Unit4
Blog

Kan de cloud jou redden van je maatwerkverslaving bij software?

Door:  Claus Jepsen

Tot voor kort draaide de software-sector vooral om maatwerk, waarbij software werd aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf. Customization was de crème de la crème van app-ontwikkeling. De tijden zijn echter veranderd want vernieuwde softwareversies volgen elkaar in razendsnel tempo op. Maatwerkapplicaties raken daardoor snel verouderd en bovendien raakt de voorsprong op de concurrent hiermee snel verloren.

Een goede applicatie helpt organisaties om te breken met ouderwetse processen en over te stappen op moderne best practices. Hoewel specifiek maatwerk vroeger enorm populair was, was dit niet zo flexibel en doelgericht als de apps die momenteel door organisaties worden gebruikt. De oplossing om de voorsprong op de concurrentie terug te nemen, ligt in het cloud-aanbod van moderne softwareleveranciers.

Kennis uit de sector

Organisaties die van hun maatwerkverslaving willen genezen, doen er verstandig aan om eens met moderne softwareleveranciers om tafel te zitten. Deze leveranciers zijn doordrongen van de kennis en knowhow van de sector, waardoor ze met creatieve, innovatieve oplossingen komen en uitstekende apps ontwikkelen. Het afscheid nemen van die maatwerkmentaliteit betekent ook dat je open komt te staan voor innovatieve oplossingen die je anders niet zou hebben.

Concurrentievoordeel door de juiste software

Samen met leveranciers bestaande processen tegen het licht houden en kijken of deze beter kunnen, helpt om te bepalen waar het concurrentievoordeel ligt. Vervolgens wordt software, draaiend in de cloud, gebruikt om bedrijfsprocessen opnieuw in te richten. Deze software is echter niet altijd een goede match met de klant. Als de ERP-processen dermate afwijken van de processen in de organisatie, zijn er twee mogelijke routes om die op elkaar aan te laten sluiten:

1. De oplossing aanpassen

De eerste mogelijkheid is om de oplossing aan te passen. Dit is helaas voor de meeste organisaties een stap terug. Door de oplossing aan te passen aan de wensen, maak je dezelfde fouten als eerder, toen organisaties leveranciers vroegen om software op maat. Dit betekent veel werk voor de leverancier, het duurt langer en de oplossing wordt voor de organisatie veel duurder. Die hoofdpijn kun je je beter besparen.

2. De eigen processen aanpassen

De tweede optie is de eigen processen aanpassen, wat hier de betere oplossing is. Echter wordt deze optie niet altijd gekozen. Uit onderzoek van Panorama blijkt dat 90 procent van de organisaties hun ERP tot op zekere hoogte op maat laat maken. De meest genoemde reden hiervoor is dat sommige oplossingen naar hun idee nog niet sectorspecifiek genoeg zijn.

ERP-leveranciers werken daarom hard om steeds meer cloudtoepassingen beschikbaar te stellen, die met elkaar kunnen communiceren door gebruik van open standaarden. Bovendien ontstaat er door het combineren van standaardcomponenten een integrale oplossing, die haast voelt als een maatwerkoplossing. Zo krijgen organisaties de aanpasmogelijkheden die ze wensen, zonder het uitgebreide proces van maatwerk van leveranciers. Over het beheer en onderhoud van de oplossingen hoeven bedrijven zich ook meteen geen zorgen meer te maken, dit ligt in de handen van de leverancier.

Hoe geavanceerder deze softwareapplicaties worden, hoe meer mogelijkheden ze herbergen en dus de noodzaak van aanpassen tot een minimum wordt beperkt. Cloud-gebaseerde apps zijn de sleutel voor organisaties om processen snel en flexibel om te zetten in concurrentievoordeel. Er is geen betere manier om van de maatwerkverslaving af te komen, toch?

Claus Jepsen

Claus Jepsen

Claus Jepsen is a technology expert who has been fascinated by the micro-computer revolution ever since he received a Tandy TRS model 1 at the age of 14. Since then, Claus has spent the last few decades developing and architecting software solutions, most recently at Unit4, where he leads our focus on enabling the post-modern enterprise. Claus is building cloud-based, super-scalable solutions and bringing innovative technologies such as AI, chatbots, and predictive analytics to ERP. He is a strong believer that having access to vast amounts of data allows us to construct better, non-intrusive and pervasive solutions to improve our experiences, relieve us from tedious chores, and allow us focus on what we as individuals really love doing.

Volg mij linkedin