Unit4
Blog

De menselijke CFO-eigenschappen die AI niet kan vervangen

Door:  Tom Dehouck

Kunstmatige intelligentie biedt bedrijven talloze mogelijkheden, maar de rol van de CFO als strateeg, uitvoerder, katalysator en rentmeester kan niet door machines worden vervuld.

Digitale transformatie is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt voor alle branches. Het is nu al duidelijk dat artificial intelligence (AI) een grote rol gaat spelen bij de werkplekken van de toekomst. Maar gaat AI ook volledige functies vervangen binnen de finance sector, tot de CFO aan toe?

Het World Economic Forum (WEF) voorspelt dat we tegen 2020 al gaan merken dat nieuwe technologieën in sommige bedrijfstakken gaan bijdragen aan een aanzienlijk banenverlies. Tegelijkertijd ontstaan er waarschijnlijk ook nieuwe rollen die op dit moment nog niet bestaan. Het WEF voorspelt verder dat ongeveer 65 procent van de kinderen die nu nog op de basisschool zit straks een baan heeft die op dit moment nog niet bestaat, gecreëerd door nieuwe technologieën zoals AI.

Geloven we dat er in de nabije toekomst een soort robot-CFO komt? Het is een serieuze vraag, maar het antwoord is toch echt nee. Bedrijven zullen altijd de menselijke eigenschappen nodig hebben die ervaren executives, en CFO's in het bijzonder, hebben: leiderschap, strategisch denken, beoordelingsvermogen en ervaring.

Het gaat erom wat je met de data doet

De mogelijkheden voor bedrijven om in te spelen op de grote hoeveelheden data waarover ze vandaag de dag beschikken, zijn eindeloos. AI legt de lat hoger, helpt om data te begrijpen en realiseert nieuwe inzichten. Met AI kunnen bedrijven sneller en goedkoper financiële beslissingen nemen dan met een heel team van mensen. Dit resulteert in lagere kosten en tijdsbesparing op handmatige taken.

CFO's en AI zijn de ultieme combinatie

De rol van de CFO en technologie zijn nog nooit zo nauw met elkaar verbonden geweest. Aan de hand van Deloitte’s ‘four faces of the CFO’ lichten we toe welke unieke eigenschappen CFO’s hebben.

  • Gezicht 1 - Strateeg 

Transformatie is verandering. Om veranderingen succesvol door te voeren, heeft een bedrijf de juiste interne processen nodig. Daarom is het essentieel om een goed gedefinieerde strategie voor de toekomst te formuleren. CFO’s hebben een uniek begrip van markttrends en hebben ervaring met het definiëren en in uitvoering brengen van disruptieve bedrijfsmodellen.

  • Gezicht 2 - Uitvoerder

De CFO heeft een leidende rol in tijden van continue transformatie. Het succes hangt af van hoe snel een bedrijf veranderingen accepteert en overneemt. De CFO is het best gepositioneerd om te zorgen voor optimale efficiëntie en effectiviteit, wat hand in hand gaat met de implementatie van gezonde financiële praktijken en processen.

  • Gezicht 3 - Katalysator

De CFO is een verandermanager. Het is zijn taak om de noodzaak en waarde van veranderingen in het bedrijf onder de aandacht te brengen, afdelingen op elkaar af te stemmen en mensen te stimuleren productiever te zijn. Op deze manier blijft de bedrijfsstrategie leidend en begrijpt de organisatie de negatieve gevolgen van het uitblijven van veranderingen.

  • Gezicht 4 - Rentmeester

CFO's zijn doorgaans verantwoordelijk voor de regelgeving en het in kaart brengen van de risico's binnen een bedrijf. Tegelijkertijd moeten zij er ook voor zorgen dat er nauwkeurig en volgens de regels wordt gewerkt bij het rapporteren van financiële resultaten en bedrijfsrisicoprofielen. Bij een transformatie, waarbij nieuwe processen worden geïmplementeerd en een bedrijf zich richting een nieuwe fase beweegt, is deze rol van cruciaal belang voor het beschermen van aandeelhouderswaarde.

Deze CFO-eigenschappen zijn menselijke eigenschappen die niet door machines kunnen worden gesimuleerd. Succes in het digitale tijdperk wordt bepaald door de mate waarin de leiders de impact van digitale technologieën begrijpen en erop reageren. Omdat de meeste bedrijfsdata in financiële systemen worden geplaatst, zijn CFO's eigenaar van de bedrijfsinformatie, waarmee ze een leidende positie in kunnen nemen: 24/7 up-to-date blijven, samenwerken en prestaties verbeteren.

We kunnen ervan uitgaan dat machine learning in de toekomst menselijke expertise vergroot. AI zorgt voor een data back-up en helpt de menselijke beslisser door suggesties voor te stellen, maar het is de CFO die uiteindelijk de beslissende stem heeft.

Tom Dehouck

Tom Dehouck is Managing Director Benelux en verantwoordelijk voor alle klanten van global suite oplossingen. Hij heeft een achtergrond als manager strategieconsulting bij de technologie- en telecompraktijk van Bain & Company. Hij heeft een master in Aerospace Engineering.

Volg mij linkedin