Unit4
Blog

Hypotheekklanten van Obvion komen nu in aanmerking voor de seniorenregeling zonder NHG

Door:  Roel van Haeff

Een hypotheek is veelal de grootste en meest indringende financiële beslissing in iemands leven. Hoewel we in de media vaak lezen dat het voor starters bijna onmogelijk is om een huis te kopen, blijkt het dat ook senioren (57+) steeds meer moeite hebben om een hypotheek te krijgen door de vastgelegde methode waarop geldverstrekkers de maximale hypotheek berekenen. Dat is jammer -  niet alleen omdat de nieuwe hypotheeklasten vaak lager uitvallen dan die van de bestaande hypotheek, maar ook omdat dit de doorstroming op de huizenmark blokkeert.

Eerder dit jaar introduceerde Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daarom ruimere acceptatiecriteria voor ouderen met een verhuiswens. Er was dus noodzaak om de adviessoftware te laten aansluiten op deze marktontwikkelingen vanuit NHG. Door de stap van Obvion om als eerste het seniorenbeleid ook voor niet NHG te gaan toepassen werd deze behoefte nog groter. Dit naast de complexiteit van meerdere toetsmomenten in één advies. Dit laatste was tot op heden niet mogelijk in de adviessoftware.

Obvion voelt zich als hypotheekverstrekker maatschappelijk betrokken bij deze problematiek en volgt dan ook de door NHG vernieuwde werkwijze voor aanvragen zonder NHG. Door te toetsen op basis van werkelijke lasten kunnen senioren nu op een verantwoorde manier toch meer lenen en krijgen zij de kans om hun verhuiswens in vervulling te laten gaan.

Niets meer aan doen, zou je denken, maar de regeling blijkt volgens Obvion in de praktijk toch iets ingewikkelder dan dat deze op het eerste oog lijkt. Als voorbeeld, een persoon die nog niet met pensioen is, moet tot de pensioendatum de hypotheek op basis van een annuïtaire toets kunnen betalen. Lukt dat niet dan past de aanvraag niet binnen de seniorenverhuisregeling. Past deze aanvraag wel, maar is er een tekort voor de financiering vanaf de pensioendatum, dan biedt de werkelijke lastentoets de oplossing.

Behoorlijk wat mitsen en maren die een adviseur wel goed tussen de oren moet hebben. Door de product en- acceptatievoorwaarden al direct in onze adviessoftware Unit4 Scenario Advies op te nemen wordt dit op eenvoudige wijze bij de onafhankelijk adviseur onder de aandacht gebracht. De hypotheekadviseur beschikt zo over de juiste berekeningen en kan zijn klanten snel duidelijkheid geven over het accepteren van een hypotheekaanvraag.

Door de complexiteit van de regeling door middel van de adviessoftware weg te nemen, houdt de adviseur meer tijd over voor een snellere en accurate dienstverlening richting hun klanten. Voor de markt betekent een doorstroming van senioren ook het vrijkomen van woningen die geschikt zijn voor starters of gezinnen.

Roel van Haeff

Roel van Haeff

 

 

Volg mij linkedin