Unit4

Evenementen

Training Unit4 Cura: Planning en Rooster Applicatiebeheer

Klassikale training

Bij het roosteren en plannen in Unit4 Cura staan twee partijen centraal, namelijk de cliënt en de medewerker. De medewerker moet zoveel mogelijk ondersteund worden tijdens het werk met de cliënt en alle relevante informatie over de cliënt moet inzichtelijk zijn tijdens de zorgverlening. Dit om zoveel mogelijk te garanderen dat de cliënt ook de zorg krijgt die nodig is. In de agenda, al dan niet via de Cura App, verantwoordt de medewerker zijn of haar uren en dit leidt zowel tot een juiste factuur naar de financier, als tot een juiste registratie van de gewerkte uren in het rooster. Dit hele proces wordt ondersteund met verschillende onderdelen binnen de Cura Suite. Het raakt onder andere het zorggedeelte, de registratie, het rooster en er is veel inrichting voor nodig. Waarschijnlijk is deze inrichting voor een groot deel initieel door een consultant van Unit4 ingericht. In deze training worden deze onderdelen stuk voor stuk behandeld en de verbanden hiertussen in kaart gebracht. Dit maakt je als functioneel beheerder slagvaardig in het verwerken van wijzigingen in de inrichting of het uitbreiden daarvan. 

De onderdelen waarvan de inrichting wordt doorgenomen:

  • De koppeling tussen het zorgplan en de cliëntkaart

  • De cliëntkaart en de inrichting daarvan

  • De koppelingen tussen de registratie en de activiteiten

  • Het (zelf)roosterproces, beschikbaarheid en bezettingseisen

  • De verschillende planningsvormen die door Cura ondersteund worden en de inrichting daarvan

  • Het voorportaal

  • De salariëring & facturering

Hoe?
Tijdens deze training zullen de genoemde onderwerpen aan bod komen en hoe dit zich stapsgewijs tot elkaar verhoudt. Daarnaast kunnen specifiek ingebrachte casussen worden behandeld. Deze casussen dienen vooraf in het bezit te zijn van Unit4, zodat deze ook kunnen worden meegenomen in de voorbereiding. 

De deelnemers wordt gevraagd een device mee te nemen waarmee ingelogd kan worden op de eigen (test)omgeving. Op deze manier kan iedereen in hun eigen omgeving aan de slag.  

Voor wie?
Functioneel Applicatiebeheer. 

Aanmelden?
Wil je de training Planning en Rooster Applicatiebeheer bijwonen? Meld je dan aan via de onderstaande button en vermeld met hoeveel personen je aanwezig zult zijn.

AanmeldenTraining Unit4 Cura: Planning en Rooster Applicatiebeheer

11 december 2019 09:30 - 16:00  
Kantoor Unit4, Sliedrecht
€ 450,00 (exclusief btw, inclusief lunch)