Blog

Vijf technologische ontwikkelingen om het leven op universiteiten en HBO's in 2017 nog eenvoudiger te maken

Door:  Roel Bolt

Voor veel studenten zijn studentinformatiesystemen in het hoger onderwijs een noodzakelijk kwaad: de oplossingen zijn vaak complex, gedateerd en ook de gebruikservaring laat te wensen over. Studenten gebruiken de beschikbare tools enkel omdat het moet en niet omdat ze prettig werken. Daar ligt voor softwareontwikkelaars een grote kans: hoe maak je van gedateerde oplossingen tools waar de gebruikservaring van de student juist wel centraal staat? 

Ik signaleer vijf ontwikkelingen die voor een flinke technologische verandering kunnen zorgen in studentinformatiesystemen in 2017. Resultaat; verbetering van de gebruikerservaringen en daarmee een blijere, beter presterende student, maar ook een medewerker die nog beter zijn taken kan uitvoeren.

1. Predictive analytics om de prestaties van studenten te verbeteren

In 2017 zien steeds meer onderwijsinstellingen in dat predictive analytics een enorme waarde hebben. Deze technologie bepaalt welke studenten het meeste risico lopen om uit te vallen, maar kan ook worden ingezet in de aanpak om studenten te binden aan de instelling richting hun afstuderen. Het verhoogt daarnaast de operationele efficiëntie en identificeert groeikansen voor de onderwijsinstellingen. 

2. Student Informatie Systemen (SIS) en ERP krijgen kunstmatige intelligentie

Naast bedrijfsapplicaties maken nu ook SIS en ERP-applicaties gretig gebruik van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Nieuwe virtuele persoonlijke assistenten, zogenaamde ‘bots’, hebben de potentie om het werkveld in het hoger onderwijs drastisch te veranderen. Deze assistenten kunnen studenten namelijk helpen bij het aanmelden bij de onderwijsinstelling, het reizen naar de campus, het aanmelden voor lessen en zo helpen tot aan het afstuderen. Deze bots communiceren op basis van een Natural Language Interface, waardoor de administratieve werkzaamheden enorm worden vereenvoudigd. Het personeel kan deze bots tevens gebruiken om dagelijkse taken te automatiseren, zodat ze studenten en de onderwijsinstelling beter kunnen helpen.

3. CRM voor de studenten-lifecycle

Customer Relationship Management (CRM)-oplossingen werden voorheen vooral gebruikt in front- en back-ends: bijvoorbeeld voor aanmeldingen en fondsenwerving. Studenten verwachten echter een betere dienstverlening van de onderwijsinstellingen en dus worden deze oplossingen ook ingezet om te voldoen aan die behoefte. Alle benodigde informatie wordt opgeslagen in het CRM, zodat een 360 graden beeld van de student ontstaat. Hierdoor weten onderwijsinstellingen veel beter wat studenten nodig hebben en kunnen ze aansluitende diensten beter aanbieden. In 2017 wordt dus meer gedacht vanuit de student en minder vanuit de instelling zelf. 

4. Ondersteuning voor niet-standaard studenten

Een flink deel van de studenten volgt het lesprogramma niet op de traditionele manier; zij studeren bijvoorbeeld parttime, op afstand, als onderdeel van het werk, enzovoorts. Legacy-oplossingen ontberen vaak de flexibiliteit om met dit soort ‘niet-standaard’ studenten om te gaan. Onderwijsinstellingen waren tot nu toe genoodzaakt om met allerlei add-ons te werken, maar dat is natuurlijk geen ideale situatie, want dat maakt het systeem vaak complexer terwijl juist flexibiliteit nodig is. In 2017 worden studentinformatiesystemen zo ingericht dat ze ook de niet-standaard studentkunnen verwerken. 

5. Mobiliteit is niet meer alleen voor studenten belangrijk

Voorheen lag de nadruk bij de ontwikkeling van deze oplossingen vooral op de mobiliteit van de studenten; zij moesten de software overal kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk niet verkeerd, maar waarom alleen zij en niet de beheerders? Natuurlijk willen de beheerders ook overal toegang tot de informatie, zodat zij ook vanaf elke locatie kunnen werken. Een moderne SIS moet echt mobile-first, voor zowel de student als het personeel, zodat de onderwijsinstellingen daar de vruchten van kunnen plukken in 2017 en ver daarna. 

Resultaat

Wanneer onderwijsinstellingen inspelen op de bovenstaande trends zijn ze beter in staat om een dienstverlening te bieden die de huidige student verwacht. Vooral bij een groeiende concurrentie maakt een moderne IT-omgeving een onderwijsinstelling aantrekkelijk voor studenten. De techniek is er en de student vraagt erom; dat is waarom iedere onderwijsinstelling in 2017 zijn blik moet richten op digitale dienstverlening. 

Roel Bolt