News

Waterschap Rivierenland kiest voor ERP van Unit4

Unit4 Business World On! voor het eerst aangeschaft door een waterschap

Utrecht, 

Waterschap Rivierenland is het eerste waterschap in Nederland dat kiest voor Business World On!, het ERP-systeem van Unit4. Het waterschap heeft een meerjarig contract met Unit4 getekend. De oplossing van Unit4 gaat het waterschap ondersteunen met de financiële administratie, inkoopprocessen, project- en subsidieadministratie, budgetbewaking en urenvastlegging.  

In het Rivierengebied voert het waterschap taken uit op het gebied van schoon en voldoende water, veilige dijken en wegbeheer. Vanwege de complexiteit van deze taken, de politieke dynamiek en de omvang van het waterschap, is een flexibel systeem ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van cruciaal belang. Het waterschap streeft continu naar verbetering van de dienstverlening en de daarbij behorende processen. Het belangrijkste doel hierbij is efficiënter werken, maar ook wil de organisatie meer controle houden en transparantie bieden in de informatie- en geldstromen.

“Om onze medewerkers hierin te faciliteren, willen we een gebruiksvriendelijk systeem dat onze processen efficiënt ondersteunt. Ook willen we onze medewerkers op locatie de mogelijkheid bieden om real-time via een mobiele app hun uren te registreren. Door dit soort administratieve taken te vereenvoudigen, zijn onze medewerkers in staat zich te focussen op de activiteiten die echt het verschil maken voor de burger”, zegt Jacob Knoops, directeur bij Waterschap Rivierenland.

Het waterschap werkte de afgelopen tien jaar met een standaardsysteem in combinatie met maatwerk. Dit systeem is na vele jaren verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van het waterschap. In een Europees aanbestedingstraject viel de keuze op het ERP-systeem van Unit4. Het waterschap beoordeelde verschillende leveranciers op basis van een uitgewerkte case, een live demonstratie, plan van aanpak en interviews. Naast de functionaliteit van de geboden oplossing, keek het waterschap er ook naar of het implementatieteam van de verschillende aanbieders goed zou passen binnen de organisatiecultuur.

“In het kader van kostenefficiëntie willen we het systeem zelf beheren en onderhouden”, licht Jacob Knoops toe. “Naast de functionaliteit van de geboden oplossing, vonden we het daarom belangrijk dat de oplossing toekomstbestendig is. Zo willen we de mogelijkheid hebben om zelf aanpassingen door te voeren, zonder dat we afhankelijk zijn van anderen. Een partnership op het gebied van kennisdeling is daarom noodzakelijk. Tijdens het aanbestedingstraject bleek Unit4 de meest geschikte partner.”

“We kijken uit naar een prettige samenwerking met Waterschap Rivierenland", zegt Martien Merks, Executive Vice President en Managing Director Benelux bij Unit4. “Dit is het eerste waterschap dat kiest voor ons ERP-systeem, maar het zal zeker niet het laatste zijn. We zien dat er ook in de publieke sector steeds meer behoefte is aan flexibiliteit en het automatiseren van taken. Alleen zo zijn dergelijke organisaties in staat om efficiënt en productief te blijven werken.”

Mediabibliotheek

Social Media

Contact

Marije Dippel

Communications Manager

marije.dippel@unit4.com

Twitter