Unit4
Blog

De computer opvoeden tot een volwaardige digitale assistent met self-driving software

Door:  David Warnink

Het mag best als voorbode worden gezien voor de nabije toekomst, als Facebook-oprichter Mark Zuckerberg een jaar uittrekt om het volgende mogelijk te maken: in 2016 wil hij een digitale assistent ontwikkelen voor bij hem thuis. De digitale assistent moet luisteren naar stemcommando's en die begrijpen, zodat Zuckerberg alles in huis met zijn stem kan besturen. Deze vorm van kunstmatige intelligentie lijkt op de supercomputer Jarvis uit de Hollywoodfilm Iron Man. Is een persoonlijke assistent de toekomst of blijft het een onderwerp voor sciencefictionfilms?

Er zijn diverse technologische ontwikkelingen die het pad effenen naar een toekomst van self-driving software. Er zijn namelijk vier afzonderlijke megatrends aanwijsbaar die samen kunnen zorgen voor software die de wereld goed snapt: big data, mobile, gebruikerservaring en kunstmatige intelligentie. 

Hoe verlopen deze vier trends en waar leiden ze naartoe?

1. Big data

Big data is heel groot en wordt almaar groter. We verzamelen niet alleen meer data dan ooit, maar we verzamelen het ook uit veel en diverse bronnen. Bijvoorbeeld door e-mail, smartphone, sociale netwerken, wearables en het Internet of Things. Tegenwoordig verzamelen huidige computers deze data niet enkel en alleen, ze verzamelen en analyseren data om verbanden te leggen en inzicht te geven. Alleen computersystemen zijn in staat deze grote hoop data te verwerken, want deze hoeveelheid data is te groot, te complex en te gevarieerd voor mensen om te analyseren.

2. Mobile

We hebben tegenwoordig bijna overal mobiele toegang tot het internet en maken daar, met behulp van onze smartphone, driftig gebruik van. Dit apparaat is een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks leven en ons werk. Werknemers gebruiken het niet alleen om een taxi mee te bellen, eten mee te bestellen, hotels te reserveren of om klanten te benaderen. De smartphone levert een nieuwe, rijke en complexe datastroom op.

3. Gebruikerservaring

Mobiele apps veranderden hoe consumenten omgaan met bedrijven, waardoor de gebruikerservaring van een steeds groter belang is voor zowel de consument als bedrijven. Klanten verwachten dat iedere interactie gestroomlijnd is en naadloos verloopt. Die consument verwacht steeds meer dat de software aansluit bij hoe hij apps in het dagelijks leven gebruikt: het moet dezelfde prestaties leveren en even gebruiksvriendelijk zijn.

4. Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is cruciaal om alle verzamelde data te kunnen doorgronden en begrijpen. Vooral Machine Learning is daarbij van onschatbare waarde, omdat computers hiermee zelflerend worden en daarmee dus ook zelfsturend worden als de data is geanalyseerd. Computers kunnen extreem grote hoeveelheden aan data verwerken, om patronen te ontdekken en verbanden te zien die voor het menselijke oog niet meteen zichtbaar zijn.

De combinatie maakt software self-driving

De eerste drie megatrends - big data, mobile en gebruikerservaring - gezamenlijk leveren belangrijke inzichten op voor softwaresystemen. De vierde megatrend zorgt er pas echt voor dat software self-driving wordt, en de software voor mensen werkt in plaats van andersom. Deze megatrends zorgen op termijn voor een fusie tussen mens en computer. De computer zorgt voor het gedeelte van self-driving software en een simpele interface om de data te kunnen inzien. Het menselijke gedeelte van dit partnerschap bestaat uit goed geïnformeerd personeel dat, op basis van de gegenereerde, diepere inzichten, doet waar het goed in is: strategievorming, redenatie, creativiteit en communicatie.

Opvoeding duurt lang

Zo ver zijn we nog niet, als het gaat om het ontwikkelen van een autonome digitale assistent. Tot nu moeten computers nog worden aangestuurd door de mens, maar op termijn dient de computer diezelfde mens. Het is slechts een kwestie van opvoeden om de computer taken aan te leren, om zelfstandig te worden, zodat wij er later de vruchten van plukken. We doen het invullen van formulieren nu nog even voor, met de verwachting dat de computer hiervan leert en deze taak uit onze handen kan nemen. In feite is de digitale assistent Jarvis eigenlijk de overtreffende trap van zelfsturende software, maar die stap is in de toekomst wel te nemen.

Er is zo veel meer mogelijk, maar we moeten alles eerst geduldig en stapje voor stapje uitleggen en uitvoeren, voordat de computer echt op eigen benen kan staan. Als je het zo bekijkt, is het gestelde ontwikkeljaar van Zuckerberg eigenlijk veel te kort, maar het begin is gemaakt.

 

David Warnink

Volg mij linkedin