Unit4
Blog

Digitale transformatie vergroot sociale impact van non-profits

Door:  Henk Onstwedder

Non-profits en ngo’s verbeteren de samenleving door de sociale impact die ze realiseren met hun programma’s en activiteiten. De financiering hiervan gebeurt via individuele donaties en giften van bedrijven, overheden en stichtingen. Een duidelijke trend is dat deze sponsoren tegenwoordig meer inzicht verlangen in hoe organisaties in de non-profit sector met deze middelen omgaan. Daarbij gaat het niet alleen om een financiële verantwoording, in toenemende mate gaat het ook om de sociale resultaten die men weet te realiseren. Regelmatige en nauwkeurige rapportages van deze effecten zijn dan ook essentieel. Maar waarom zijn veel organisaties dan niet in staat hun achterban consequent van concrete data te voorzien?

De belangrijkste reden hiervoor is toch wel dat de gemiddelde non-profit een inhaalslag te maken heeft op het vlak van digitale transformatie. Legio non-profits staan in de kinderschoenen voor wat betreft inzet van technologie bij het aansturen van hun programma’s en de organisatie zelf. En dat is opmerkelijk, vooral omdat technologie zoveel mogelijkheden biedt op het vlak van programmamanagement en rapportage van resultaten aan donoren.

Programma’s structureren en resultaten in kaart brengen

Steeds meer ngo’s maken gebruik van de logical framework approach om hun programma’s structuur te geven, waaronder het vastleggen van KPI’s die sociale impact meten. Technologische ondersteuning gaat vaak niet verder dan het gebruik van standalone tools zoals Excel en Word. In de praktijk leidt dit ertoe dat soortgelijke impact van soortgelijke programma’s op verschillende manieren wordt gemeten, waardoor uniforme rapportage aan donoren plots een complexe aangelegenheid wordt. En dat is jammer én vermijdbaar. Er is tegenwoordig voldoende standaardsoftware beschikbaar om hier op een professionele en efficiënte manier invulling aan te geven.

Koppelen van resultaten aan ‘grants’

Bovenstaande is nog sterker van toepassing wanneer financiering plaatsvindt via ‘grants’ door overheden of stichtingen. Deze vorm van financiering is niet zelden gekoppeld aan tamelijk vergaande regelgeving met betrekking tot de wijze waarop de gelden mogen worden ingezet en de wijze waarop resultaten gerapporteerd moeten worden. ‘Non-compliance’ kan leiden tot boetes, terugbetaling van gelden, verlies aan vertrouwen en daarmee tot vermindering van het vermogen om de sociale doelstellingen te realiseren. Ook op dit vlak is softwarematige ondersteuning beschikbaar om risico’s te beheersen en het rapportageproces efficiënt te laten verlopen.

Digitale assistenten

Het gebruik van standaardsoftware voor uniforme rapportage is een eerste stap. Digitale transformatie biedt echter nog veel meer mogelijkheden. Digitale assistenten, bijvoorbeeld chatbots, kunnen medewerkers oproepen om direct uit het veld feedback te geven, maar kunnen hen hier ook bij begeleiden. Dit allemaal door middel van natuurlijke, menselijke taal en op mobiele apparaten. Denk aan een non-profit organisatie die voedselpakketten uitdeelt in rampgebieden. Een digitale assistent waarschuwt deze medewerkers op locatie wanneer het tijd is om verslag uit te brengen over hun voortgang en stelt actief de vraag om KPI-waarden te verzamelen. Het enige wat de medewerkers hoeven te doen, is de data doorgeven. In gebieden met een lagere bandbreedte kunnen apps met offline toepassingen hetzelfde doen. Met deze technologie wordt het vastleggen van KPI-waarden en projectvoortgang veel eenvoudiger en beheersbaarder.

Proactief reageren op afwijkingen in projecten en programma’s.

Door data rechtstreeks uit de praktijk te verwerken, kunnen non-profits tijdig verslag uitbrengen aan hun donoren over de geboekte voortgang. Maar wat als je nog verder gaat door data te analyseren om de verwachte uiteindelijke sociale impact van de programma’s te voorspellen?

Op dit moment wordt de impact van de meeste projecten pas na voltooiing van het project beoordeeld. In een van haar beroemde TED-talks beschreef Melissa Gates dit als ‘bowling in the dark’ – je gooit de bal en hoort misschien enkele kegels vallen, maar je ziet het werkelijke resultaat pas als de lichten weer aangaan. Met eenvoudige voorspellende analyses krijgen organisaties veel sneller inzicht in het verwachte eindresultaat van het programma. Dat geeft de mogelijkheid om deze programma’s op tijd bij te sturen.

Met de juiste hulpmiddelen als ondersteuning voor de processen, zijn non-profit organisaties beter in staat om hun beoogde sociale impact te realiseren. Het publiek – en belangrijke initiatieven zoals IATA – krijgen daarmee informatie over de daadwerkelijke voortgang van een programma. Dit helpt de organisaties om nieuwe financiering te krijgen en ervoor te zorgen dat de huidige donateurs behouden blijven. Dat is een situatie die alleen maar winnaars oplevert.

Henk Onstwedder

Henk Onstwedder is Global VP at Unit4 focusing on Professional Services Organizations (PSO). He is responsible for building Unit4’s value proposition, creating and delivering on industry product roadmaps, developing the ecosystem, and leading strategic sales engagements.

Volg mij linkedin