Unit4
Blog

De impact van een veranderend applicatielandschap

Door:  Ronald Paauwe

Het applicatielandschap binnen organisaties is aan het veranderen. Traditionele bedrijfstoepassingen worden door leveranciers “verSaaSd” en gebundeld. Dit betekent dat u te maken krijgt met andere afrekenmodellen, meer functionaliteit en dat een deel van het applicatiemanagement uit handen wordt genomen.

Ook de applicatie-architectuur is aan het veranderen. Applicaties worden meer en meer efficiënt gemaakt en soms aangepast voor multi-tenant1 gebruik. Nieuwe versies van software worden ontwikkeld op basis van web-technologie en via PAAS-componenten vanuit de public cloud2 ontsloten. Daarnaast wordt software voorzien van API-koppelvlakken3 en/of aangesloten op standaard service bussen4 waardoor integraties gerealiseerd kunnen worden en samenwerking met partners of klanten eenvoudiger wordt gemaakt. Integraties met online services van onder andere Microsoft en Google nemen ook toe, zoals met Microsoft Teams en Google Docs.

De verandering van het applicatielandschap en migraties naar “as a Service”- applicatiediensten betekent dat er extra aandacht moet worden besteed aan zaken als centrale Identity Services en management, de beveiliging (op verschillende niveaus), de ontsluiting van applicaties vanaf verschillende soorten apparaten en de publicatie van gepersonaliseerde informatie via dashboards binnen portalen.

In dit artikel gaan we in op de ontsluiting van de applicaties via SmartSpace 365.

Volgende generatie SmartSpace

Unit4 Cloud Services houdt de applicatieontwikkelingen nauwgezet in de gaten en heeft op basis van de veranderingen in het applicatielandschap SmartSpace 365 ontwikkeld. SmartSpace 365 is een uiterst moderne werkplek op basis van Microsoft Office 365 waarbinnen generieke/specifieke (Unit4 as a Service) applicaties, Office 365 toepassingen beschikbaar worden gesteld aan eindgebruikers. Applicaties worden via een gebruiker-specifieke portal - in de huisstijl van uw organisatie aangeboden - waardoor de gebruiker vanaf één centrale plek alle applicaties en integraties aan kan roepen.

De toegang tot Unit4 SmartSpace 365 is beveiligd met een persoonlijke pincode of gebruikersnaam en wachtwoord. Uitgangspunt hierbij is eenmaal aanloggen waarna de gebruiker vervolgens direct gebruik kan maken van al zijn of haar applicaties zonder separaat per applicatie in te hoeven loggen. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak en voorkomt ergernis bij de gebruiker. Gebruikersondersteuning en onderhoud van het besturingssysteem en applicaties vindt remote plaatst met moderne tooling, zoals Microsoft Intune, waardoor problemen adequaat kunnen worden opgelost en update uitgerold worden ongeacht de locatie waar de gebruiker werkzaam is. Organisaties worden hierdoor maximaal ontzorgd en gebruikers kunnen zich met SmartSpace 365 primair richten op hun business en werkprocessen.

Meer informatie

Meer informatie over Unit4 SmartSpace 365 vindt u in deze factsheet.

Lijst van begrippen

1 multi-tenant - meerdere klanten maken gebruik van dezelfde toepassing en delen één enkele, gepartitioneerde database

2 public cloud - bij een public cloud worden services, toepassingen en opslag via internet ‘as a service’ beschikbaar gesteld aan meerdere afnemers.

3 API-koppelvlakken - sets van definities waarmee softwareprogramma's onderling kunnen communiceren

4 service bussen - een architecturale softwareconstructie (pattern) waarmee de communicatie tussen de afnemers van diensten (“service”) en aanbieders hiervan, wordt vereenvoudigd.

Ronald Paauwe

Vanuit mijn rol als Sr. Portfolio manager ben ik binnen Unit4 verantwoordelijk voor het product- en dienst portfolio ten behoeve van de Cloud proposities voor de doelmarkten Wholesale, Accountancy en Gezondheidszorg. Daarnaast ben ik leveranciers/contract manager voor de strategische partners van Unit4 en ben ik nauw betrokken bij de certificeringstrajecten (o.a. ISO27001, NEN7510, PCI DSS, ISAE3402).

Volg mij linkedin