Unit4

Evenementen

Inrichting en Beheer Assets

Trainingsopzet

De training Assets is een tweedaagse training waarin de werking en de opzet van Assets centraal staat. We gaan uitgebreid in op de inrichting, onderhoud en gebruik van Assets, waarbij de relatie tussen Assets en Financials en de relatie tussen Assets en de gestelde eisen op het gebied van rapportage centraal staan.

Tijdens de training komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Inrichting stambestanden
  • Het invoeren van nieuwe activa
  • Toevoegen op bestaande activa
  • Afschrijving
  • Inrichting en gebruik raadpleegmogelijkheden
  • Afstoting (desinvesteringen)
  • Herwaardering

 

Benodigde voorkennis

Basiskennis van Financials is noodzakelijk. Bekendheid met financiële, administratieve basisprincipes is gewenst.

 

Datum op aanvraag

Hebt u interesse in deze training en bent u op zoek naar een geschikte datum? Neem dan contact met ons op via uw accountmanager of via de Customer Portal.

 

Aanmelden