Unit4

SBR Assurance

Door het digitaliseren van de jaarrekening (lees: publicatierapportages) en de bijbehorende accountantsverklaring voor middelgrote ondernemingen vanaf 1 januari 2018, is de zogenaamde ‘natte’ handtekening van de accountant niet meer bruikbaar op zijn accountantsverklaring. Hiervoor is SBR Assurance in het leven geroepen. Deze aanpak/oplossing regelt de digitale ondertekening van de accountantsverklaring zodanig dat de geldigheid en de daaraan te ontlenen zekerheid nog steeds  gewaarborgd is voor het maatschappelijke verkeer. De oplossing houdt rekening met de digitale communicatie van de jaarrekening, de digitale accountantsverklaring en de digitale ondertekening.

SBR Assurance gaat het auditproces zeker beïnvloeden en het is daarom belangrijk dat u als accountant begrijpt over welke veranderingen het gaat en welke stappen u kunt ondernemen om op tijd klaar te zijn en uw klanten te kunnen blijven bedienen. 

 

SBR Assurance Whitepaper: achtergrond, informatiebronnen en voorbereiding

In onze whitepaper SBR Assurance geven wij u achtergrondinformatie over dit onderwerp, verwijzingen naar belangrijke informatiebronnen en checklists om u stap voor stap voor te bereiden op aanstaande veranderingen. We gaan in op vragen als:

  • SBR Assurance versus controleopdracht - hoe SBR Assurance de communicatie met uw klant/opdrachtgever beïnvloedt
  • Digitale handtekening – het verschil tussen een geavanceerde digitale handtekening en een gekwalificeerde handtekening 
  • Linking en Signing - hoe het publicatierapport onlosmakelijk wordt verbonden aan de bijbehorende verklaring.

 

Planning SBR Assurance

Nieuwe releases Unit4 Audition en Unit4 SBR Manager zijn opgeleverd (te downloaden via MyUnit4):

  • Unit4 Audition voor het aanmaken van de XBRL-documenten (publicatie rapport en accountantsverklaring)
  • Unit4 SBR Manager voor het renderen (bekijken), ondertekenen (Linking & Signing) en eventueel vaststellen van de jaarrekening

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe onze softwareoplossingen u kunnen helpen bij een goede dienstverlening aan uw klanten? U kunt ons bellen op 088 - 247 1555 of uw gegevens achterlaten op onderstaand formulier.