Unit4
Blog

Leer hoe u de toekomst kunt voorspellen met scenario-planning

Door:  Marnix van der Steen

Zou het niet ideaal zijn als we een kristallen bol hadden om de toekomst te kunnen zien? Want de dagelijkse praktijk laat zien hoe moeilijk het is te voorspellen wat de toekomst in petto heeft. De economische omstandigheden, wet- en regelgeving en de vraag van de klant kunnen zonder enige voorafgaande waarschuwing veranderen. Wat moet u doen om uw organisatie te helpen vooruit te plannen? Scenario-planning is een strategie op basis waarvan u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Er wordt dan niet meer uitgegaan van ongefundeerde veronderstellingen over de toekomst van het bedrijf. Lees hoe u dit kunt toepassen om uw MKB-organisatie uit te breiden.

Scenario-planning voor het voorspellen van de toekomst

De overlevingskans voor MKB-bedrijven is ongeveer 60 procent tijdens de eerste vijf jaar van hun bestaan, volgens de KvK. Veel bedrijven komen vast te zitten in het heden en vergeten vooruit te kijken en plannen te maken voor verschillende scenario's. Het opstellen van een 'best case' of 'worst case' scenario is simpelweg niet voldoende.

Scenario-planning is een innovatieve methode die er niet langer vanuit gaat dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het heden. Zoals de Harvard Business Review het uitlegt, is scenario-planning geen mystieke stap de toekomst in. Deze strategie houdt rekening met verschillende onderdelen van de organisatie, waaronder:

 • strategievorming
 • innovatie
 • risicobeheer
 • publieke zaken
 • leiderschapsontwikkeling

Door gebruik te maken van de verbanden tussen de organisatieprocessen, biedt scenario-planning een kader voor het bepalen van inzichtelijke scenario's en het ontwikkelen van oplossingen om het bedrijf vooruit te helpen.

Het proces voor het plannen van nuttige scenario's

Het planningsproces van scenario's omvat verschillende stappen.

1. Bespreek de oorzaken van verandering

Deze eerste stap omvat brainstormen en het verdelen van mogelijkheden in twee brede categorieën: Belangrijk en Onzeker. Zorg ervoor dat u zich richt op de lange termijn; het voortbestaan van uw organisatie vereist dat u verder kijkt dan de eerste tien jaar van bestaan.

2. Ontwikkel een kader waarbinnen alle oorzaken samenvallen

Denk aan alle factoren, zowel intern als extern, die tot deze mogelijkheden leiden.

3. Stel mini-scenario's op waarin u de oorzaken kunt testen

Wanneer u clusters van factoren met elkaar verbindt, zult u merken dat er mini-scenario's ontstaan. Leg een logisch verband tussen de redenen waarom deze scenario's zich voordoen om te bepalen welke u moet aanpakken.

4. Breng alle mogelijke scenario's terug tot twee of drie scenario's

In deze stap is creativiteit vrijwel net zo belangrijk als inzicht. Wanneer u zichzelf beperkt tot 'best case' en 'worst case' scenario's, kan dit waarschijnlijke scenario's opleveren, maar het doel is om plausibele scenario’s te creëren.

5. Werk de definitieve scenario's uit

Creëer fictieve personages die in een verhaal de scenario's uitvoeren. Gebruik storytelling in uw voordeel om verandering te voorspellen en leiderschap in ideeën te bevorderen.

6. Bepaal de problemen die voortvloeien uit de scenario's en kom met oplossingen

Laat deelnemers de scenario's vanuit verschillende standpunten bekijken. Gebruik hun individuele deskundigheid om probleemgebieden nader te bepalen en voor elk probleem vervolgens mogelijke oplossingen te bedenken.

Het voorkomen van problemen bij het proces van scenario-planning

Om scenario-planning toe te passen, moeten u en uw medewerkers de huidige geijkte manier van denken doorbreken. Val niet ten prooi aan deze vier veel gemaakte fouten bij scenario-planning:

 1. Voor elk scenario een oplossing proberen te vinden
 2. Het perfecte scenario proberen te vinden om te analyseren
 3. Uw eigen invloed op de bedrijfstak overschatten
 4. In de war raken door teveel plausibele scenario's

Een van de manieren om deze problemen te voorkomen is uzelf te bewapenen met realtime analyses van het heden, zodat u niet hoeft te gissen wat wel en wat niet werkt. Het gebruik van digitale hulpmiddelen en instrumenten helpt u bij het voorspellen van succes door:

 • real-time informatie over uw cashflow
 • inzicht in het effect van beslissingen
 • nauwkeurige budgettering en verstandige uitgaven
 • medewerkers toegang en mobiliteit te bieden via cloud-gebaseerde apps

Scenario-planning mag dan niet zo gemakkelijk zijn als het kijken in een kristallen bol, maar het is een strategie die u helpt plannen te maken voor de toekomst op basis van weloverwogen beslissingen. Als u scenario-planning combineert met de juiste financiële en CRM-tools, zult u uw bedrijf nog vele jaren kunnen laten groeien.

Marnix van der Steen

Ik ben Product Marketing Manager binnen Unit4 Benelux SME. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de Product Marketing van alle oplossingen die vallen in de Line of Business SME binnen de Unit4 Benelux organisatie.