Unit4

Unit4 Bankenrapportage

Naast de overheid vragen banken uw cliënten in toenemende mate om juiste, volledige en tijdige informatie via Standard Business Reporting (SBR). Unit4 Bankenrapportage is de SBR-oplossing die u en uw cliënten bij kredietaanvragen en revisies ondersteunt.

Met Unit4 Bankenrapportage genereert u, op basis van gegevens uit uw Unit4-applicaties of een rechtstreekse invoer in overzichtelijke stappen, het gewenste bankenkredietrapport voor een aanvraag of revisie in XBRL-formaat. Eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar.

Stappen

  • Verzamelen van (bron)gegevens. Unit4 Bankenrapportage is geïntegreerd met Unit4 Audition en kan XBRL- instances op basis van NT/BT importeren.
  • Bewerken. U vult ontbrekende gegevens in en/of wijzigt eventueel de verzamelde gegevens.
  • Valideren. Unit4 Bankenrapportage controleert verplichte velden en valideert naast de XSD-validatie ook de Standard Validation Rules van de banken.
  • Aanmaken van een XBRL-instance nadat alle validaties akkoord zijn.
     

U kunt de inhoud van het gegenereerde XBRL-document direct vanuit de applicatie bekijken in Unit4 SBR Manager. Via Unit4 Online Samenwerken kunt u, indien gewenst, het gepresenteerde bankenkredietrapport in XBRL-formaat ter goedkeuring aan uw cliënt aanbieden. Vervolgens kunt u vanuit Unit4 SBR Manager via Unit4 DigiPoort het XBRL-document beveiligd verzenden naar de bank van uw cliënt.

Unit4 Bankenrapportage heeft het gouden FRC predicaat, het bewijs dat de kredietrapportages met deze software ook in grotere volumes geproduceerd en verwerkt kunnen worden.