Unit4
Blog

Voorkomen van verzuim – er is nog veel winst te behalen

Door:  Bart Hoogenraad

Ziekteverzuim kost de BV Nederland jaarlijks zo’n 11 miljard euro. Traditioneel besteden werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten veel tijd aan het weer aan het werk krijgen van zieke werknemers en is er nog relatief weinig aandacht voor het voorkomen van verzuim. Als je dan bedenkt dat 42% van het verzuim werk-gerelateerd is, dan valt er nog veel winst te behalen.

Er zijn zeker organisaties die bezig zijn met het welzijn van hun werknemers met initiatieven zoals gezond eten in de bedrijfskantine, korting op een abonnement voor de sportschool, een ‘stoppen met roken’ cursus of een voetbaltafel op de werkvloer. Maar als we echt willen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven en met positieve energie steeds langer doorwerken, dan zullen we het antwoord moeten vinden op een aantal vragen. Bijvoorbeeld, hoe zorgen we ervoor dat de belastbaarheid van een werknemer en de zwaarte van een functie in balans blijven? Hoe zorgen we ervoor dat werknemers mee blijven gaan met de veranderende technologie? Of hoe blijft werk voor voldoende uitdaging zorgen, ook als je jarenlang hetzelfde werk doet? 

Werken is net topsport
In de wereld van de professionele sporters is vooruitkijken heel vanzelfsprekend. Iedereen begrijpt dat je niet bij de top kunt blijven horen als de jaren gaan tellen. En dat je op tijd na moet denken over een leven na je sportcarrière. Sterker nog, we vinden sporters die dat niet doen eigenlijk een beetje dom. Voor de meeste andere beroepen kijken we veel minder vooruit.  En dat is toch raar.

Natuurlijk zijn er voorbeelden van gewone mensen die het roer omgooien, maar de meesten blijven doen wat ze altijd deden totdat ze erbij neervallen, soms zelfs letterlijk. Dat is niet meer van deze tijd, een tijd waarin kinderen straks vijftig jaar of meer zullen moeten werken in een wereld waarin de technologische verandering sneller gaat dan ooit. Het beroep waarin deze kinderen starten, bestaat waarschijnlijk niet meer tegen de tijd dat zij met pensioen gaan.

Kun je verzuim aan zien komen?
We zullen dus moeten nadenken over hoe wij de belastbaarheid van werknemers en de zwaarte van functies in balans gaan houden. En hoe we voor voldoende uitdaging blijven zorgen. Want anders liggen verzuim en mentale pensionering op de loer. Dat brengt ons bij de vraag: hoe weten we bij die enorme hoeveelheid verschillende beroepen en werknemers of beide met elkaar in evenwicht zijn?

Bij Unit4 VerzuimSignaal geloven wij dat veel is af te leiden uit het gedrag van werknemers. Overbelaste werknemers verzuimen frequenter en langer dan werknemers die goed in hun vel zitten. Overbelaste werknemers geven ook andere signalen af. Ze komen te laat, gaan net iets te vroeg weg, produceren minder of doen niet mee met bedrijfsactiviteiten. Noem maar op. Vreemd genoeg worden deze signalen vaak niet gezien of genegeerd. 

Daarom doen wij bij Unit4 VerzuimSignaal onderzoek naar hoe onze software met nieuwe technieken zoals machine learning deze signalen kan leren herkennen. Zodat we de werkgever en natuurlijk de werknemer op tijd kunnen waarschuwen. Die kunnen dan in gesprek gaan en nadenken over maatregelen zoals regulier verlof opnemen, een preventief medisch onderzoek, overplaatsing naar een andere afdeling, een andere functie of misschien wel een overstap naar een andere werkgever. Het blijft altijd maatwerk. Maar voorkomen is beter dan genezen.

Als Team Unit4 VerzuimSignaal is het onze ambitie werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Wij doen dat door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en innovatieve cloudoplossing voor het managen van arbeidsomstandigheden voor de Nederlandse markt. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. 

Bart Hoogenraad

Bart Hoogenraad is Portfolio Management directeur bij Unit4 VerzuimSignaal. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met software as a service en portfolio management en gelooft sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Samen met het VerzuimSignaal-team streeft hij ernaar om Nederlandse werknemers veilig, gezond en inzetbaar te houden door het ontwikkelen van de beste software voor verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid.