een essentieel punt aan. Zonder een goede strategie voor cloud applicatie-integratie zal geen enkel cloud ERP-project succesvol zijn. Hoewel de verkopers al snel postmoderne ERP-systemen op de markt brachten, zijn ze te vaak het zicht verloren op de klant die eenvoudige oplossingen die binnen de gestelde tijd en budget worden opgeleverd. De hele organisatie moet achter de gekozen cloud- en ERP-strategie staan.

Het grootste probleem waar Gartner op wijst, is dat postmoderne ERP-systemen vaak niet de mogelijkheid hebben om goed te integreren met andere software. Er wordt een one size fits all-mentaliteit geleverd, omdat ontwikkelaars ervan uitgaan dat maatwerk altijd een slechtere optie is. Daarbij slagen ze er echter niet in om aan sectorspecifieke eisen te voldoen die klanten concurrentievoordeel opleveren. Vooral onder serviceorganisaties is dit van cruciaal belang; traditionele ERP is immers ontworpen en geoptimaliseerd voor productieomgevingen, inclusief de bijbehorende processen en workflows. Dienstverlenende organisaties worden geconfronteerd met totaal andere uitdagingen en hebben dus andere behoeften als het gaat om bedrijfssoftware.

Bij de beslissing over een cloud- en ERP-strategie voor de toekomst, zijn deze organisaties het meest gebaat bij een ​​leverancier die flexibel is bij het inzetten van de cloud en een partij die passende oplossingen biedt voor de integraties die de klant wenst. En vergeet niet: er zijn veel verkopers in de cloud arena die klanten binden aan een enkel platform. De klant moet echter eerst over een eigen platformstrategie nadenken, om daar vervolgens een partij bij te zoeken die tegemoet kan komen aan zijn wensen.

Danny Sanders

Volg mij linkedin