Blog

Investeren is een duurzame oplossing om de zorg weer betaalbaar te maken

Door:  Olav van de Reijken

Het CPB berekende recentelijk dat de economische groei een ongekende spurt maakt. Dat is goed nieuws voor de formatie van het nieuwe kabinet, omdat er dus extra geld in de lade komt. Dat lijkt goed nieuws, maar tegelijkertijd werd bekend dat het nieuwe kabinet weer meer moet bezuinigen, door een flinke toename aan zorgkosten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van zorg minimaal op hetzelfde niveau houden (of zelfs verbeteren) en waar nodig efficiënter inrichten?

Hoewel we in Nederland nog steeds een van de beste zorgsystemen ter wereld hebben, is het wel verstandig om te kijken waarom de zorg in steeds zwaarder weer verkeert. Er gebeurt namelijk enorm veel, waardoor de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan:

  • In sommige delen van Nederland is het enorm moeilijk om aan zorgpersoneel te komen. Door de druk van wet- en regelgeving is de administratieve last hoog, waardoor er minder tijd overblijft voor het verlenen van zorg. Dat wordt door veel zorgprofessionals ervaren als een te hoge werkdruk.
  • In de thuiszorg wordt de zorg verschoven van intramuraal naar extramuraal. Door een aantal factoren (langer thuis verplegen, zwaardere gevallen, mantelzorg) wordt deze vorm te duur.
  • Door de vergrijziging stijgen de zorgkosten ook aanzienlijk. Volgens het CPB is een gemiddeld gezin in 2040 iets meer dan een derde van het inkomen kwijt aan zorgkosten.

Technologie tegen dubbele vergrijzing

Er is dus aan de ene kant een tekort aan goed geschoolde, gemotiveerde arbeidskrachten. Van andere kant zijn er steeds meer oudere cliënten om te verzorgen. Dit wordt ook wel dubbele vergrijzing genoemd en dat is een groot probleem voor de zorgsector. Technologie kan daarbij uitkomst bieden, want dat is een middel om mensen zorg te laten verlenen en om de administratieve werkzaamheden te minimaliseren, zodat er meer tijd aan het verlenen van zorg kan worden besteed. Zinvol gebruik en opschaling van onder meer e-health, domotica en thuistechnologie moet ervoor zorgen dat cliënten autonomer kunnen leven, de kwaliteit en veiligheid van zorg minimaal gelijkwaardig blijft en de kosten per cliënt lager worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van zorg op afstand; slimme apparaten in huis waarmee de cliënt kan communiceren (domotica) en eventuele zorgrobots die kunnen helpen bij eenvoudige taken of die worden ingezet tegen eenzaamheid, maar ook door het inzetten van zelfsturende software met behulp van kunstmatige intelligentie. Met deze oplossingen blijft de zorg toegankelijk en wordt de cliënt weer centraal gesteld. De zorgverlener wordt daardoor een participant in het netwerk van de cliënt, waardoor veel betere zorg kan worden verleend.

Het welzijn van de patiënt en cliënt

Uiteindelijk draait het inzetten van technologie natuurlijk allemaal om het welzijn van de patiënt en cliënt. Het is daarom ook een goed teken dat meer dan de helft van de Nederlanders openstaat voor het inzetten van zorgrobots en kunstmatige intelligentie, volgens onderzoek van onderzoeksbureau PwC. Die bereidheid ligt overigens lager dan bij opkomende landen, waar de gezondheidszorg in ontwikkeling en daarmee flexibeler is. Dat komt vooral omdat de Nederlandse zorg te maken heeft met de wet van de remmende voorsprong: het gaat al jaren relatief goed, waardoor innovatie niet het belangrijkste is en de voorsprong een remmende werking krijgt ten opzichte van andere landen.

Die beperkte ICT is ook waarom zorginstellingen nog niet vol inzetten op technologische hulpmiddelen als kunstmatige intelligentie en zorgrobots. Volgens het bovenstaande onderzoek is deze technologie nog in een vroege fase van ontwikkeling en geven veel zorginstellingen aan dat de ICT-infrastructuur nog niet klaar is voor deze verandering. Een mogelijke oplossing ligt in het werken in de cloud, waardoor organisaties sneller kunnen profiteren van moderne oplossingen, zonder dat ze hun ICT-infrasructuur direct moeten aanpassen. Een investering in de systemen zou dus juist zeer welkom zijn, zodat de adoptie van technologie in een stroomversnelling raakt en het werk beter, nauwkeuriger en sneller kan worden gedaan.

Het klinkt tegenstrijdig, maar juist nu moet er extra worden geïnvesteerd in IT om de het moderniseren van de zorg betaalbaar te houden, zodat er uiteindelijk ook geïnvesteerd kan worden in andere belangrijke zaken in diezelfde sector. Een goede en betaalbare zorg voor toekomstige generaties is voor ons allemaal van belang, laten we daar dan ook gezamenlijk aan bijdragen.

Olav van de Reijken

Olav van de Reijken

Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Unit4. De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest in diverse rollen binnen de ICT-branche en dan met name in de infrastructuur en Clouddomein. Healthcare is een markt die enorm dynamisch is en de komende jaren voor grote uitdagingen komt te staan als gevolg van demografische ontwikkelingen. Mijn passie is het leveren van een bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg in Nederland met een kwaliteit en aandacht voor cliënten en patiënten op hoog niveau. Ik denk dat middels de intelligente software van Unit4 wij daar een belangrijke rol in kunnen spelen.

Volg mij linkedin